Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Kon-Tiki: Konsten att hitta värde på tillväxtmarknaderna

Några viktiga anledningar till ljusa utsikter för SKAGEN Kon-Tiki inför 2023:

  • SKAGEN Kon-Tiki ligger före index hittills i år och har levererat en årlig genomsnittlig avkastning på 10,9%, jämfört med index på 7,8%.
  • Stark aktieplockning, särskilt i Kina där innehaven har slagit emerging markets- och kinesiska index
  • Diversifierad portfölj på både geografi och sektor, viktat mot attraktiva små och medelstora bolag
  • Fondvärdering som är 50% lägre än tillväxtmarknadsindex, med en uppskattad uppsida på över 80%
  • Högkvalitativ portfölj som är väl positionerad för en rad olika makroscenarier

Kinesiska aktier har tappat mer än en tredjedel av sitt värde i år, och investerare har oroat sig över landets fortsatta nedstängningar, problem på fastighetsmarknaden och strikta teknikregleringar. Med Kina som representerar över en fjärdedel (27%) av tillväxtmarknadsindexet, som har fallit närmare 20 procent hittills i år, jämför med 8 procent för utvecklade marknader[1]. SKAGEN Kon-Tiki ligger något före index i år, och trots utmaningarna fonden har haft under året har förvaltarna levererat starka 11 procent i årlig genomsnittlig avkastning de senaste 20 åren. Det är i snitt 3 procentpoäng bättre än index – varje år i 20 år.

Stark aktieplockning kompenserar för ryska nedskrivningar

En ljuspunkt i år har varit energi – den enda sektorn på aktiemarknaden som har levererat positiv avkastning. Detta har varit fördelaktigt för SKAGEN Kon-Tiki, som har nära en femtedel (19,7%) av sina tillgångar placerade i energibolag (jämfört med 5,7% mot index). China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) är fondens bästa bidragsgivare hittills i år, medan TotalEnergies också är bland de fem bästa. Andra positiva bidragsgivare är Turquise Hill Resources (det kanadensiska gruvbolaget som fick bud från majoritetsaktieägaren Rio Tinto), och dessutom har den brasilianska livsmedelgrossisten Assai Atacadista levererat solida rörelseresultat.

Vid sidan av CNOOC, har stark aktieplockning dämpat effekten av Kinas svaghet på aktiemarknaden på fondens utveckling och China Mobile har också levererat positiv absolut avkastning. I genomsnitt har Kon-Tikis nio kinesiska innehav överträffat bredare tillväxtmarknadsindex, och även levererat bättre resultat än det kinesiska indexet. Det visar hur bra aktieplockning kan ge värde även på en utmanande marknad.[2]

Majoriteten av SKAGEN Kon-Tikis negativa avkastning i år kan hänföras till de fem ryska bolagen som utgjorde cirka 10% av portföljen i början av 2022, men som skrevs ner till noll efter invasionen av Ukraina. Den ena är X5 Retail Group som hålls via depåbevis noterade på London Stock Exchange. Handeln med dessa har nyligen återupptagits utanför marknaden och lett till en positiv omvärdering av bolaget.

Portfölj till halva priset

SKAGEN Kon-Tikis portfölj är geografiskt diversifierad med 62% av tillgångarna noterade i Asien, 16 % i Latin- och Sydamerika, 9% i Afrika och 13% noterat på utvecklade marknader men med tillväxtmarknadsexponering. Fonden sticker ut från index med en betydande övervikt i Sydkorea (24% av tillgångarna mot 12 % av jämförelseindex), Brasilien (14% mot 6%) medan det är undervikt i Indien (4% mot 16%). Portföljen är också mer riktad till små och medelstora företag, 20% jämfört med index 10%.

Fonden är nästan 50% billigare generellt än tillväxtmarknader i både på P/E- och P/B-basis[3], med en uppskattad uppsida på 83% under de kommande 2–3 åren. Trots portföljens värdefokus bidrar många av innehaven till (och drar nytta av) många av de sekulära drivkrafterna för tillväxt på tillväxtmarknader. Utvecklingsekonomier förväntas klara sig betydligt bättre än mer avancerade ekonomier i år och nästa år, enligt IMF:s senaste World Economic Outlook.[4] Kvaliteten på portföljen återspeglas även på aktieavkastningen på eget kapital – ett mått på lönsamhet, som ligger i linje med index, trots att den handlas till halva värderingen.[5]imagemh8t8.png

Diversifiering för att navigera i osäkra tider

Med fortsatt osäkra framtidsutsikter är portföljen positionerad för att hantera olika tillväxt- och inflationsscenarier. Fonden förväntas prestera något bättre i en situation med högre inflation och lägre tillväxt, vilket är i linje med de flesta ekonomiska prognoser. Men innehaven bör också prestera bra om vi ser ett mer positivt "Guldlock-scenario", med stabil tillväxt och lägre pristillväxt.

image0ft.png

Utsikterna överskuggas också av geopolitisk osäkerhet, särskilt kring Ryssland och Kina. Detta ökar risken för investerare, men öppnar också upp för möjligheter. Riskpremien på kinesiska aktier är nu på 9% – lika hög som den varit sedan den globala finanskrisen. Detta är en nivå som historiskt sett nästan alltid gett modiga investerare positiv absolut avkastning.[6]

En annan positiv aspekt är att trots överavkastning från traditionella värdesektorer som energi, finans och råvaror under de senaste två åren, handlas tillväxtmarknaderna fortfarande på historiskt låga nivåer både på P/E- och P/B-basis. Detta ger ett bra nedsidaskydd men också möjligheter till betydande avkastning i framtiden. Även om 2022 är turbulent och utsikterna osäkra är värderingen fortfarande en trovärdig vägledning för framtida långsiktig avkastning.

Läs mer om SKAGEN Kon-Tiki här.

 

___

Alla siffor är per 31 oktober 2022 om inget annat anges.


Referenser:

[1] Per 31/10/22. MSCI Emerging Markets Index -18.8%, MSCI World Index -8.0%. Alla siffror i EUR.
[2] Avkastning hittills i år i NOK per 31/10/22: Kon-Tiki -16.7%, MSCI EM Index -16.8%, Kon-Tiki China -11.2%, MSCI China Index -32.7%.
[3] P/E (22e) 5.3x Kon-Tiki vs. 10.3x Index; P/B 0.7x Kon-Tiki vs. 1.3x Index (Kon-Tiki värderingar for topp 35 innehav).
[4] International Monetary Fund, World Economic Outlook, Oktober 2022
[5] Löpande 12-månaders ROE: Kon-Tiki 13.1% (viktade topp 35 innehav) vs. MSCI EM Index 13.5%
[6] Equity risk premium defined as China Index expected earnings yield - 10-year Chinese government bond yield.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up