Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

CIO-uppdatering: Sämre fotfäste på högre mark

  • Globalt har aktiemarknaderna stärkts betydligt under första halvåret, drivna av AI som övertrumfar ekonomisk osäkerhet.
  • Det smala rallyt skapar risker för teknikaktier och passiva investerare med tanke på den höga koncentrationen i indexet.
  • Värderingar och makro-osäkerhet innebär att konträra investerare sannolikt kommer att prestera bättre.

När vi går in i sommaren har globala aktier levererat en stark avkastning på 14,3% i amerikanska dollar under de första sex månaderna och återhämtat största delen av förlusterna från 2022 (-18,0%). Detta har gynnat norska investerare som har fått en extra avkastning på 10 procentenheter, trots ekonomisk svaghet och konflikter i Ukraina samt flera konkurser inom banksektorn.

Som jag skrev om förra månaden har rallyt drivits av ett mindre antal stora amerikanska teknikbolag som investerare tror kommer att dra störst nytta av artificiell intelligens (AI). De fortsatta enastående resultaten för dessa aktier har resulterat i att NASDAQ Composite uppnått sitt bästa halv-årsresultat (Avkastning:+32%) på 40 år. Faktum är att utan dessa mega-caps som har ökat i värde med anmärkningsvärda 40%-180% på bara sex månader, skulle marknadens avkastning vara låga ensiffriga tal, som illustreras av S&P 500-index nedan.

imagei9eo.png

Sådana fantastiska avkastningar är ännu mer anmärkningsvärda med tanke på att räntorna stadigt har stigit i år mot bakgrund av att centralbankerna fortsätter att brottas med hög inflation. Stramare penningpolitik har historiskt sett hämmat tillväxtbolag, men dessa sju bolag har varit så kraftfulla att värdeaktier kommit betydligt på efterkälken hittills i år[1].

Det smala rallyt innebär att USA inte oväntat har lett vägen, men europeiska aktier har också presterat starkt med hjälp av låga värderingar och stigande vinstprognoser. Tyvärr gick Norge emot trenden och hade en nedgång på 6,7% på grund av en försvagning av valutan- och sämre utveckling inom energisektorn.

Tillväxtmarknader (+5,0%) har hittills också varit en besvikelse och regionen har hamnat efter utvecklade marknader (+15,4%) då Kinas återhämtning från COVID fortfarande är svag. Motvinden från en överdriven skuldsättning och en sårbar fastighetssektor kommer sannolikt att kräva ytterligare statliga stimulansåtgärder. Mer positivt är att Taiwans och Sydkoreas ledarskap inom teknologi innebär att båda länderna drar nytta av sina framträdande positioner inom AI-värdekedjan och då värderingarna fortfarande är rimliga förväntar vi oss att denna medvind kommer att fortsätta.

SKAGENs aktiefonder har presterat väl under de första sex månaderna, där majoriteten har levererat positiv absolut avkastning. Fonderna har överträffat eller håller jämna steg med sina respektive jämförelseindex. Det är i sådana här tider när marknaderna inte följer sina vanliga mönster som vår konträra och prisdrivna investeringsstrategi tenderar att ge mest avkastning. Du kan läsa mer om fonderna och hur deras portföljer är positionerade i kvartalsrapporterna på vår webbplats.

IT-bubblan 2.0

Marknadens starka prestation under första halvåret medför oundvikligt högre risk. Jag oroar mig för att vi kan komma att se en korrigering när teknikinvesterare inser behovet av att tillämpa högre diskonteringsräntor för framtida intjäning, särskilt eftersom värderingarna ger lite utrymme för besvikelse. NVIDIA, till exempel, handlas för närvarande till en P/E över 200x - 72% högre än vid början av året och samma nivå som Cisco innan aktiekursen kollapsade under IT-bubblan[2].

Koncentrationen av amerikanska teknikaktier i stora index innebär att passiva investerare står inför liknande risker. Sju av de största bolagen i MSCI All Country World Index utgör tillsammans 16,5% av den globala jämförelseindexen. De som följer S&P 500-indexet har en teknikvikt på 28,3% - en knapp procentenhet under sektorns högsta nivå på 29,2% år 1999. Detta har pressat jämförelseindexens P/E tal över genomsnittet och skapat en osäker värderingsklyfta mellan de tio största bolagen och resten.

imagefist.png

Ingen vet om historien kommer att upprepa sig, men något som liknar IT-bubblan när S&P 500-indexet förlorade 46% och NASDAQ Composite föll 80% på två år skulle tydligt vara skadligt. Det bästa sättet att undvika en liknande situation är att fokusera på värderingar, vilket fortfarande är det säkraste sättet att generera anständig avkastning och hantera risk.

Segment som har underpresterat AI-trenden, till exempel tillväxtmarknader, småbolag, värdeaktier och fastigheter, erbjuder mycket bättre värde som också kan hjälpa till att mildra en eventuell marknadskorrigering. Den nuvarande miljön belyser också vikten och värdet av obegränsade mandat som ger våra fondförvaltare flexibiliteten att hitta de bästa möjligheterna över geografiska regioner, sektorer och bolagsstorlekar.

En osäker makromiljö understryker ytterligare behovet av noggrant aktieurval. Konsensusprognoser visar att inflationen kommer att sakta in under de kommande kvartalen, men vägen till att nå centralbankernas mål på 2% kommer troligen inte vara kort eller smidig, särskilt med tanke på att sysselsättningen och konsumentutgifterna förblir stabila. Det innebär att räntorna förmodligen kommer att vara högre under en längre tid än vad de flesta ekonomer förväntar sig, vilket gynnar värdeaktier över tillväxtaktier.

I år firar vi på SKAGEN vårt 30-årsjubileum, och tre decennier av investeringar har lärt oss att det är omöjligt att exakt förutspå framtiden. Våra kunders intressen gynnas genom att vi fokuserar på att hitta bolag som erbjuder den bästa långsiktiga avkastning i förhållande till de risker de står inför i olika scenarier. Genom att hålla fast vid denna strategi som bygger på sunt förnuft tror jag att våra fonder kommer att fortsätta leverera exceptionell avkastning för andelsägare under många år framöver.

 

Alla siffror i USD per den 30 juni 2023 om inte annat anges.

 

[1] MSCI ACWI Value +2.7%, MSCI ACWI Growth +23.6% (både i USD per den 30/06/23).
[2] Källa: Bloomberg, per 10/07/2023

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up