Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World. Före 1 jan 2010 var jämförelseindex MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. 

Beräkna avkastning (i SEK)

Knut Gezelius

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
07-08-1997 28 320 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.
Här investerar fonden

31,22 %

Bank och finans

19,81 %

IT

14,11 %

Kapitalvaror, service och transport

7,69 %

Defensiva konsumtionsvaror

6,29 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

5,62 %

Läkemedel

5,27 %

Communication Services

4,64 %

Råvaror

2,75 %

Real Estate

2,60 %

Kontanter

Per 31-05-2019 - 43,64 % av den totala portföljen

5,70 %

5,16 %

Microsoft

5,03 %

4,93 %

4,71 %

4,01 %

3,75 %

3,52 %

3,50 %

3,34 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.