Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

”Det finns inget alternativ till att investera hållbart”

– Många kan tycka att det är en börda att inrikta sig på hållbarhet, men som jag ser det finns det inget alternativ, säger Alexandra Morris, som leder SKAGENs portföljförvaltarteam.

Hon är i dagarna aktuell som en av kandidaterna till en styrelsepost i den FN-stödda organisationen Principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI).

PRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

- Det ger perspektiv att sitta i oljestaden Stavanger, som står inför nya utmaningar när världen nu ställer om för att minska sitt koldioxidavtryck, säger Alexandra Morris.

Starkt engagemang för hållbarhet

SKAGEN har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor. Att förvalta spararnas pengar är ett förtroendeuppdrag, och som ägare till bolag över hela världen kan det göra stor skillnad hur fondbolag som SKAGEN väljer att investera. Sedan 2002 har SKAGEN arbetat aktivt med att göra hållbarhet till en del av investeringsprocessen, och 2012 undertecknades PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det tydligt att bolag som fokuserar på hållbarhet blir mer framgångsrika. De som till exempel bryr sig sina anställdas arbetsvillkor kommer att attrahera de bästa kandidaterna. De som minskar sin klimatpåverkan stärker sitt varumärke och ökar sin försäljning. Och bolag som behandlar sina aktieägare rättvist belönas genom en högre aktiekurs.

Tror på att påverka genom dialog

- Om jag blev invald i PRI:s styrelse skulle jag först och främst arbeta för att öka kunskapen bland investerare inom en rad viktiga frågor som klimatpåverkan, arbetsvillkor och bolagsstyrning, säger hon.

- Jag tror på att föra dialog med bolagen och andra intressenter, och vill verka för en vidare förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det kan gynna samhället i stort.

Läs också:

Högre avkastning med bättre hållbarhetsarbete

Han gör hålllbarhet i fonderna synligt

Därför investerar SKAGENs fonder hållbart

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

  1. Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  5. Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Se videon med Alexandra Morris om hennes kandidatur (på eng):

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up