Till innehåll på sidan
Per 28-03-2017

Kurs

1 574,90 SEK

Senaste 5 åren*

10,23 %

Investeringshorisont

Minst fem år

Riskprofil

5/7

*Avkastningssiffror över 12 månader är annualiserade.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

617 of 917

Citywire

Lipper Fund Awards 2015

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World. Före 1 jan 2010 var jämförelseindex MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. 

Beräkna avkastning (i SEK)

Knut Gezelius

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Global
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
07-08-1997 29 428 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.
Här investerar fonden

20,82 %

Kapitalvaror, service och transport

16,17 %

Läkemedel

15,06 %

Bank och finans

14,74 %

IT

12,01 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,70 %

Defensiva konsumtionsvaror

3,83 %

Telekom

3,55 %

Kontanter

3,34 %

Råvaror

2,05 %

Real Estate

1,34 %

Nyttotjänster

0,39 %

Energi

Per 28-02-2017 - 43,82 % av den totala portföljen

CKH

5,07 %

Roche

4,64 %

Citigroup

4,59 %

4,58 %

AIG

4,57 %

GE

4,33 %

Microsoft

4,14 %

Merck

4,13 %

3,89 %

Samsung

3,88 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.