Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

11 min lästid

Utmanande kvartal: Marknaderna söker efter trygg mark

Efter en kort uppgång under sommaren fortsatte de globala aktiemarknaderna sin resa nedåt och avslutade tredje kvartalet på sin lägsta nivå hittills i år. USA kunde fira ett mindre positivt jubileum med den värsta september i aktiemarknaden på 20 år, och Ryssland eskalerade energikrisen ytterligare. Inflationen är ihållande hög och med räntehöjningar världen över har centralbankerna valt att acceptera en lågkonjunktur som en acceptabel lösning på inflationsutmaningen.
 
Intressant nog faller också råvarupriserna – från olja och metaller till jordbruksprodukter och boskapsproduktion. Det kan visa sig vara gnistan som kan tända ett marknadsrally, det vill säga en markant ökning av aktiekurserna.
 
Nedgången drabbade tillväxtmarknaderna och fastighetssektorn särskilt hårt, och den påverkade även avkastningen i våra fonder.
 
Läs samtliga kvartalsrapporter här.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global slog sitt index MSCI World AC under tredje kvartalet. Fonden levererade 1,3 procents avkastning mot indexets 0,9 procent. På tre år har fonden gett 6,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 8,1 procent. Sedan start har fonden gett 13,8 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 6,3 procent.
 
Det var framför allt tre saker som hjälpte till att dra resultatet åt rätt håll. Det börsnoterade bolaget Nasdaq fortsätter att leverera i linje med förväntningarna och bolaget står stadigt i dagens makroekonomiska klimat. På samma sätt är det amerikanska avfallshanteringsföretaget Waste Management relativt motståndskraftigt i oroliga tider – avfallet måste ändå hämtas. Och ett annat amerikanskt bolag, nämligen försäkringsmäklaren Brown & Brown, kunde också rapportera om goda framsteg och tillväxt under perioden.
 
De portföljbolag som kämpade mest under perioden var tre välkända varumärken: Adobe, DSV och Nike. Det amerikanska mjukvaruföretaget Adobe föll till följd av förvärvet av konkurrenten Figma, vilket marknaden reagerade negativt på. Förvaltarna i SKAGEN Global är också besvikna över förvärvet. Priset Adobe betalade för Figma kan tyda på en något slarvig hantering av pengar. Förvaltarna överväger nästa steg.
 
Det danska logistikföretaget DSV hade ännu ett tufft kvartal, men bolaget har fortfarande en stor potential. Sjöfarten är en cyklisk bransch och även om priserna på transporter faller sker det från höga nivåer. Förvaltarna anser att aktien fortfarande är mycket undervärderad. Se Knut Gezelius kommentera bland annat DSV i studion hos DiTV.
Nike levererade mediokert under kvartalet, men förvaltarna noterar att ett antal av butikerna har mycket större lager nu än vanligt. En annan viktig faktor är att Kina, som står för en femtedel av Nikes omsättning, fortfarande är stängt.
 
SKAGEN Global varken köpte in eller sålde ut några innehav i några nya bolag under kvartalet. Det ska ses som ett uttryck för att portföljen är väl positionerad för att stå redo för uppgången när marknaden vänder.
 
Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 utvecklades ungefär i linje med indexet MSCI All Country World Index Real Estate IMI under perioden, även om båda föll tillbaka. Fonden föll med -6,4 procent under tredje kvartalet medan index föll med -6,2 procent. På tre år har fonden gett -1,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på -2,5 procent. På fem år har fonden gett 5,2 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 2,4 procent.
 
Kvartalets bästa bidrag kom från den brasilianska lageroperatören LOG, som trots oron på marknaden presterar som förväntat. Brasilien är också den globalt bästa fastighetsmarknaden hittills i år. Vi ser ytterligare en bra utveckling i American Tower, som förtjänar beröm för en inflationsjusterad tillväxtstrategi. Även den japanska fastighetsmarknaden klarade sig relativt bra. Här var det i synnerhet fastighetskonglomeratet Tokyo Fudosan som levererade över förväntan. Det största negativa bidraget kom från Norwegian Self Storage Group, som trots goda resultat och rekordhög hyresnivå backade rejält.
 
Under tredje kvartalet köpte SKAGEN m2 sig in i hyreskoncernen Independence Realty Trust, som driver seniorbostäder i det amerikanska solbältet. Bolaget är väl positionerat med omfattande nyrenoveringar på gång som finansieras med befintligt kassaflöde. Dessutom har fonden köpt in sig i två brittiska bolag, dels lagerföretaget Big Yellow som handlar med historisk rabatt och Unite som handlar med studentbostäder. Studentbostäder är ett segment som ligger helt i linje med SKAGEN m2s fokus på växande globala megatrender. Det fungerar också som en bra defensiv kudde eftersom fler ofta väljer att studera i kristider. Förvaltarna sålde under perioden ut den brittiska kontorsoperatören Great Portland.
 
