Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World. Före 1 jan 2010 var jämförelseindex MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. 

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today

Knut Gezelius

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
07-08-1997 30 243 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.
Här investerar fonden

26,75 %

IT

26,11 %

Bank och finans

14,10 %

Kapitalvaror, service och transport

11,20 %

Läkemedel

10,86 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,07 %

Communication Services

2,03 %

Defensiva konsumtionsvaror

1,49 %

Nyttotjänster

1,38 %

Kontanter

Per 30-09-2020 - 45,58 % av den totala portföljen

Microsoft

6,51 %

6,06 %

4,87 %

4,38 %

4,35 %

4,23 %

Visa Inc

4,08 %

ABC

3,97 %

3,67 %

3,46 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.