Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

Det blev ännu en händelserik månad på de globala aktiemarknaderna, vilket även påverkade utvecklingen för SKAGENs aktiefonder. Tre av fem aktiefonder levererade solid absolut avkastning och två fonder backade något under månaden.

Läs samtliga fondrapporterna för februari här.

Både de europeiska och amerikanska börserna nådde nye rekordnivåer i februari, i huvudsak drivet av starka bolagsresultat. Styrkan i marknaderna stod emot något överraskande höga inflationssiffror, med påföljden att vi såg signaler från flera centralbanker att räntesänkningarna troligen kommer dröja ett tag till. Styrkan på de utvecklade marknaderna smittade även av sig på tillväxtmarknaderna där vi även kunde se förstärkta och mer omfattande bolagsstyrningsreformer i framför allt Sydkorea.

SKAGEN Kon-Tiki

Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki har varit väl positionerad under 2024 för både förbättrad bolagsstyrning på den Sydkoreanska marknaden samt stabiliseringsåtgärder i Kina. Fonden drog nytta av detta under februari med en uppgång på 4,75 procent, jämfört med index som var upp 4,91 procent. Samtliga av de tio största bidragsgivarna i februari var innehav noterade i antingen Sydkorea eller Kina.

Den största bidragsgivaren var koreanska biltillverkaren Hyundai Motor, som trots flera styrkebesked under senaste året fortfarande handlas med en stor rabatt. I tillägg erbjuder aktien en betydande uppsida genom den koreanska regeringens bolagsstyrningsinitiativ 'Value Up', som tagits emot väl av internationella placerare. I Kina fick teknikbolaget Foxconn känna av AI-vågen på allvar när marknaden omvärderade bolaget och dess starka position inom försörjningskedjan för just AI-utveckling.

På den negativa sidan hade det brasilianska energibolaget Raizen en svag utveckling på börsen. Detta skedde trots en rapport i linje med förväntningarna men där kassaflödet hålls tillbaka av långsammare omsättningshastighet på insatsråvaran socker. Det indiska jordbruksbolaget UPL har också kämpat i motvind i sina distributionskanaler som har gjort både försäljning och marginaler svårare att utveckla.

Förvaltarna gjorde inga stora förändringar i portföljen under månaden och består nu av 45 intressanta innehav. Även om portföljens rabatt har minskat något under de senaste månaderna, är den fortfarande på 40 procent mot MSCI Emerging Markets-indexet.

För att ta del av hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki, klicka här.

SKAGEN Vekst

Vår Norden/globala aktiefond SKAGEN Vekst rapporterade en solid absolut avkastning på 2,34 procent, som var något bakom jämförelseindexet på 3,53 procent. Det amerikanska IT bolaget Broadcom var återigen bland de största positiva bidragsgivarna i februari, även det drivet AI-vågen och en stark resultatrapport från Nvidia. I andra delar av världen gick de Sydkoreanska bolagen KB Financials, Hyundai Motor, SK Square och Korean Reinsurance starkt, och förvaltarna ser fortfarande en uppsida i bolagen på 50-100 procent på medellång sikt.

Fortsatta politiska insatser i Kina för att hjälpa till att stimulera både ekonomin och den lokala aktiemarknaden drev också på kursutvecklingen för fondens innehav i oljebolaget CNOOC och försäkringsbolaget Ping An. UPM var den svagaste bidragsgivaren till fonden under månaden. Bolagets rapport för Q4 var i linje med förväntningarna, men marknaden blev besviken på guidningen för produktion för 2024. En annan aktie som utvecklades svagt var norska gödselgiganten Yara som föll tillbaka efter en stark uppgång i början av månaden.

Förvaltarna köpte in sig i ett nytt bolag under månaden, nämligen i norska Lerøy Seafood som är ett av världens största laxodlingsbolag. Bolaget äger dessutom den största flottan av fiskefartyg i Norge. Med en kurs på cirka 40 norska kronor per aktie anser förvaltarna att marknaden är alltför pessimistisk, inte minst om bolaget lyckas återgå till sina historiska marginalnivåer.

Med bakgrund i den fortsatt starka kursutvecklingen i bolag med exponering mot AI, så reducerades positionerna i hardwarebolagen Applied Materials och Broadcom. Förvaltarna använde sig också av den exceptionellt starka utvecklingen i danska NovoNordisk för att reducera positionen under något.