Tyska Aroundtown, som investerar i kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, och finska Kojamo, som hyr ut privata hem, blev också sålda. I båda fallen var det bolagens övergripande riskprofiler som gjorde skillnaden.
 
Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki föll något mindre än jämförelseindexet MSCI Emerging Markets. Under tredje kvartalet föll fonden -3,6 procent mot indexets -4,2 procent. På tre år har fonden inte gett någon genomsnittlig årlig avkastning, men ej heller backat, och index har under samma period gett 2,0 procent. På fem år 1,4 procent, mot index på 4,4 procent. Sedan start har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 10,5 procent, mot index på 7,5 procent, en meravkastning på tre procentenheter årligen.
 
Det bästa bidraget var det från den brasilianska stormarknadskedjan Assai. Bolaget går fortfarande bra efter att det delades ut som en separat enhet under moderbolaget Casino Group. Även koppartillverkarna Ivanhoe Mines och Turquoise Hill gick bra under perioden, trots fallande råvarupriser. Båda bolagen är på god väg med att vidareutveckla koppargruvorna i DR Kongo respektive Mongoliet. Förvaltarna menar att det fortfarande finns goda möjligheter till värdeskapande i de båda bolagen, eftersom elektrifieringen av samhället är helt beroende av tillgången på koppar.
 
De största negativa bidragen kom från fondens kinesiska och koreanska positioner, som ett resultat av den allmänna nedgången på dessa marknader. Det kinesiska försäkringsbolaget Ping An föll på grund av svaga resultat under andra kvartalet. Nedstängningarna i samband med Covid har fortfarande en negativ påverkan på försäljningen. I Sydkorea föll både LG Electronics och Samsung Electronics med resten av marknaden för hemelektronik och halvledare. Förvaltarna tror fortfarande att de två bolagens respektive marknadspositioner och balansräkningar kommer att hjälpa dem att klara sig väl genom turbulensen.
 
Det landbaserade fiskodlingsbolaget Atlantic Sapphire gick inte heller särskilt bra under kvartalet, trots att bolaget tagit in nytt kapital för att finansiera sin vidare expansion. Men beskedet att Norge inför skatt för havsbaserade fiskodlare från och med nästa år kan innebära att landbaserad odling blir mer attraktiv på sikt.
 
Bortsett från försäljningen av ett mindre innehav i den traditionella kinesiska medicintillverkaren China Shineway, har förvaltarna inte gjort någon försäljning under perioden. De köpte in sig i den koreanska finanskoncernen DGB Financial, en ledande regional bank med både kapitalförvaltning och försäkringserbjudanden. Bolaget kan dra nytta av höjda räntor samtidigt som balansräkningen är mycket hjälpt av ett solid eget kapital. DGB handlas till tre gånger nuvarande vinst och en fjärdedel av dess värde. Förvaltarna spår därför en ljus framtid för aktien.
 
SKAGEN Kon-Tikis portfölj omfattar nu 47 bolag, varav fem ryska, som på grund av kriget i Ukraina är prissatta till noll.
 
Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst slutade kvartalet något bakom jämförelseindex, en kombination av MSCI Nordic IMI och MSCI ACWI ex. Nordic NR (NOK). Under perioden föll fonden -5,7 procent mot index på -1,4 procent. På tre år har fonden gett 7,6 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 7,8 procent. På fem år har fonden gett 7,6 procent mot index på 9,1 procent. Sedan starten har SKAGEN Vekst genererat 12,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot index på 9,8 procent, en årlig genomsnittlig meravkastning på 2,7 procentenheter.
 
Bland de bästa bidragen till fonden under perioderna hittar vi världens största mobilföretag China Mobile. De presenterade goda omsättningssiffror för andra kvartalet och ökade den preliminära utdelningen med 35 procent. Förvaltarna i SKAGEN Vekst förväntar sig att både utdelningskvoten och resultatet förbättras under de kommande åren och förutspår fortsatta framsteg för aktien.
 
Även den finska skogskoncernen UPM gick bra under kvartalet. Här har marknaden äntligen förstått bolagets attraktiva position i dagens energiklimat. UPM har stora vatten- och kärnkraftstillgångar i Finland och förväntas göra bra ifrån sig inom vätgas och syntetiska bränslen. Förvaltarna ser fortfarande stor potential i bolaget.
 
