Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Reformer i Japan lockar SKAGEN Focus

Länge har den japanska aktiemarknaden hört till världens billigaste. Japanska bolag har släpat efter sina amerikanska likar, och ineffektivitet och passiva aktieägare har lett till bristande intresse från utländska investerare.

Reformer för bättre bolagsstyrning

För att stärka företagens konkurrenskraft och revitalisera den japanska ekonomin införde statsminister Shinzo Abes regering en Kod för god praxis 2014 och en Bolagsstyrningskod 2015, vilka ålägger noterade bolag att förbättra sin kapitalallokering och blir mer aktieägarvänliga.

Utvecklingen går dock långsamt och hämmas av korsägande mellan bolagen, banker och försäkringsbolag och brist på transparens. Styrelserna har fortsatt hög genomsnittsålder och få oberoende ledamöter. Kvinnor lyser med sin frånvaro. Många bolagsstämmor äger rum på samma dag, vilket gör det svårt för aktieägare att delta.

Investerare driver på utvecklingen

Men trycket på bolagen trappas nu upp. Den japanska Centralbanken och statliga pensionsfonder har börjat investera i inhemska aktier och aktieägare överlag ökar sin aktivitet. För att skynda på utvecklingen går allt fler aktivistinvesterare in i japanska bolag. Tillsammans med kapitalförvaltare och institutionella investerare ställer de krav på större transparens och bättre avkastning på sina investeringar.

Ett sådant läge kan inte annat än attrahera värdeinvesterarna i den högkoncentrerade aktiefonden SKAGEN Focus, som markant ökat sin exponering mot landet det senaste året:

– Det är för billigt för att förbli ignorerat, både i absoluta och relativa termer. Vi tror att det bara är en tidsfråga innan bolagen tvingas bli mer effektiva i sin kapitalhantering på ett eller annat sätt, säger portföljförvaltaren Jonas Edholm.

Undervärderad bank

Ett av de senaste tillskotten i SKAGEN Focus är Bank of Kyoto, en konservativ regional bank med stor nettokassa och en gigantisk egen portfölj där bolag som namnkunniga Nintendo och Kyocera ingår.

Denna portfölj värderas dock inte korrekt av marknaden enligt portföljförvaltarnas analys, och Bank of Kyoto handlas för närvarande till 50 procent av sitt substansvärde. En utlösande faktor för att aktiekursen ska stiga till sitt rätta värde kan vara att banken börjar sälja av sina innehav och dela ut kapital till aktieägarna, istället för att fortsätta bygga en egen portfölj.

Uppvärdering för brandskydd

Ett liknande fall är SKAGEN Focus senaste investering, japanska Teikoku Sen-I. Bolaget har rötter i det tidiga 1900-talets textilindustri, och specialiserar sig idag på skyddskläder och brandskydds- och kontraterrorismutrustning. Teikoku har bland annat en stor investering i fastighetsbolaget Hulic – ett typexempel på ologiskt japanskt korsägande.

Om man räknar bort värdet på innehavet i Hulic, värderas kärnrörelsen till nästan ingenting. I april ökade den japanska aktivistinvesteraren Sparx sitt ägande i bolaget markant och förde fram krav på värdehöjande förändringar, bland annat en plan för utdelningar till aktieägare.

Teikoku har rapporterat goda resultat de senaste kvartalen, vilket också återspeglas i aktiekursen. Men SKAGEN Focus förvaltare ser fortfarande en uppsida i aktien på 50 procent, och har ökat innehavet under sommaren till nuvarande cirka 1 procent av fonden.

Uppsving för cement

Cementbolaget Taiheiyo är ett undantag bland fondens japanska innehav. Bolaget är skuldsatt och har lidit av den låga tillväxten i Japan med en sedan decennier nedtryckt cementmarknad.

Med stor ökning av efterfrågan inför OS i Tokyo 2020 och att investerare fått upp ögonen för Taiheiyos verksamhet i USA, har aktiepriset stigit från 270 till 430 yen bara sedan augusti 2016 då SKAGEN Focus gick in. Nu börjar förvaltarna sakta skala av innehavet i takt med att målkursen har uppnåtts.

Universalgeni

Japans extremt framgångsrika teknik- och telekomkonglomerat SoftBank, som leds av den geniförklarade grundaren Masayoshi Son, har varit med i SKAGEN Focus portfölj ända sedan fondens start 2015. SoftBank har fått epitet som såväl riskkapitalist som kapitalförvaltare och private equity-bolag. De har en stor investmentportfölj och är bland annat storägare i kinesiska Alibabas e-handelverksamhet.

Bolaget handlas till under 45 procent av värdet på de aggregerade tillgångarna. Även här är en möjlig katalysator för uppvärdering att bolaget säljer av sina tillgångar och börjar dela ut till aktieägarna.

– För oss som extremt prisdrivna värdeinvesterare är priset på de japanska bolagen i förhållande till vad de äger väldigt tilltalande. I takt med reformerna som sveper över landets aktiemarknad ser vi potential för nya höjder. Som vi ser det, köper vi en krona för 50 öre, säger Jonas Edholm.

Se också:

Aktiefonden SKAGEN Focus

SKAGEN Focus och värde var bäst 2016

Japan

Gräver guld bland japanska småbolag

Den japanska finansnäringen genomgår stora förändringar som nu även börjar påverka små- och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Japan

Big in Japan

Det har varit en händelsrik vecka på den japanska finansmarknaden. Vår globala aktiefond för små- ...

Ny vår för japanska bolag

SKAGEN Insight har valt att positionera sig inför den förändringsvåg som sköljer över Japan. Här ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up