Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hur påverkas fonderna av coronaviruset?

Uppdaterad 31 januari. Torsdagen den 30 januari förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) virusutbrottet som globalt nödläge. WHO lovordade Kinas insats för att begränsa spridningen.

De globala aktiemarknaderna reagerade som förväntat och föll kraftigt när oron för spridning av Coronaviruset tog fart måndagen den 27 januari. MSCI All Country World Index föll med 1,6%, vilket är den största nedgången sedan augusti ifjol under handelskonflikten mellan USA och Kina. Oron bland investerare har ökat, vilket återspeglas i VIX-indexet för marknadsvolatilitet som rusade 20%, den högsta nivå sedan oktober.

Nyårsstängt

Marknaderna i Kina och Hongkong har stängts och ledigheten i samband med nyårsfirandet har förlängts. Yuanen och börshandlade fonder med koppling till kinesiska företag föll, medan Japans Nikkei och Koreas Kospi-index tappade 0,5 respektive 3,1 procent när investerare sålde aktier i asiatiska bolag med exponering mot Kina.

Aktieinvesterare hade få möjligheter att fly eftersom aktiemarknaderna internationellt föll under dagen, kopplat till spridningen av viruset med sjukdomsfall som nu rapporterats i minst sexton länder. Dow Jones industriella medelvärde föll med 1,6 procent medan FTSE 100 och det europeiska Stoxx 600-indexet tappade båda 2,3 procent. Bland de hårdast drabbade sektorerna är de som är beroende av den kinesiska marknaden, inklusive flygbolag, hotell och lyxvaror.

Effekt på Kinas BNP

De flesta analytiker anser att coronavirus-utbrottet kommer att ha en skadlig effekt på Kinas BNP-siffror för första kvartalet. Hur stor effekten blir beror på hur snabbt viruset kan kontrolleras och stoppas.

Det är troligt att aktiemarknadsreaktionen återspeglar den underliggande bräckligheten i investerarnas förtroende med fortsatt oro över den globala ekonomiska tillväxten. Många aktiemarknader har rekordhöga nivåer och värderingarna är alltmer utsträckta. Coronavirusutbrottet kan bli katalysatorn för en oundviklig förflyttning mot lägre risk.

Förväntad marknadsreaktion 

Som globala investerare har SKAGENs fonder oundvikligen påverkats av oron, med fallande aktiekurser i linje med den bredare marknaden. Tre av våra aktiefonder äger för närvarande kinesiska börsnoterade bolag, om än med en relativt liten total exponering. SKAGEN Kon-Tiki har den största med 20,1 procent av tillgångarna investerade i Kina (dock betydligt lägre än MSCI Emerging Market Index 34,2 procents vikt). SKAGEN Focus har 4,4 procent och SKAGEN Vekst har 3,4 procent, medan SKAGEN m2 har 4,4 procent investerat i Hongkong. 


I tider som dessa är det viktigt att påminna sig om att investeringar alltid innebär risk och perioder med marknadsvolatilitet. Även om det vore oklokt att underskatta det potentiella hotet från coronaviruset och den allvarliga påverkan på de drabbade, är den nuvarande marknadsreaktionen förväntad.

Tidigare epidemier av liknande sjukdomar har tenderat att följa ett mönster; investerare har sålt av fram tills antalet nya fall toppat och rädslan avtagit. Därefter har aktiemarknaderna återhämtat sig. Under liknande perioder med marknadspress har också köpmöjligheter skapats, särskilt för långsiktiga investerare som SKAGEN. Den ekonomiska effekten av liknande utbrott, som sars, har ofta varit kortsiktig.

Snabb reaktion


Till skillnad från sars-utbrottet, har kinesiska myndigheter reagerat snabbt och offentligt för att försöka kontrollera coronaviruset, och ett nytt sjukhus förväntas byggas denna vecka för att vårda de drabbade. WHO är också bättre rustat idag för att samordna globalt och internationella reserestriktioner kan förhoppningsvis bidra till att begränsa smittspridningen under de kritiska dagarna framöver. Vi kommer att fortsätta övervaka situationen noggrant, både vad gäller direkt inverkan på våra innehav och de möjligheter som marknadsreaktionen kan generera.
 

Om Coronaviruset

Corona är en lunginflammationsliknande sjukdom som startade i Wuhan. Hittills är det mer smittsamt men mindre allvarligt än sars, viruset som bröt ut 2003 med ursprung i Kina och krävde isolering och karantän för att kontrollera epidemin.
Not: Alla siffror för SKAGENs fonder är per 31 december 2019 om inte annat anges.
 

 

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up