Till innehåll på sidan
Per 28-03-2017

Kurs

115,21 SEK

Senaste 5 åren*

-

Investeringshorisont

Minst fem år

Riskprofil

5/7

*Avkastningssiffror över 12 månader är annualiserade.

Morningstar Sustainability Rating

SKAGEN Focus kärninnehav består av 35 noggrant utvalda, lågt värderade bolag av hög kvalité från olika branscher över hela världen, inklusive tillväxtmarknaderna.

Målet är att ge bästa möjliga långsiktiga avkastning i förhållande till den risk fonden tar, genom en aktivt förvaltad koncentrerad portfölj med globala aktier.

SKAGEN Focus passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Mer om SKAGEN Focus (pdf)

Senaste statusrapporten:

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
26-05-2015 2 226 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Filip Weintraub

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Junior Portföljförvaltare
SKAGEN Focus
Här investerar fonden

18,93 %

Defensiva konsumtionsvaror

17,94 %

Bank och finans

11,43 %

Telekom

10,43 %

IT

8,37 %

Kapitalvaror, service och transport

8,30 %

Energi

7,01 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,60 %

Råvaror

5,60 %

Kontanter

5,40 %

Läkemedel

Per 28-02-2017 - 43,49 % av den totala portföljen

AIG

7,10 %

4,54 %

4,35 %

JBS

4,23 %

TEVA

4,18 %

SoftBank

3,83 %

SBI Holdings

3,78 %

3,66 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.