Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Fart på tillväxtmarknaderna i juli

Trots att inflationen fortfarande befinner sig på en ohållbart hög nivå, avtog den ändå något under juli. Det hade en positiv effekt på marknaden och investerarnas förtroende för ekonomin ökade. Centralbanker världen över fortsatte att höja räntan, i USA till den högsta nivån på 22 år. Viktiga råvaror som olja och koppar steg och tillväxtmarknaderna överpresterade de utvecklade marknaderna, speciellt med bakgrund i att den kinesiska regimen beslutade att vidta åtgärder för att få fart på ekonomin igen. Detta hade en positiv effekt inte bara på Kina utan också på flera andra tillväxtmarknader.

Fyra av fem aktiefonder gav positiv absolut avkastning för juli, och två av fonderna slog sina respektive jämförelseindex.

Läs samtliga fondrapporter för juli här.

SKAGEN Focus

Vår koncentrerade globalfond för små och medelstora bolag, SKAGEN Focus slog sitt jämförelseindex med en liten marginal under juli. Fonden uppnådde en avkastning på 1 procent i juli jämfört med sitt jämförelseindex som landade på 0,8 procent.

Bland de bästa bidragsgivarna i juli hittar vi de japanska regionala bankerna Shiga Bank och Keiyo Bank. Förväntningarna justerades upp till följd av utsikterna till en mer normaliserad räntekurva i Japan. En annan stark bidragsgivare var det italienska bolaget Cementir, som kunde rapportera om stark lönsamhet och som enligt förvaltarna fortfarande handlas med rabatt.

Svagare utveckling sågs hos trävaruproducenterna Canfor Corp och Interfor, då en tillfällig strejk satte käppar i hjulet för bolagen. Förvaltarteamet ser ändå att det finns goda möjligheter på uppsidan i båda bolagen.

Fler nya bolag kom in i portföljen under juli, bland annat det japanska rekryteringsbolaget Pasona. Detta är en aktie som enligt förvaltarna handlas till en exceptionell rabatt jämfört med bolagets tillgångar. Fonden sålde av gruvutrustningsbolaget Komatsu när aktien nådde förvaltarnas kursmål, och positionerna i Endeavour Mining reducerades. Å andra sidan ökade förvaltarna sin position i det japanska postbolaget Japan Post Holdings, där man ser ytterligare potential för aktien.

Läs fondens månadsrapport för juli.

SKAGEN Global

Aktiefonden SKAGEN Global backade i juli. Fonden levererade en negativ avkastning på minus 1,6 procent, jämfört med sitt jämförelseindex som fick en positiv avkastning på 0,8 procent i juli.

Fondens absolut bästa bidragsgivare var indexleverantören MSCI, där aktien fick ett rally efter en uppmuntrande rapport som tydligt visade styrkan i bolagets kärnprodukt, samt en hälsosam tillväxt även inom analysverksamheten.

Det sämsta bidraget kom från Edwards Lifesciences. Bolaget som bland annat tillverkar konstgjorda hjärtklaffar, backade, trots att utvecklingen i bolagets primära produktlinje, som annars har varit omdiskuterad, faktiskt var i linje med förväntningarna.

Både MSCI-aktien och Edwards-aktien reagerade dramatiskt på sina respektive rapportdagar, om än i olika riktningar, men för den långsiktige investeraren spelar kortsiktig volatilitet mindre roll.

Läs fondens månadsrapport för juli.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki lyckades inte heller slå index under juli. Fonden presterade en avkastning på 2,8 procent medan index hamnade på 3,3 procent.

Det var särskilt den sydkoreanska konsumentelektronikjätten LG Electronics som drog ned resultatet för månaden. Bolaget rapporterade ett kvartalsresultat som låg under förväntningarna, även om framtidsutsikterna förblir oförändrade. Även indiska UPL, som producerar kemikalier för jordbruket, föll till följd av överproduktion på flera av bolagets nyckelmarknader. Brasilianska bioenergibolaget Raizen pekade också nedåt i juli efter en stark prestation i början av året.

