Till innehåll på sidan

Starta ett månadssparande idag!

Ett enkelt sätt att sprida riskerna i dina placeringar är att ta tiden till hjälp.

Med ett sparavtal dras ett valfritt belopp från ditt bankkonto med jämna intervaller, till exempel varje månad eller varje kvartal. Du kan välja att spara från 500 kr och uppåt.

Ett regelbundet sparande har många fördelar - inte minst när kurserna faller och marknaden svänger. När kurserna faller får du fler andelar för pengarna än när kurserna är höga. På så sätt kan ett sparavtal ge en god genomsnittskurs.

Skapa ett sparavtal (logga in)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Sparkapital


Ett utmärkt sätt att bygga upp ett sparkapital. Med regelbundna insättningar vet man att sparandet faktiskt blir av.

Sprider insättningarna


Sprider insättningarna över tiden – minskar osäkerheten över att lyckas pricka rätt tidpunkt.

Automatiska dragningar


Automatiska dragningar från ditt bankkonto – du behöver inte göra något efter att avtalet upprättats.

Spara smart


Hjälper dig att spara smart – du köper även fondandelar när kurserna är låga.

Du bestämmer


Du bestämmer när och hur ofta insättningarna ska ske, exempelvis månadsvis eller kvartalsvis. Du kan ändra, pausa eller avsluta sparavtalet när du vill.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.