Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Första kvartalet: I krigets skugga

Det tragiska krig och omänskliga lidande som det ukrainska folket utsätts för präglar både nyhetsbilden och marknaderna. Första kvartalet 2022 står i skarp kontrast till hur marknaderna och fonderna avslutade fjoråret. Västvärlden har nästan unisont reagerat med full icke-militär kraft på krigsutbrottet och infört historiskt stränga sanktioner mot Ryssland. Moskvabörsen stängde kort efter krigsutbrottet och har sedan dess till stor del varit stängd för handel för västerländska investerare.

Dessutom har stigande inflation nu på allvar påverkat stämningen bland investerarna efter att flera centralbanker signalerat högre räntor och färre stödåtgärder under året. Rubrikerna kan ge intrycket av att det ser nattsvart ut för globala investeringar, men trots alla negativa nyheter finns det även möjligheter. Under årets första kvartal levererade tre av SKAGENs fem aktiefonder överavkastning mot sina jämförelseindex, trots stark motvind på både etablerade- och tillväxtmarknader.

Läs samtliga kvartalsrapporter för SKAGENs aktiefonder här.

SKAGEN Global

SKAGEN Global hamnade efter sitt jämförelseindex under första kvartalet. Det är inte helt överraskande att se fonden falla tillbaka något efter det solida resultatet för 2021. Under första kvartalet backade fonden 9,2 procent, jämfört med minus 2,6 procent för jämförelseindex MSCI ACWI NR USD. Under en 10-årsperiod har fonden gett 12,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, jämfört med 12,6 för index.

Bidragsgivare

SKAGEN Globals tre bästa bidragsgivare mätt i absoluta tal var Canadian Pacific, Munic Re och Brown & Brown. Järnvägsoperatören Canadian Pacific har både prissättnings- och motståndskraft i en osäker makromiljö. Det tyska försäkringsbolaget Munic Re gynnades av ett relativt ordnat kvartal och en generell marknadsrotation, medan den amerikanska försäkringsmäklaren Brown & Brown aviserade fina siffror och gjorde ett strandhugg i Europa genom förvärvet av det brittiska bolaget Global Risk Partners.

Fondens tre sämsta bidragsgivare var Estée Lauder, Home Depot och Intuit. De två förstnämnda föll efter att många investererare tagit hem vinster efter ett mycket bra fjolår. Dessutom finns en växande oro för press på de disponibla inkomsterna för konsumenter. När det gäller Intuit föll bolaget till följd av en större marknadsrotation utan några bolagsspecifika nyheter.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

På grund av SKAGEN Kon-Tikis exponering mot Ryssland gav fonden lägre avkastning än MSCI Emerging Markets-indexet för februari, medan man under mars-månad visade att portföljen är robust och levererade bättre avkastning än index. Fonden backade 8,4 procent under första kvartalet, mot en nedgång på 4,2 procent för index. På en 10-årshorisont har 20-årsjubilerande Kon-Tiki gett 4,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 6,9 procent för index.

I början av mars beslutade SKAGEN att utesluta ryska bolag från investeringsuniversumet. Moskvabörsen har nu öppnat för viss handel, men det finns fortfarande restriktioner för utländska investerare. Det innebär att vi inte får sälja våra aktier. SKAGEN Kon-Tikis ryska portföljbolag har nu skrivits ned till noll, vilket innebär att dessa innehaven var de största negativa bidragsgivarna under kvartalet, och även att det inte längre finns någon risk nedåt förknippad med dessa innehav.

Bidragsgivare

Bland kvartalets bästa bidragsgivare hittar vi bolag som gynnats av höjda råvarupriser. Kopparproducenten Turquoise Hill har inte bara stigit på grund av stigande kopparpriser, utan Rio Tintos kontantbud på resterande 49 procent av bolaget hjälpte också till att lyfta aktien. Kinesiska CNOOC, som är engagerat i utveckling, produktion och försäljning av råolja och gas, fick också skjuts av de ökande energipriserna. Två nya bolag kom in i portföljen under kvartalet. Cosmax är världsledande inom produktion och utveckling av kosmetika, och har en stark tillväxt som ett resultat av digital varumärkesutveckling, särskilt i Kina. Dessutom har det chilenska holdingbolaget Quinenco redan bidragit positivt till portföljen. Bolaget ger tillgång till den starka marknaden för containersjöfart genom sitt ägande i Hapag-Loyd, till en rejäl rabatt.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 gick relativt bra under det turbulenta första kvartalet. Högt inflationstryck är generellt sett goda nyheter för fastighetsbranschen, eftersom de ger fastighetsbolagen ett visst skydd genom inflationsjusterade hyresintäkter. SKAGEN m2 har haft en relativt bra start på året. Under det första kvartalet backade fonden 0,2 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex MSCI ACWI IMI Real Estate NR backade 2,4 procent. Under mars månad har SKAGEN m2 gått upp med 2,9 procent, vilket är 0,3 procentpoäng bättre än index. Sedan starten i oktober 2012 har SKAGEN m2 gett 10,1 procent i årlig genomsnittlig avkastning, vilket är en årlig genomsnittlig överavkastning på 0,6 procentpoäng.


