Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
26-05-2015 2 544 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Filip Weintraub

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus
Här investerar fonden

26,91 %

Bank och finans

15,15 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

14,27 %

Telekom

10,09 %

Kapitalvaror, service och transport

9,18 %

Defensiva konsumtionsvaror

6,86 %

Råvaror

6,34 %

Energi

4,28 %

IT

3,93 %

Läkemedel

2,98 %

Kontanter

Per 28-03-2018 - 45,11 % av den totala portföljen

SBI Holdings

7,77 %

6,40 %

AIG

5,34 %

SoftBank

4,23 %

China Telecom

3,64 %

3,62 %

Renault

3,50 %

JBS

3,45 %

3,43 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.