Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Augusti: Kinesiska åtstramningar och lugnande Fed-besked

De globala aktiemarknaderna fortsatte att långsamt stiga under augusti, trots skärpt reglering i Kina. För tillväxtmarknaderna medförde de kinesiska åtstramningarna större svängningar. Bolag på de utvecklade marknaderna rapporterade om bra intjäning och förtroende för att världsekonomin är på väg att återhämta sig, även om framgången skedde i en mycket annorlunda takt från region till region. Stora delar av marknaden var i en slags sommarvila i augusti, och månaden slutade med ett positivt förtecken efter att Fed försäkrade marknaden om fortsatt stöd efter oron som pandemin orsakat. Historiskt sett har marknaden ofta varit mer turbulent under hösten. Även om stora delar av marknaden handlas på rekordnivåer, finns det fortfarande sektorer och geografiska områden som erbjuder intressanta avkastningsmöjligheter framöver.

Två av aktiefonderna slog sina respektive index i augusti, medan övriga tre underpresterade något.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus investerar primärt i små och medelstora bolag och levererade en avkastning på 3,3 procent under månaden, mot 2,9 procent för fondens jämföreliseindex. Under fem år har SKAGEN Focus gett 10,9 procent årlig genomsnittlig avkastning, mot 14,5 procent för jämförelseindex.

Under månaden kom det bud på två av fondens innehav, med efterföljande kraftiga kursuppgång i de aktierna. Den brittiska börsnoterade spritproducenten Stock Spirits mottog ett kontant uppköpserbjudande från private equity-företaget CVC Capital, medan den brasilianska köttproducenten JBS visade sig vara redo att köpa upp SKAGEN Focus' andel av fjäderfäproducenten Pilgrim's Pride. Inte oväntat blev dessa bolag bland de bästa bidragsgivarna till Focus under augusti månad. Allra högst upp på avkastningslistan låg en annan amerikan, nämlingen stormarknadskedjan Albertsons.

Fonden sålde innehavet i Stock Spirits och sålde även innehaven i finska kranföretaget Konecranes och byggmaterialkedjan Parex, eftersom båda bolagen redan närmat sig sina respektive kursmål.

Förvaltarna köpte upp sig ytterligare i ett par positioner där man fortfarande ser potential. Speltillverkaren Ubisoft, biluthyrningsföretaget Sixt och China Communication Services var bland dessa. Dessutom köpte förvaltarna in sig i det sydkoreanska försäkringsbolaget DB Insurance, som fortfarande handlas med stor rabatt, trots utsikterna för stigande premier och bra nyckeltal på medellång sikt.

Läs månadsrapporten här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 slog sitt index i augusti och slutade månaden upp 2,9 procent mot index 2,4 procent. Under en femårsperiod har fonden gett 10 procent årlig genomsnittlig avkastning, mot 5,1 procent för index.

Bästa resultat under augusti stod den amerikanska datacenteroperatören Switch för. Efter att bolaget meddelat att det överväger att lägga om till REIT (real estate investment trust), blev det också känt att private equity-bolaget Elliot är en av bolagets aktiva ägare. Lageroperatören SSG levererade också en god avkastning efter stabila räkenskaper och goda utsikter för fortsatt tillväxt. Den sämsta bidragsgivaren var den pan-asiatiska logistikkoncernen ESR. Bolaget annonserade sitt förvärv av konkurrenten ARA, något som sådde tvivel om bolagets framtida strategi.

Läs månadsrapporten här.

SKAGEN Global

SKAGEN Global avslutade månaden något under jämförelseindex. Fonden levererade 2,3 procent avkastning, medan index gav 2,9 procent. På fem år har SKAGEN Global gett en årlig genomsnittlig avkastning på 15,3 procent, mot index på 14,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning.

Månadens bästa bidrag kom från den amerikanska teknikjätten Alphabet (Google). Aktien steg allt eftersom investerare tuggade sig igenom den imponerande årsredovisningen och kunde ta till sig de stora framstegen, särskilt vad gäller molnbaserade lösningar.

Den sämsta bidragsgivaren till SKAGEN Global var Mastercard. På grund av ytterligare Delta-inbromsning för globalt resande är aktien under press på kort sikt.

Läs månadsrapporten här.

SKAGEN Kon-Tiki

Efter några bra månader hamnade tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki en bit bakom sitt jämförelseindex i augusti. Fonden avslutade månaden med en negativ avkastning på -0,8 procent, medan index slutade upp 3,0 procent. De senaste fem åren har SKAGEN Kon-Tiki gett 7,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 10,6 procent.

LG Electronics har varit en bra bidragsgivare över tid, men gjorde en snabb u-sväng när ryktena om självantändande batterier började yra. Det sydafrikanska konglomeratet Naspers blev en volatil bekantskap under augusti, bland annat för att koncernens ägande i kinesiska Tencent drog ner aktien. Den landbaserade laxodlaren Atlantic Sapphire stötte på ytterligare problem med leveranser av syrgas till produktionen i Miami, något som påverkade aktien negativt. Bolaget har sedan dess låtit meddela att leveranserna av syrgas nu är säkrad.

På den positiva sidan hade den brasilianska pappersmassaproducenten Suzano en bra månad. Det indiska IT-bolaget Tech Mahindra gick också upp på grund av ljusare utsikter. Ett annat IT-bolag, kinesiska Hollysys, gick också starkt med den färska nyheten om ett uppköpserbjudande. SKAGEN Kon-Tiki sålde sitt innehav i East African Brewery, men planerar nu för att köpa nya positioner i flera bolag under september månad.

Läs månadsrapporten här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst nådde inte helt upp till sitt jämförelseindex under augusti. Fonden slutade på 1,8 procent, mot index på 2,1 procent. Senaste fem åren ligger fonden även något efter index med en genomsnittlig årlig avkastning på 11,6 procent, mot 14,8 procent för jämförelseindex.

Några av de största positionerna i SKAGEN Vekst gick bra i augusti. Novo Nordisk fick ett varmt mottagande av bolagets nya läkemedel mot fetma, och resten av koncernens verksamhet överträffade också marknadens förväntningar.

Det norska holdingbolaget Bonheur hade också en stark månad efter en stark kvartalspresentation. Det finns goda möjligheter i bolaget för en alternativ finansiering för vindkraftsdivisionen, exempelvis en börsnotering. I motsatt ände finner vi inte överraskande fondens kinesiska innehav. De senaste åtstramningarna drog de regionala aktiemarknaden neråt, något som bland annat påverkade e-handelsjätten Alibaba och försäkringsjätten Ping An. Fonden har flera nordiska kvalitetsbolag i sikte, som borde klara av en eventuell volatil höst.

Läs månadsrapporten här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up