Bidragsgivare

Efter ett svagt fjolår ligger den brasilianska logistikoperatören LOG i topp bland bidragsgivarna i fonden under kvartalet. Högt upp ligger också kontorsfastighetsbolaget Paramaount Group, som under kvartalet mottog ett uppköpserbjudande från ett private equity-bolag. Budet ansågs för lågt och avslogs.

Den största negativa bidragsgivaren under kvartalet var den holländska logistikoperatören CTP. Bolaget har ett antal fastigheter i Östeuropa, nära Ukraina, och investerarna tryckte på säljknappen när kriget bröt ut i slutet av februari.

Den globala fastighetsmarknaden är fortfarande lågt värderad och förvaltarna håller noga koll på både de asiatiska och europeiska fastighetsmarknaderna. Med stigande inflation och högre räntor börjar nu fler och fler investerare få upp ögonen för fastighetskatier som en viktig del i en väldiversifierad aktieportfölj.

Läs hela kvartalsrapporten för m2 här.

SKAGEN Focus

Den konträra och fokuserade globalfonden SKAGEN Focus har presterat bättre än den generella aktimarknaden hittills i år. Fonden investerar uteslutande i sina allra bästa idéer, gärna i små och medelstora bolag globalt. Under första kvartalet gick fonden upp 2,0 procent, medan MSCI All Country World Index backade 2,6 procent, vilket innebär en överavkastning på 4,6 procentpoäng. Sedan starten 2015 har SKAGEN Focus gett en årlig genomsnittlig avkastning på 8,4 procent, mot index på 11 procent.

Invasionen av Ukraina förstärkte ett redan starkt inflationstryck på marknaden, och den amerikanska centralbanken har nu troligen sex till sju räntehöjningar framför sig. Förvaltarna i Focus har under en längre tid varit skeptiska till de rekordhöga värderingsmultiplarna på de amerikanske börserna. Se intervjun med Jonas Edholm på DITV där han bland annat diskuterar detta.


Bidragsgivare

Flera av de bästa bidragsgivarna under kvartalet gynnades av högre råvaru- och energipriser. Positionen i nickelproducenten Vale Indonesia trimmades något efter att bolaget närmade sig förvaltarnas prismål för investeringen. Bolaget K+S, som producerar beståndsdelar för gödsel, var en av vinnarna under kvartalet. Det koreanska försäkringsbolaget DB Insurance bidrog också bra under kvartalet.

På motsatt sida hittar vi de två bildelstillverkarna Vitesco och Faurecia som utvecklades svagt i perioden. Bolagen påverkas negativt av den osäkerhet som nu råder kring framtida leveranser av nya bilar.

Förvaltarna köpte in sig i flera aktier under kvartalet, bland annat fordonstillverkaren Iveco, i tillägg till flera bolag inom råvarusegmentet.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Som många andra fonder med samma inriktning hade den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst en svag start på året. Efter att alla ryska aktier exkluderats från SKAGENs portföljer skrevs värdet av tre ryska bolag i portföljen ned till noll i slutet av kvartalet. Goda resultat i fondens investeringar finans- och råvarubolag vägde dock upp förlusten i ryska aktier.

SKAGEN Vekst uppnådde en bättre avkastning än sitt jämförelseindex MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOK under kvartalet, med en nedgång på 3,0 procent mot -5,5 procent för index. De senaste 10 åren har SKAGEN Vekst gett en årlig genomsnittlig avkastning på 9,3 procent, jämfört med index på 12,7 procent

Bidragsgivare

De bästa bidragsgivarna till fonden var alla råvarurelaterade bolag. Kinesiska CNOOC gynnades av ökade olje- och gaspriser och annonserade även ett antal aktieägarvänliga åtgärder för återköp av aktier. Även energibolaget Shell fick vind i seglen med de höga olje- och gaspriserna. Även Stockholmsnoterade Boliden var att finna bland vinnarna, också detta på grund av ökningen i råvarupriser under perioden.

De största negativa bidragsgivarna var inte överraskande de tre ryska bolagen Sberbank, Gazprom och Segezha. Det är för närvarande inte möjligt att sälja aktierna för utländska investerare på den ryska marknaden, och innehaven har som tidigigare beskrivts blivit nedskrivna till noll.

Bland nya bolag i portföljen hittar vi det nyligen börsnoterade norska olje- och gasbolaget Vår Energi. Förvaltarna gillar bolagets aktieägarvänliga ledning, och även med mer normaliserade priser på olja och gas är bolaget väl positionerat för attraktiva kassaflöden och solida utdelningar.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up