Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

”Det finns inget alternativ till att investera hållbart”

– Många kan tycka att det är en börda att inrikta sig på hållbarhet, men som jag ser det finns det inget alternativ, säger Alexandra Morris, som leder SKAGENs portföljförvaltarteam.

Hon är i dagarna aktuell som en av kandidaterna till en styrelsepost i den FN-stödda organisationen Principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI).

PRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

- Det ger perspektiv att sitta i oljestaden Stavanger, som står inför nya utmaningar när världen nu ställer om för att minska sitt koldioxidavtryck, säger Alexandra Morris.

Starkt engagemang för hållbarhet

SKAGEN har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor. Att förvalta spararnas pengar är ett förtroendeuppdrag, och som ägare till bolag över hela världen kan det göra stor skillnad hur fondbolag som SKAGEN väljer att investera. Sedan 2002 har SKAGEN arbetat aktivt med att göra hållbarhet till en del av investeringsprocessen, och 2012 undertecknades PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det tydligt att bolag som fokuserar på hållbarhet blir mer framgångsrika. De som till exempel bryr sig sina anställdas arbetsvillkor kommer att attrahera de bästa kandidaterna. De som minskar sin klimatpåverkan stärker sitt varumärke och ökar sin försäljning. Och bolag som behandlar sina aktieägare rättvist belönas genom en högre aktiekurs.

Tror på att påverka genom dialog

- Om jag blev invald i PRI:s styrelse skulle jag först och främst arbeta för att öka kunskapen bland investerare inom en rad viktiga frågor som klimatpåverkan, arbetsvillkor och bolagsstyrning, säger hon.

- Jag tror på att föra dialog med bolagen och andra intressenter, och vill verka för en vidare förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det kan gynna samhället i stort.

Läs också:

Högre avkastning med bättre hållbarhetsarbete

Han gör hålllbarhet i fonderna synligt

Därför investerar SKAGENs fonder hållbart

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

  1. Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  5. Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Se videon med Alexandra Morris om hennes kandidatur (på eng):

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.