Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
26-05-2015 1 115 milj. SEK 500,00 SEK MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus
Här investerar fonden

36,78 %

Råvaror

19,00 %

Kapitalvaror, service och transport

14,41 %

Bank och finans

7,50 %

IT

7,41 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

4,81 %

Defensiva konsumtionsvaror

3,92 %

Communication Services

2,44 %

Kontanter

2,39 %

Energi

1,35 %

Läkemedel

Per 30-09-2020 - 48,58 % av den totala portföljen

8,18 %

6,34 %

5,18 %

4,80 %

4,73 %

4,06 %

3,79 %

3,78 %

3,59 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.