Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Bra fart i tillväxtmarknaderna – optimismen fortsatte under tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet fortsatte aktiemarknaderna uppgången från andra kvartalet. Flera sektorer nådde nya höjder då förtroendet för en ekonomisk återhämtning fick fotfäste. Tillväxtmarknaderna överträffade utvecklade marknader, som de ofta gör i perioder med en svagare dollar. Vi ser en rekordhög riskkoncentration på den amerikanska aktiemarknaden, där de fem största aktierna nu utgör en fjärdedel av hela marknadens värde. Detta kan innebära en sämre riskpremie i framtiden.

Två av våra fonder, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus, avslutade kvartalet före sina index, medan de återstående tre hamnade bakom.

SKAGEN Focus

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus hade ett mycket bra kvartal med en avkastning på 9,82 procent under perioden, jämfört med 5,28 procent för jämförelseindex. SKAGEN Focus förvaltare använde kvartalet för att öka sin exponering mot små och medelstora företag, som nu utgör 75 procent av portföljen.

Den bästa bidragsgivaren var det kanadensiska gruvbolaget Ivanhoe Mines, som äger en av de största kopparreserverna i världen och snabbt närmar sig första produktionsdag. I den motsatta änden drog den spanska papperstillverkaren Ence ner avkastningen. Ence fortsatte sin nedgång från andra kvartalet, eftersom det fortfarande kommit få nyheter från bolaget.

Under perioden sålde fonden den tyska hemmabyggkedjan Hornback Holding, då aktien nådde kursmålet efter ett kvartal med en markant stärkning. Även den kanadensiska silvergruvan Fortuna Silver såldes ut efter att ha nått kursmålet – med en prisökning på 150 procent sedan SKAGEN köpte in sig i juli 2019.

Läs kvartalsrapporten för SKAGEN Focus

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slog också sitt index under tredje kvartalet med en avkastning på 6,53 procent jämfört med jämförelseindexet som slutade på 5,43 procent under samma period.

Anledningen till det goda resultatet var till stor del fondens exponering mot Sydkorea, som nu erbjuder den sällsynta kombinationen av goda, solida bolag och mycket attraktiva värderingar.

Biltillverkaren Hyundai och LG Electronics blev fondens bästa bidragsgivare. Särskilt Hyundai hade god tillväxt, eftersom företaget får ökat erkännande för sitt arbete med nya energikällor för sina bilar. LG har gynnats av sina hushållsapparater och elektronik, som tillgodoser behoven i samband med att fler och fler arbetar hemma. Periodens största negativa bidragsgivare var den landbaserade laxodlaren Atlantic Sapphire, som tidigare har varit en solid bidragsgivare. Covid-19 har satt stopp för flera av bolagets byggprojekt, med konsekvenser för både byggkostnader och produktionsvolym. Förvaltarna ser fortfarande en potential i företaget och stödde därför den senaste tidens kapitalökning, vilket kan påskynda framtida tillväxt. Mot slutet av kvartalet syntes små tecken på framsteg.

SKAGEN Kon-Tiki sålde helt ut det Bermuda-registrerade naturgasrederiet Golar LNG. Tidpunkten var utmärkt när vd för ett Golar-dotterbolag förekommer i samband med en korruptionsutredning.

Läs kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global avslutade kvartalet med en avkastning på 4,53 procent, något efter jämförelseindex på 5,28 procent.

Periodens bästa bidragsgivare var det danska logistikbolaget DSV Panalpina, sporttillverkaren Nike samt Abott Laboratories. Hos Nike ökade e-handeln massivt under kvartalet och den ökade digitala försäljningen återspeglades i aktiekursen. På samma sätt var ökningen av e-handel också avgörande för DSV:s goda kvartal. När fler handlar på ska också fler varor levereras. Abbots framsteg har också en naturlig förklaring: USA:s hälsokonglomerat har varit bland de första att utveckla tillförlitliga snabbtester för Covid-19.

På den negativa sidan drog två försäkringsbolag ned, Beazley och Hannover Re, liksom det amerikanska läkemedelsbolaget Baxter International. Samtliga påverkades av konsekvenserna av koronapandemin, som visade sig vara allvarligare under kvartalet än väntat. Förvaltarna ser fortsatt dessa fluktuationer som kortsiktigt buller och övertygade om bolagen på längre sikt.

SKAGEN Global köpte under perioden in sig i investeringsverktyget MSCI, som kanske är mest känt för att erbjuda jämförelseindex. Fonden sålde ut Aegas, Pernod Ricard, CME Group och JP Morgan. För CME Group berodde försäljningen på en ökad nedåtrisk.

Läs kvartalsrapporten för SKAGEN Global

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst avslutade kvartalet med en avkastning på 6,41 procent och slutade därmed bakom indexet på 8,51 procent.

Vi hittar periodens bästa bidragsgivare inom industrisektorn, som också presterade bra i allmänhet. Den danska vindturbintillverkaren Vestas kunde rapportera stark ordertillväxt till följd av det politiska fokuset på den gröna omställningen. Svenska Kinnevik var också en god bidragsgivare, särskilt på grund av ägandet av e-handelsgiganten Zalando. SKAGEN Veksts innehav inom gas- och energisektorn utgjorde i gengäld kvartalets största negativa bidrag. Shell, Gazprom, Flex LNG och Equinor utvecklades mindre bra på grund av svaga oljepriser.

Under perioden sålde fonden ut det schweiziska läkemedelsbolaget Lonza, vars marknadsvärde mer än fördubblats det senaste året. Equinor såldes också ut, medan förvaltarna köpte in sig i AkerBP. Oslo Mercury Market, OHT AS togs också in i portföljen under perioden. Oslo Mercury Market verkar inom tung sjöfart och speciellt transporter för den ständigt växande vindindustrin offshore.

Läs kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 var den enda fonden med negativ avkastning under tredje kvartalet. Fonden avslutade kvartalet på -1,18 procent, medan index slutade på -0,32 procent.

Ändå finns det anledning till optimism, delvis för att de senaste signalerna från centralbankerna tyder på fortsatt låga räntor.

Under ett tredje kvartal med mycket hemarbete och e-handel var det särskilt det japanska datacenterföretaget Keihanshin Building som bidrog positivt. Shurgard, som tillhandahåller lagringslösningar, hade också ett bra kvartal. Sämre gick det för Hongkong-konglomeratet CK Asset Holdings, som påverkades av den massiva nedläggningen av pubar och hotell i Storbritannien och var tvungen att sänka utdelningen.

Under perioden köpte SKAGEN m2 in sig i ett nytt bolag – Canadian Allied Properties Real Estate –till ett bra pris. Bolaget driver och utvecklar kontor nära viktiga kanadensiska affärsdistrikt och har tre datacenter i Toronto. Japanska Hewia Real Estate, som är central för utvecklingen av finansdistriktet i Tokyo, togs också in i portföljen.

Trots attraktiv värdering sålde SKAGEN m2 ut den New York-baserade hyresvärden SL Green. Sekisui House och Brazilian MRV såldes också under perioden.

Läs kvartalsrapporten för SKAGEN m2

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up