Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Reformer i Sydkorea kan gynna SKAGENs kunder

SKAGEN skickade nyligen en delegation till Sydkorea, där våra fonder har sammanlagt 1,16 miljarder dollar i investeringar. En generationsväxling tycks äga rum i många av landets största företag, och det är viktigt att hålla sig à jour med utvecklingen. De familjeägda konglomeraten, så kallade chaebols, verkar långsamt vara på väg i rätt riktning.

Chaebolreformen ligger högt på dagordningen inför presidentvalet i Sydkorea i maj. En av de ledande presidentkandidaterna, Moon Jae-in, har krävt en förändring av chaebolernas styrning. En av målsättningarna är att införa lagstiftning som ska ge minoritetsaktieägare mer makt att utse styrelseledamöter som kan företräda deras intressen och kontrollera chaebolledarnas makt.

SKAGENs aktiefonder är minoritetsägare i Samsung, Hyundai Motors och LG, bland andra, och skulle kunna dra nytta av en sådan lagändring. Knut Harald Nilsson, huvudförvaltare av tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, resonerar om konsekvenserna av potentiella reformer i Sydkorea och vad det kan innebära för aktieägaraktivism.

Hur mycket har du investerat i Sydkorea just nu, och hur påverkar den nuvarande chaebolstrukturen dina beslut?

- Vi har varit aktieägare i sydkoreanska bolag under de senaste 20 åren och har för närvarande 1,16 miljarder dollar investerat i landet. Att förstå chaebols är nyckeln till att navigera i det sydkoreanska investeringsuniverset. Chaebols har spelat en avgörande roll i att utveckla företagen och vi vill investera där det finns ett starkt privat ägande eftersom det skapar en intressegemenskap med minoritetsägarna. Men en tydligare struktur skulle vara bra för den sydkoreanska marknaden, eftersom det skulle bidra till att locka fler internationella investerare som kan tycka att den nuvarande strukturen är invecklad och svår.

Hur realistiskt är det att regeringen genomför de föreslagna ändringarna, särskilt med tanke på att tidigare regeringar misslyckats med det?

- Det går en förändringsvåg genom Sydkorea just nu när det gäller öppenhet, transparens och bolagsstyrning i allmänhet. Vi tror att det kommer att göras framsteg, åtminstone för några av förslagen. Återigen skulle en övergång till en tydligare struktur vara bra för den sydkoreanska marknaden, eftersom det skulle bidra till att locka fler internationella investerare som kan se den nuvarande strukturen som alltför komplex.

Skulle åtgärder som att investerare rekommenderar en eller två styrelseledamöter vara tillräckligt för att förhindra chaebolmedlemmar att missbruka sin makt?

- Det skulle vara ett steg i rätt riktning. Jag tror inte att detta kommer att ske över en natt, men det skulle vara ett första steg i en gradvis och mer långsiktig process. Med fortsatt tryck från den yngre generationen i Sydkorea och internationella investerare samt medvetenhet om vikten av god bolagsstyrning, tror vi att det kommer att bli betydande förbättringar för minoritetsägare.

Hur tror du att chaebols kommer att se ut om tre år?

- Vi bör definitivt förvänta oss en bättre integrering av ägarstyrningsfrågor och rättvis behandling av minoritetsägare. Chaebolerna kommer att fortsätta vara starka, men kommer till en mycket större grad arbeta till förmån för samtliga aktieägare, inte bara sig själva.

Sydkorea

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Sydkorea

Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Efter en lång tids målinriktat hållbarhetsarbete och aktivt engagemang i Samsung, har bolaget ...

Vad händer med tillväxten i tillväxtmarknaderna?

Trots handelsspänningar ter sig tillväxten i utvecklingsländerna fortsatt attraktiv. Men den som ...

Hopp om fred på Koreahalvön lyfter cementproducenter

Förra veckans toppmöte mellan Syd- och Nordkorea var överraskande positivt. En eventuell ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up