Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

10 min lästid

Andra kvartalet: Tålamod lönar sig

För globala aktier kommer första halvåret 2022 att gå till historieböckerna. Inte sedan 1987 har det skett en större nedgång i en kalendertermin. Centralbanker i många länder försöker pressa tillbaka inflationen genom att höja räntorna i en takt vi inte sett på decennier. Fed överraskade de flesta med att höja styrräntan med 75 punkter, och både Riksbanken och Norges Bank slog till med en dubbelhöjning. Rädslan är nu att den kraftiga ränteuppgången kommer att bromsa ekonomin såpass mycket att en lågkonjunktur blir oundviklig.
 
Den amerikanska ekonomin ser ut att stå inför tuffare tider, med utfasning av kvantitativa lättnader kopplat med både fallande konsumtion och produktion. Rädslan för en lågkonjunktur påverkade också de två tidigare livbojarna, råvaror och finans, mot slutet av kvartalet.
 
Tillväxtmarknaderna avslutade andra kvartalet med något mer positiva toner. Mot slutet av perioden överträffade aktier, obligationer och valutor sina globala motsvarigheter. Det gav ett lyft till tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, som slog sitt jämförelseindex under kvartalet. Den nordisk-globala fonden SKAGEN Vekst slog också sitt index med god marginal.
 
Läs samtliga fondrapporter för kvartalet här.
 
SKAGEN Kon-Tiki
 
Den relativa tillväxten är på väg att peka i tillväxtmarknadernas fördel igen, då den globala cykeln nu ser ut att mattas av under de kommande kvartalen. Vi har tydligen rundat botten av den kinesiska cykeln, en fortsatt god arbetsmarknad i många tillväxtmarknadsländer och gynnsam ekonomisk politik borde ge ett positivt bidrag.
 
Som den största ekonomin på tillväxtmarknader har den kinesiska aktiemarknaden nyligen kopplats bort från den amerikanska marknaden på grund av penningpolitik och ekonomiska cykler. Med gradvis lättare Covid-restriktioner är olika aktivitetsindikatorer på uppgång igen.

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slog sitt jämförelseindex under andra kvartalet. Fonden fick en negativ avkastning på -1,5 procent under kvartalet mot index på -2,6 procent. De senaste tio åren har SKAGEN Kon-Tiki gett 5,1 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot index på 7,2 procent. Sedan start har fonden gett andelsägarna 10,8 procent i årlig genomsnittlig avastning, mot index på 7,8 procent, en meravkastning på 3 procentpoäng.
 
Bland de bästa bidragsgivarna under perioden hittar vi det kinesiska energibolaget CNOOC. Sanktionerna mot Ryssland har tagit energipriserna till nya höjder, vilket bolaget gynnas av. Andra bra bidragsgivare var Prosus och Naspers, som bestämde sig för att börja sälja ut Tencent och köpa tillbaka egna aktier. En välkommen helomvändning som ledde till en betydande prisökning mot slutet av kvartalet. På den negativa sidan hittar vi laxodlaren Atlantic Sapphire, som nu är redo för fas 2 av företagets landbaserade laxproduktion, detta efter en förväntad kapitalökning.
 
Tre nya bolag gjorde intåg i Kon-Tiki-portföljen under kvartalet. Cosan är ett brasilianskt socker- och energikonglomerat där vi tidigare varit långsiktiga aktieägare. Raizen är Brasiliens största producent av socker och etanol. Företaget expanderar nu kraftigt mot grönare/förnyelsebar energi, med några spännande tillväxtprojekt. Slutligen har vi nu en liten position i Sibanye Stillwater som ger oss diversifierad exponering mot ädelmetaller, och därmed portföljdiversifiering.
 
Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.
 
Visste du förresten att SKAGEN Kon-Tiki har fått en ny portföljförvaltare? Läs mer här!
 
SKAGEN Global
 
SKAGEN Global misslyckades med att slå jämförelseindexet MSCI AC World under andra kvartalet. Det finns flera orsaker till denna utveckling, där inflation, krig i Europa och stigande räntor är det mest centrala. Fonden föll 9,3 procent under kvartalet medan index föll 7,3 procent. De senaste tio åren har SKAGEN Global gett 11,6 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 13,2 procent. Sedan start har fonden gett andelsägarna 13,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 6,3 procent, en meravkastning på 7,6 procentpoäng.

