Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
 • SKAGEN AS (SKAGEN) äger alla rättigheter till www.skagenfonder.se (Webbplatsen) och all information som publiceras på Webbplatsen såvida inget annat sägs.
 • Webbplatsen innehåller varumärken och logos som ägs av SKAGEN och SKAGEN ger inget tillstånd till att använda sådana varumärken eller logotyper.
 • SKAGEN godkänner att man hänvisar eller länkar till information på Webbplatsen i icke-kommersiellt syfte.
 • Ingen information som presenteras på Webbplatsen utgör ett erbjudande att köpa eller sälja fonder om inte annat uttryckligen sägs.
 • All information på Webbplatsen är endast riktad till investerare som har sin hemvist i länder där fonderna får marknadsföras. Vilka dessa länder är framgår av fondprospekten.
 • SKAGEN kan uppdatera, revidera, radera eller ändra information på Webbplatsen utan föregående meddelande. Informationen skall endast ses som aktuell när den publiceras på Webbplatsen om inget annat sägs.
 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Den framtida avkastningen är bland annat beroende av utvecklingen på börserna, fondförvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och fondens förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ om aktiemarknaderna utvecklas dåligt.
 • SKAGEN strävar efter att all information på Webbplatsen är korrekt, men kan inte garantera att det inte finns fel eller saknas information. Inga sådan fel eller misstag kan utgöra grund för skadeståndsansvar.
 • Den här Webbplatsen kan innehålla länkar till Webbplatser som drivs av tredje part. Ansvaret för driften och innehållet på sådana webbplatser ligger hos de företag eller organisationer som kontrollerar sådana Webbplatser och dessa Webbplatser styrs av separata allmänna villkor. Länkarna skall endast ses som en hjälp för våra besökare och länkarna skall inte ses som att SKAGEN rekommenderar dessa Webbplatser. SKAGEN accepterar inget ansvar för innehållet på tredje parts Webbplatser.
 • SKAGEN förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor utan att informera om det på förhand och rekommenderar därför att användarna besöker denna sida regelbundet för att känna till gällande villkor.
 • Eventuella tvister som uppstår mellan SKAGEN och användare av Webbplatsen skall avgöras av norsk lagstiftning i Stavanger tingsrätt.
 • SKAGENs användning av personuppgifter regleras av vår Personuppgiftspolicy som är en del av dessa villkor. Var vänlig och läs igenom policyn noggrant. Den handlar om dina rättigheter och skyldigheter när det gäller personuppgifter, t.ex. vad vi kan göra med informationen, till vilka vi kan lämna ut informationen och vilka rättigheter du har att få tillgång till denna information.

Behandling av personuppgifter

Var vänlig och kontakta SKAGEN på telefon +468 555 979 00 eller skicka e-post till kundservice@skagenfonder.se om du har några frågor kring användandet av webbplatsen.

Användarvillkoren är senast uppdaterade den 1 november 2015.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up