Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Aswath Damodaran: Osäkerhet är en fördel för aktiva förvaltare

den 9 mars 2023

Aswath Damodaran var en av talarna på SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2023, där han höll en presentation under temat "Finding value in times of uncertainty" där förklarade han om hur investerare kan hantera de osäkerheter som präglar marknaderna. Damodaran började med att förklara att osäkerhet alltid har varit ett grundläggande villkor för mänsklig existens. Osäkerheten har helt enkelt ändrat karaktär, vi står inte längre inför samma utmaningar som exempelvis på medeltiden.

På konferensen förklarar Damodaran att vi försöker hantera denna osäkerhet på ett antal mer eller mindre lämpliga sätt. Vissa förlamas av rädsla och går in i förnekelse, medan andra försöker "minimera" osäkerheten med hjälp av tumregler och böner till högre makter.

Damodaran tror att många "excel-ninjor" i finansvärlden försöker kontrollera osäkerheten genom att helt enkelt stoppa in mer data i kalkylarket. Professorn vid Stern University menar dock att man inte ska komplicera osäkerheten i onödan och han bryter därför ner det till ett antal parametrar:

  • Osäkerhet kring prissättning och ekonomi
  • Osäkerhet på mikro- och makronivå
  • Om osäkerheten beror på något specifikt, till exempel risken att få en ny typ av medicin avvisad eller om det är osäkerhet på sikt.

Man måste ha affärslivscykeln i åtanke när man bedömer osäkerheten, förklarade Damodaran. Nystartade bolag upplever till exempel andra osäkerheter än mogna bolag. På Nyårskonferensen beskriver han hur man bäst hanterar osäkerhet som investerare: Man ska fokusera på en riskjusterad avkastning, och analyser där man arbetar med flera möjliga utfall.

Damodaran exemplifierade detta med en analys av EasyJet, vars värde han var tvungen att fastställa innan Brexit. Här skapade han modeller baserad på en hård eller mjuk Brexit eller om Storbritannien skulle överge Brexit helt.

Slutligen förklarade Damodaran att vi ska vara glada över att osäkerheten finns. För det första skulle det vara extremt tråkigt om förutsägbarheten var hög. För det andra skapar det goda möjligheter för aktiva förvaltare som SKAGEN, som kan använda verktygen för att skapa värde för kunderna.

Du kan se hela Aswath Damodarans presentation på SKAGEN Fonders Nyårskonferens här.

Nyårskonferensen

James Anderson: Långsiktig meravkastning kräver djupgående kunskap om bolagen

James Anderson, inflytelserik investerare, tidigare partner på Baillie Gifford och förvaltare av ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Nyårskonferensen

Marknadsstrateg Russell Napier: Radikala förändringar i investeringsmiljön ställer ökade krav på investerare

Russell Napier, internationell marknadsstrateg och författare till kultboken ”Anatomy of the Bear”, ...

Eliot Higgins: Open-source data kan bekämpa Putins propaganda

Eliot Higgins är grundaren av Bellingcat, en utredningsgrupp som använder sig av öppna källor på ...

Rysslandsexperten Fiona Hill: Sanningen bakom det politiska spelet

Fiona Hill, geopolitisk expert och tidigare säkerhetsrådgivare i Vita Huset, talade på SKAGEN ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up