I motsatt ände var det tre kinesiska positioner som drog upp: internetbolaget Alibaba, försäkringsbolaget Ping An och oljebolaget CNOOC. Alla tre gynnades av det förbättrade konsumentförtroendet i Kina, och Alibaba hade dessutom fördelen att bolagets plan för att förenkla affärsstrukturen fick ett positivt mottagande på aktiemarknaden.

Inga nya bolag köptes till portföljen i juli, men SKAGEN Kon-Tiki sålde av sin position i det chilenska konglomeratet Quinenco och kinesiska Foxconn, som producerar kommunikationsutrustning. Det blev också ett slutligt farväl till det ryska detaljhandelsbolaget X5, som var helt i linje med SKAGENs arbete för att realisera värden och slutligen dra sig helt ut av Ryssland.

Läs fondens månadsrapport för juli.

SKAGEN m2

Vår globala fastighetsfond, SKAGEN m2, presterade ungefär i linje med sitt index. Avkastningen för juli landade på 0,5 procent, jämfört med index på 0,7 procent.

Det var den svenska kontors- och logistikkoncernen Castellum som, tillsammans med det brittiska fastighetsbolaget Grainger och norska Self-Storage Group, bidrog mest till fonden i juli. För sistnämnda, primärt med bakgrund i en kvartalsrapport som infriade marknadens förväntningar och visade en stärkt balansräkning efter en nyligen genomförd kapitalrunda som minskade en del av nedsiderisken i aktien.

Det var två amerikaner och en brasilianare som stod för fondens sämsta bidrag. Nämligen fastighetsbolaget Independence Realty Trust (IRT), American Tower och logistikbolaget LOG. IRT presenterade en kvartalsrapport med blandade resultat. En högre uthyrningsgrad av bolagets bostäder var en positiv nyhet, medan en lägre ROI (avkastning på investering) i bolagets värdeskapande projekt och en lägre tillväxttakt än konkurrenterna pekade åt motsatt håll. Förvaltarna anser dock fortfarande att just IRT är väl positionerat för att stå stadigt även i en tuffare ekonomisk miljö i USA.

Läs fondens månadsrapport för juli.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst slog sitt jämförelseindex under juli månad. Fonden avslutade månaden med en avkastning på 1,2 procent, jämfört med index på 0,0 procent.

Det var speciellt fondens kinesiska positioner som bidrog mest till utvecklingen. Försäkringsbolaget Ping An, e-handelsjätten Alibaba och oljebolaget CNOOC gynnades alla tre av ökade stimulansåtgärder för att driva på återhämtningen av den kinesiska ekonomin. Den norska kemikalie- och gödselproducenten Yara bidrog också positivt, och här drog man nytta av stigande gödselpriser. SKAGEN Vekst ökade sin position i Yara i juni och ser fortfarande en god uppsida i en miljö med mer normaliserade priser.

I motsatt hörn hittar vi det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, som var den största negativa bidragsgivaren för månaden. Marknaden bearbetar fortfarande nyheten om att Novo begränsar startdosen för deras populära viktnedgångsmedicin Wegovy i USA. Förvaltarna ser fortfarande positiva möjligheter på medellång sikt, och har fått rätt i sin analys efter en kraftig uppgång nu i augusti.

Förvaltarna använde också juli månad för att fortsätta att minska innehavet i den amerikanska tech-koncernen Broadcom, eftersom aktien fortsätter att stiga tack vare exponering mot artificiell intelligens. Även positionerna i CNOOC och Nordea reducerades, efter att en stark utveckling i aktiekursen minskat uppsidan i båda bolagen.

Förvaltarna i SKAGEN Vekst ökade sin position ytterligare i finska Nokia, svenska Essity som producerar hygienprodukter och den koreanska banken KB Financial, som i den senaste rapporten än en gång bevisade bolagets stabilitet. Det är fortfarande aktivistiska investerare involverade i KB Financial, vilket kan innebära fler lönsamma aktieåterköp.

Läs fondens månadsrapport för juli.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up