Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Juli blev en ljuspunkt på aktiemarknaden

Efter flera svåra månader blev juli en ljuspunkt och samtliga av SKAGENs aktiefonder levererade en positiv avkastning under månaden. Tre av fonderna levererade också bättre avkastning än sina jämförelseindex.

Läs samtliga månadsrapporter här.

Juli var varm på flera sätt en ett. Lägre råvarupriser gav förhoppningar om att inflationen nu har nått en topp, tack vare åtstramningar och räntehöjningar från ett antal centralbanker. Ett antal av våra portföljbolag uppnådde bättre resultat i sina kvartalsbokslut än förväntat, vilket gjorde att de negativa förväntningarna för andra kvartalet inte inträffade. Stämningen på tillväxtmarknaderna var dock inte lika positiv. Nedstängningarna i Kina hade en negativ påverkan, samtidigt som ökad riskaptit på mer konjunkturkänsliga marknader som Brasilien och Sydkorea hjälpte SKAGEN Kon-Tiki på vägen.

Med de makroekonomiska glasögonen på förblir utsikterna framöver kyliga. Rysslands krig mot Ukraina fortsätter att skaka de europeiska energimarknaderna, där konsumenterna rustar sig för en kall vinter. Det finns flera dystra makrodatapunkter, men det kan dock finnas lite börsvärme att finna i aktiemarknadens alltid framåtblickande karaktär.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global slog index i juli. Fonden slutade månaden på pluss 10,2 procent mot indexets 6,4 procent. Över en femårsperiod har SKAGEN Global gett 13,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 12,9 procent under samma period.

Månadens bästa bidragsgivare blet det danska fraktbolaget DSV, och den sämsta bidragsgivaren var den amerikanska tillverkaren av medicinsk utrustning, Abott Laboratories. Underbemanning i sjukvården på grund av Covid-19 har lett till en nedgång i aktiviteten. Förvaltarna menar dock att det är en tillfällig nedgång efter en period av stora omvälvningar.

Förvaltarna kommer att rapportera om eventuella förändringar i portföljen i samband med kvartalsrapporteringen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slog också sitt jämförelseindex i juli. Indexet föll -0,8 procent under månaden, medan SKAGEN Kon-Tiki gick upp 0,7 procent. Under de senaste fem åren har fonden levererat 2,4 procent årlig genomsnittlig avkastning, jämfört med index 5,7 procent.

Bland bolagen som utmärkte sig positivt under månaden hittar vi indiska agribolaget UPL. Även elektronikbolagen Samsung Electronics och LG Electronics steg i takt med marknaden och levde upp till förväntningarna.

I den motsatta änden var det de kinesiska positionerna som drog ner. Försäkringsbolagen Ping An och China Life minskade, liksom e-handelsjätten Alibaba. De kinesiska bolagen lider fortfarande av stränga coronarestriktioner i Kina, men förvaltarna anser att de tre bolagen är väl positionerade när återöppningen kommer.

Den koreanska finansgruppen DGB var en ny post i portföljen för månaden. Den förvaltas konservativt och har goda förutsättningar att dra nytta av ett högre ränteklimat.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN m2

Även fastighetsfonden SKAGEN m2 hade en bra månad. Fonden levererade en avkastning på 6,1 procent, något över index på 5,9 procent. Även på en femårsperiod ligger SKAGEN m2 före med 8,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot indexets 5,8 procent.

Bäst bidragsgivare i juli var det svenska logistikföretaget Catena, som förutom ett solid resultat under andra kvartalet även redovisar positiva utsikter framåt. Även den amerikanska färdighustillverkaren UMH bidrog väl. Spaniens Arima, som hyr ut kontorsfastigheter, och det Hongkong-baserade fastighetsinvesteringsbolaget ESR stod för månadens största negativa bidrag. I Kina skapade det rubriker när husägare protesterade mot sina ofullbordade hem genom att bojkotta återbetalningar av lån. Kina var också den sämsta fastighetsmarknaden i juli.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Focus

Även om SKAGEN Focus levererade en positiv avkastning på 3,8 procent i juli, hamnade fonden ändå efter sitt jämförelseindex som slutade på 6,4 procent. Under en femårsperiod har SKAGEN Focus levererat 9,1 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot indexets 12,9 procent.

En av de bästa bidragsgivarna till avkastningen under månaden var tyska Vitesco, som levererar komponenter till elmotorer. Vitesco knoppades av från Continental och är relativt okänd bland investerare, men upplever bra med fart just nu. Priset på industriråvaror sjönk i takt med att rädslan för en lågkonjunktur ökade. Månadens svagaste positioner var därför gruvbolagen Nickel Asia Corp och koppargruvbolaget Atalya Mines.

Rädslan för lågkonjunktur hos konsumenterna har samtidigt gjort det möjligt att köpa in sig i starka varumärken till ett bra pris. SKAGEN Focus har passat på att köpa aktier i det amerikanska klädbolaget Levi's. Omvänt minskade fonden sin position i den japanska hisstillverkaren Fujitec, efter att aktivistisk aktivitet i aktien lett till en kursuppgång och därmed nått förvaltarnas kursmål.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Trots god absolut avkastning i juli lyckades den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst inte slå jämförelseindex under månaden. Fonden levererade 3,8 procent under månaden, medan index klättrade 7,6 procent. Under en femårsperiod har SKAGEN Vekst levererat 10,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot indexets 11,8 procent.

Det norska holdingbolaget Bonheur var bland månadens bästa bidragsgivare. Bolaget har bland annat investerat i vindenergi och de stigande energipriserna påverkade förväntningarna positivt. På den negativa sidan hittar vi även här det kinesiska försäkringsbolaget Ping An. Efter en lång period av goda resultat har förvaltarna minskat fondens innehav i danska Novo Nordisk. Istället har förvaltarna utnyttjat fallet i finansiella aktier för att öka sin exponering i den koreanska banken KB Financial Group. Fonden fortsätter att prioritera attraktivt prissatta bolag inom finans och energi, som är sektorer där förväntade vinster inte kommer att drabbas lika hårt i ett klimat av ökande inflation.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up