Många av portföljbolagen ser väldigt attraktivt värderade ut och vi anser att de är väsentligt underskattade ur ett fundamentalt perspektiv. Det är sällan marknaden belönar den otåliga investeraren, och medan marknaden enligt vår uppfattning verkar efterlysa köpmöjligheter, har resten av marknaden ännu inte kommit till samma insikt. Erfarna investerare vet att med tiden kommer fundamenten att vinna, och därför känner vi oss spända på fondens avkastningspotential framöver.
 
Fondens tre bästa bidragsgivare under kvartalet var Waste Management, Dollar General och Estée Lauder. Det amerikanska miljöbolaget Waste Management gav stabilitet och visst inflationsskydd, vilket lugnade marknaden i ett turbulent kvartal. Den amerikanska lågpriskedjan Dollar General, som vi köpte in oss i under första kvartalet, levererade solida siffror och visade precis den motståndskraft och goda verksamhet som våra analyser visade. Den globala skönhetsledaren Estée Lauder slog tillbaka efter att ha blivit straffad under det första kvartalet av kortsiktiga momentumhandlare.
 
Kvartalets tre sämsta bidragsgivare i absoluta tal var DSV, Intercontinental Exchange och Intuitive Surgical. Den danska befraktaren DSV vägrade ta vinst efter ett exceptionellt starkt 2021, och farhågor för lägre fraktpriser framöver har präglat prisutvecklingen i aktien. DSV är idag världens tredje största globala logistikföretag mätt i omsättning, men marknadsandelen är bara fyra procent. Dessa siffror visar att det finns många möjligheter för bolaget framgent. DSV är en av de tio största posterna i portföljen.

Under kvartalet tillkännagav börsoperatören Intercontinental Exchange (ICE) förvärvet av Black Knight, ett mjukvaruföretag som utvecklar låneprogramvara. ICE-aktien föll efter beskedet, i vad vi tror var en typisk kortsiktig marknadsreaktion. Intuitive Surgical föll tillbaka när rotationen drog ner de något höga multiplerna för aktien.
 
Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global här.
 
SKAGEN Vekst
 
Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst hade ett bra kvartal och slog med god marginal sitt jämförelseindex. Fonden levererade dock negativ avkastning i absoluta tal med -1,7 procent, mot index på minus 8,6 procent. Under de senaste tio åren har fonden avkastat 9,7 procent mot 12 procent för sitt jämförelseindex. Sedan start har fonden gett andelsägarna en årlig genomsnittlig avkastning på 12,9 procent, mot index på 10 procent.

Ett antal av portföljbolagen levererade god avkastning trots en generellt svag marknad. Detta berodde delvis på bolagsspecifika förhållanden från våra största poster. Några av de olje- och sjöfartsrelaterade innehaven gynnades också av globala flaskhalsar på leverantörsnivå. Men överavkastningen drevs till stor del av det vi inte äger. Vi har länge hävdat att typiska tillväxtbolag ser väldigt övervärderade ut och bara levererar bra i ett klimat med räntor nära noll. En disciplinerad värdebaserad strategi har räddat aktieägarna i SKAGEN Vekst från betydande förluster under kvartalet.

Den bästa bidragsgivaren till fondens avkastning var den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, som också är fondens största innehav. Bolagets mycket goda resultat under det första kvartalet beror till stor del på utvecklingen av deras läkemedel mot fetma och diabetes. En annan starkt bidragande faktor var Essity. Bolaget har lyckats föra över de ökande produktionskostnaderna på konsumenterna. Trots det förväntar vi oss att marginalerna kommer att förbättras ytterligare framöver efter att bolaget annonserat prishöjningar under kommande kvartal.

Gruvbolaget Boliden var sämsta bidragsgivare under perioden. Den främsta orsaken var lägre råvarupriser, vilket ledde till sämre resultatutsikter. Decennier av låga investeringar, i kombination med skärpta miljöregler för att öppna nya gruvor, gör att vi fortfarande har förtroende för Boliden på sikt.
 
Även Samsung Electronics hade en svår period på grund av fallande halvledarpriser. Vi tror dock att detta är mer än inbakat i aktiekursen och ser en betydande uppsida i aktien.
 
En "gammal" nykomling i portföljen är det svenska investmentbolaget Kinnevik. Vi sålde ut vårt innehav i bolaget förra året, men köpte in oss igen efter ett markant kursfall i april.
 
Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst här.
 
SKAGEN Focus
 
Rädsla för lågkonjunktur och fallande priser på både råvaror och finansaktier präglade avkastningen på SKAGEN Focus under andra kvartalet. Fonden föll 8,6 procent under kvartalet mot indexets fall på 4,1 procent. De senaste fem åren har SKAGEN Focus gett 7,8 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 11,2 procent. Sedan start har fonden gett 6,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 9,4 procent.

I det rådande klimatet på de globala aktiemarknaderna värderas SKAGEN Focus portfölj nu till nivåer som förvaltarna inte sett sedan pandemins botten i början av 2020.

Den bästa bidragsgivaren under kvartalet var den japanska regionalbanken Shiga Bank, som steg över 25 procent när ledningen ökade utdelningarna och en aktiv investerare föreslog att reglerna för kapitalallokering skulle förbättras. Den franska spelutvecklaren Ubisoft steg efter att bolaget lanserades som en möjlig "public-to-private" uppköpskandidat. Efter en period av stora investeringar är bolaget nu i färd med att lansera nya spel.
 
I motsatt ände hittar vi koppargruvbolaget Ivanhoe Mines som föll nära 30 procent under perioden. Orsaken är det kraftiga fallet i kopparpriserna. Bolaget har gjort det mesta rätt för att leverera värde till aktieägarna och vi minskade vårt innehav efter en betydande kursuppgång tidigare. Vi ser nu en betydande uppsida i aktien i förhållande till vårt kursmål.
 
Under kvartalet sålde vi ut nickelproducenten Vale Indonesia när aktien nådde kursmålet. Vi har istället investerat i Nickel Asia Group som nästan har monopol på att leverera nickelmalm till Kina. Dessutom köpte vi in ​​oss i den amerikanska dagligvarukedjan Albertsons, som är i färd med en strategisk översyn av bolaget för att optimera kapitalstrukturen. På försäljningssidan hittar vi det amerikanska livförsäkringsbolaget Lincoln National.
 
Förvaltarna har även köpt in sig i följande bolag: Kyocera, Viscofan och Vitesco.
 
Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus här.
 
SKAGEN m2
 
Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 uppmärksammade centralbankernas ivriga, om än något sena, räntehöjningar under kvartalet. De allmänna börserna föll, liksom många fastighetsaktier. I Asien utvecklades fastighetsaktier bäst under perioden och avslutade kvartalet något upp. Europa var den svagaste fastighetsmarknaden, med det pågående kriget i Ukraina som förvärrade den ekonomiska oron.
 
Fastighetsbolagens skuldsättningsgrad har till stor del påverkat kvartalet. I SKAGEN m2 har vi alltid följt noga med på bolagens balansräkningar, och investerat i de som orkar stå emot i turbulenta tider. Värderingarna har sjunkit kraftigt och det ger goda möjligheter för en aktiv värdeförvaltare som oss.

SKAGEN m2 sjönk 10,4 procent under kvartalet, medan index sjönk 7,4 procent. Sedan starten har fonden gett 8,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, marginellt före index med 8,4 procent.
 
Den bästa bidragsgivaren under perioden var den amerikanska datacenteroperatören Switch, som förvärvades av ett konsortium. Detta var inte oväntat, inte bara för att det var en liten aktör på en marknad som håller på att konsolideras, utan också för att bolaget enbart använder sig av förnyelsebar energi.
 
Kylföretaget Americold och Hongkongkonglomeratet Cheung Kong Assets var bland vinnarna under kvartalet. Den svenska lageroperatören Catena var däremot sämsta bidragsgivaren till fonden. Det fanns inga bolagsspecifika skäl till detta, men den svenska fastighetsmarknaden var näst sämst globalt, endast slaget av Ryssland.

Under perioden köpte förvaltarna in sig i amerikanska CBRE, som är verksamt inom olika typer av fastighetstjänster och rådgivning. På en volatil marknad öppnar CBREs solida balansräkning upp nya möjligheter.

Något högre inflationsförväntningar ställer inte till någon större oro för fastighetsmarknaden, snarare tvärtom. En långsiktig investeringshorisont är avgörande och SKAGEN m2 kommer att fortsätta investera i motståndskraftiga bolag med starka kassaflöden och solida balansräkningar.

 
Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN m2.
 
Visste du förresten att SKAGEN m2 har en ny portföljförvaltare? Läs mer här!

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up