Till innehåll på sidan

Turkisk turbulens

Av: Nick Henderson

Våra portföljförvaltare reste nyligen till Istanbul för en uppdatering om fondernas turkiska innehav och ...

Brexit skapar vågor

Av: Trygve Meyer

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs fonder har ...

Tuff start på året i Kina

Den kinesiska aktiemarknaden har inlett 2016 med en dramatisk nedgång, vilket lett till att handeln på den ...

Riskmedveten

Vi har bett den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer, ledande expert på globala politiska risker, att besvara ...

Tidig julklapp från Samsung

SKAGENs preferensaktier i Samsung Electronics har ökat med 18 procent efter bolagets glada budskap om återköp ...

Ökar i USA

Under ett år då det amerikanska aktietåget har stannat av, har aktiefonden SKAGEN Global ökat sin amerikanska ...

Mysteriet Kina

Av: Trygve Meyer

Att aktiemarknaderna inte följer ett lands ekonomiska tillväxt har aldrig varit mer sant än i fallet Kina ...

Lönar sig aktiv förvaltning?

Det pågår för närvarande en diskussion i flera europeiska länder om aktiv och passiv fondförvaltning och ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.