Däremot gjorde Telenors aktie en betydande resa nedåt under perioden. Här spelade bland annat negativa effekter av covidkrisen i Thailand i kombination med stigande energipriser in. Marknaden ifrågasätter hur hållbar bolagets utdelning egentligen är. Förvaltarna är fortfarande av uppfattningen att bolaget kan stå för utdelningen de kommande tre åren och tycker därför att aktien fortfarande är attraktiv.
 
Även försäkringsbolaget Ping An bidrog negativt till SKAGEN Vekst. Medan utsikterna är utmanande på kort sikt, behåller förvaltarna förtroendet för aktien på längre sikt. Livförsäkringsmarknaden växer i Kina och Ping An är fortfarande ett välskött företag som handlas till ett kraftigt rabatterat pris. Förvaltarna använde nedgången för att ytterligare köpa upp sig i bolaget.
 
Dessutom använde förvaltarna försäljningen inom tekniksektorn för att köpa in sig i Alphabet, Googles moderbolag. Risken för investerare har minskat avsevärt efter nedgången i värderingen. Med fortsatt goda resultat från sökaktiviteter och ett ambitiöst aktieåterköpsprogram kommer avkastningen att vara attraktiv framöver. Efter ett besök på KB Financial i Sydkorea köpte förvaltarna upp sig ytterligare i bolaget. Under besöket var de övertygade om potentialen i investeringen, bland annat för att ledningen var mycket villig att öka utdelningen.
 
Aktieköpen finansierades genom att förvaltarna reducerade flera av fondens övriga positioner. Novo Nordisk, rederiet Flex LNG, Norsk Hydro och olje- och gasbolaget Vår Energi var de poster som reducerades. Anledningen var att alla har en begränsad uppsida efter att har levererat bra resultat.
 
Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN Focus

Efter ett bra första halvår gick den SMB-fokuserade fonden SKAGEN Focus något sämre än indexet MSCI ACWI NR USD under tredje kvartalet. Fonden föll -5,3 procent under kvartalet mot indexuppgången på 0,9 procent. På tre år har fonden gett 6,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 8,1 procent. På fem år har fonden gett 6,7 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 11,0 procent. Sedan start har fonden gett 5,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot index på 9,2 procent.
 
De bästa bidragen under kvartalet kom från den tyska drivlinortillverkaren Vitesco, tack vare en solid orderingång. Mexikanska Kimberly-Clark de Mexico, som tillverkar engångsprodukter som blöjor och våtservetter, var en annan vinnare. Här fick aktien medvind av kurshoppet bolaget gjort på sina produkter. Även den japanska banken Resona Holdings gick bra och presterar i linje med förväntningarna.
 
I den motsatta änden avslöjade kinesiska multimediakonglomeratet Tencent sin plan att öka sitt ägande i Ubisoft från 5 procent till över 15 procent. Marknaden reagerade negativt på nyheten eftersom förvärvet kan göra aktien mindre attraktiv för externa investerare. Förvaltarna tror att Tencents långsiktiga plan möjligen är att ta över hela Ubisoft, och att det aktuella priset därmed är betydligt lägre än även den mest försiktiga uppskattningen av verkligt värde. Därför håller de sig till positionen.
 
Franska Faurecia tillverkar interiörer och säten för bilar och har presenterat en utveckling i balansen som är långt sämre än väntat. De ska inte ta många felsteg framåt. Därför har SKAGEN Focus minskat sin position i bolaget avsevärt under kvartalet.
 
Nedgången inom teknik- och konsumentvarusektorerna har skapat extremt goda investeringsmöjligheter. Fonden har köpt in sig i ett av världens starkaste varumärken, Levi's, efter att aktien fallit med över 50 procent sedan 2021. Nu jobbar jeansjätten på en expansion inom nya kategorier, med större fokus på damkläder och aktivt slitage, och förvaltarna förutspår att aktien kommer att fortsätta uppåt.
 
Förvaltarna köpte också in sig i Norton LifeLock (tidigare Symantec), som säljer online säkerhetsprogramvara. Här ser förvaltarna betydande möjligheter till tillväxt och synergier i bolaget.
 
I Europa, och i synnerhet i Tyskland, handlas små- och medelstora bolag på nivåer som inte skådats sedan finanskrisen. Det har fonden utnyttjat genom att köpa in sig i två nya tyska bolag. Både Norma Group och Befesa är solida bolag som handlas med stora rabatter.
 
Tre positioner försvann ur portföljen under tredje kvartalet: Den amerikanska grafitelektrodtillverkaren Graftech såldes efter en försämring av balansräkningen. Finans- och försäkringsbolaget Lincoln National såldes eftersom katalysatorerna inte har triggat den utveckling som förvaltarna förväntat sig. Och slutligen lämnade fonden den japanska hisstillverkaren Fujitec när aktien nådde det satta kursmålet.
 
Läs hela rapporten för fonden här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up