Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Expertens placeringstips

Året har inletts med stora fall på världens aktiemarknader, men Stein Svalestad, portföljstrateg i SKAGEN, menar att det rör sig om en korrektion, och inte nödvändigtvis är början på en längre nedgång.

Tuff start på året

Året började på sämsta tänkbara sätt, med ett fall på nästan sju procent i Kina. Detta spreds vidare till marknaderna i väst och till råvarumarknaderna. Sammanlagt bidrog detta till en mycket negativ stämning på marknaden, och när ett negativt sentiment väl har satt sig behövs flera positiva nyheter för att en vändning ska ske.

Mer positivt, så är den europeiska centralbanken redo att stimulera ekonomin om behovet uppstår. Dessutom ser den amerikanska ekonomin ut att utvecklas väl. Korrektion eller nedgång?

När marknaden har stigit under en period och priserna sedan faller med minst tio procent brukar man tala om en korrektion. Sådana korrektioner är relativt vanliga och förekommer i genomsnitt varannat år. Fallet i sig är därför inget onormalt och den fallande trenden behöver heller inte fortsätta.

Nturligtvis är det svårt att vara säker på om det handlar om en korrektion och inte början på en nedgång. Men det finns flera faktorer som pekar i positiv riktning:

  • Företagen tjänar fortsatt pengar.
  • Även om en del makroekonomiska indikatorer har ger lite svagare signaler, visar de fortsatt på god ekonomisk tillväxt.
  • Centralbankerna har varit tydliga med att de kommer att fortsätta stimulera ekonomin vid behov.

Håll fast vid planen

När marknaden faller tillbaka som den har gjort nu, påverkas din portföljsammansättning. Det betyder att avkastningspotentialen kan ha blivit mindre och inte motsvarar dina ursprungliga sparmål. Därför kan det vara en god idé att se över portföljen och dess sammansättning, och se om något behöver justeras så att du har rätt mix i dina placeringar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up