Till innehåll på sidan
BörsenMakroekonomi
Hur blir aktieåret 2020?

Under 2019 återhämtade sig de globala aktiemarknaderna starkt, efter nedgången i slutet av 2018. ...

5 min lästid
20. januari 2020
BrexitMakroekonomi
Väl rustade för brexit
5 min lästid
22. mars 2019
BrexitMakroekonomi
Brexit och våra aktiefonder
4 min lästid
30. juni 2016
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.