För att ta del av hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst, klicka här.

SKAGEN Global

Vår största globalfond, SKAGEN Global, gick upp med 4,26 procent under februari, men kom ändå in något bakom sitt jämförelseindex på 4,44 procent.

Fondens främsta bidragsgivare var amerikanska avfallshanteringsjätten Waste Management som levererade en solid kvartalsrapport, med betydande prisökningar för att kompensera för högre inflation samt bidra till förbättrade marginaler. Bolaget driver 254 aktiva deponier för fast avfall, en mycket underskattad konkurrensfördel som positionerar bolaget väl för framtiden.

Fondens sämsta bidragsgivare var det danska fraktbolaget DSV som har haft en kurssvacka under de senaste 18 månaderna, utlöst av ett VD-byte och förstärkt av fallande fraktrater efter pandemins supercykel och osäkerhet kring tillväxtresan framåt. Förvaltarna tror dock fortfarande starkt på bolaget.

Mer generellt är förvaltarnas kommentar kring marknaden att vi har bevittnat en ovanligt stark start på året, och de skulle inte bli förvånade om en viss sättning i marknaden kommer ske framöver.  Fokuset ligger alltjämt kvar på den fundamentala analysen av de grundläggande egenskaperna i varje bolag man analyserar. Och, såklart, att värderingarna även framöver återspeglar attraktiv risk-reward för den långsiktiga investeraren.

För att ta del av hela månadsrapporten för SKAGEN Global, klicka här.

SKAGEN Focus

Vår globala fond inriktad mot small- och midcaps, SKAGEN Focus, har efter en stark avslutning på 2023 fått en tuff start på det nya året. Detta beror främst på fortsatta kursrekord för amerikanska och indextunga teknikjättar, men som samtidigt innebär fortsatta rekordrabatter på globala små- och medelstora bolag jämfört med större megacapbolag.

Fonden backade -0,24 procent under februari, jämfört med index som var upp 4,44 procent.

Förvaltarna avslutade positionen i det japanska konglomeratet Kyocera efter att aktien nått förvaltarnas kursmål. Samtidigt ökades innehavet i det sydkoreanska byggbolaget DL E&C, som enligt förvaltarna handlas på exceptionellt billiga multiplar. De mest positiva bidragsgivarna till fonden i februari var det sydkoreanska bilkomponentföretaget Hyundai Mobis, den italienska lastbilstillverkaren Iveco och USA-baserade Phinia, som alla levererade bättre resultat än väntat. På den negativa sidan hittar vi kartongproducenten Cascades, som inte lyckats ta ut tillräckligt höga priser mot sina kunder och som samtidigt drabbats av högre inköpspriser på återvunnet råmaterial. Förvaltarna ser dock bakslaget som tillfälligt, snarare än som en trend, och ser en uppsida i aktien på närmare 70 procent.

För att ta del av hela månadsrapporten för SKAGEN Focus, klicka här.

SKAGEN m2

Vår globala fastighetsfond SKAGEN m2 backade med -1,64 procent i februari, jämfört med index som var upp 0,70 procent. Fastighetssektorn har gått trögt hittills i år, även om den avslutade positivt för februari. Den svaga utvecklingen kan tillskrivas fortsatt motstånd från centralbankerna vad gäller räntesänkningar, samt hur marknaden tolkar just när den första sänkningen faktiskt inträffar samt med hur mycket. En gissningslek förvaltarna inte har mycket till övers för, utan väljer istället att fortsätta sitt långsiktiga fokus på undervärderade fastighetsbolag av hög kvalitet.

På plussidan för februari i SKAGEN m2:s portfölj hittar vi den globala datacenteroperatören Equinix som är noterat i USA. Bolaget har även de träffats av AI-vågen och levererade dessutom en solid rapport under månaden som gick. På minussidan hittar vi den belgiska ägaren av hälsofastigheter, Aedifica. Bolaget levererade en bra rapport som kom in i linje med marknadens förväntningar, men med begränsade tillväxtutsikter på kort sikt som gav en svag kursutveckling.

Förvaltarna fortsätter att fokusera på motståndskraftiga och felprissatta bolag i trenddrivna delsegment, med solida balansräkningar och som är väl positionerade för fortsatt inflation.

För att ta del av hela månadsrapporten för SKAGEN m2, klicka här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up