Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Alla vinner på att kvinnor tar mer plats i finansvärlden

Om finansbranschen har ett ansikte så är det en mans. Även om stora framsteg har gjorts – och Annika Falkengrens decennier som bankdirektör till trots – ser vi fortsatt en man framför oss när vi tänker på börs-vd:ar eller investerare. Och denna bild tycks fortsätta att färga både de som rekryterar till branschen och kvinnors benägenhet att söka sig till finansyrken. 

Trots att studie efter studie bekräftar att mångfald ger konkurrensmässiga fördelar.

Bättre avkastning med mångfald

För att nämna bara några exempel: konsultbolaget McKinsey har visat att styrelser med blandad sammansättning överträffar styrelser med enbart män. Separata studier bland Fortune-noterade bolag visar också ett positivt samband mellan mångfald i styrelser och avkastning på kapital och avkastning på investeringar. 

Även Crédit Suisse har granskat kursutvecklingen för bolag med kvinnor i ledningen. Dessa bolag visade sig i genomsnitt ha en lägre finansiell risk, högre P/B (aktiekurs/bokfört värde), högre tillväxt och högre avkastning på eget kapital.

Korrelation innebär förstås inte nödvändigtvis att det finns ett orsakssamband, men det växande underlaget med studier och forskning som kopplar bolags prestanda till kvinnligt deltagande kan vi inte bortse från.

Är kvinnor bättre på att investera än män?

En annan aspekt som det talas alltför lite om är beteende när det kommer till placeringar och investeringar. Data från bland andra SKAGEN Fonder och finansjätten Fidelity visar att kvinnor i allmänhet uppnår bättre avkastning än män.

Enligt statistiken har kvinnor oftare mer diversifierade portföljer och sprider riskerna bättre. Dessutom är kvinnor i högre grad långsiktiga, och köper och säljer mindre ofta, medan männen har en benägenhet att vilja tima marknaden och handlar därmed bort delar av vinsten. 

Våga ta plats!

Under ett långt yrkesliv har jag också sett att vi kvinnor själva kan  vara en del i att vända utvecklingen. Min uppmaning är – var mer offensiva! Var synliga i organisationen, ta del i den offentliga debatten och ta uppdrag. Framgång kommer inte gratis och det är viktigt att våga föra fram sina idéer, ta plats och visa självförtroende.

Vi som arbetar med att förvalta andras pengar bör göra vårt bästa för att kunna fatta sunda beslut, som i förlängningen kan ge god långsiktig, riskjusterad avkastning för våra kunder. Om vi vill ge våra kunder resultat som är bättre än genomsnittet – måste vi se till att vi inte faller i fällan att tänka på samma sätt som alla andra och springa i samma riktning. Inte minst därför behöver vi ha både kvinnor och män, olika nationaliteter, äldre och yngre, personer med olika utbildningsbakgrund och trosuppfattning med i teamet.

Artikeln har tidigare varit publicerad hos Realtid

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.