Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Marknadsuppdatering april: Nedgång med ljusglimtar

Oron på marknaderna vill inte ge sig. Förväntningar om högre pristillväxt, och därmed också högre räntor, gör att typiska tillväxtaktier som teknikbolag kämpade i motvind i april. Dessutom är situationen oöversiktlig med ett tragiskt krig i Ukraina och ett Kina som stänger ned för att begränsa spridningen av coronaviruset. Totalt upplevde aktiemarknaderna en nedförsäljning under april månad, och Nasdaq noterade sin sämsta månad sedan 2008.

Läs samtliga månadsrapporter för aktiefonderna här.

SKAGEN Vekst

Trots betydande motvind på marknaderna lyckades den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst slå sitt jämförelseindex i april. Fonden uppnådde en avkastning på 1,0 procent under månaden, medan index föll -2,5 procent. De senaste tio åren har SKAGEN Vekst gett en genomsnittlig årlig avkastning på 9,4 procent, medan index har gett 12,4 procent.
 
Det var bra kvartalsrapporter från flera av portföljbolagen under månaden. Danska Novo Nordisk levererade en fantastisk kvartalsrapport som visar stark tillväxt inom de viktiga affärsområdena diabetes och fetma. Det amerikanska IT-bolaget Broadcom var bland månadens sämsta bidragsgivare. Hela IT-sektorn hade en dålig månad.


Det svenska investmentbolaget Kinnevik gick in i portföljen igen under april efter ett betydande kursfall. Förvaltarna anser att bolaget handlas med en betydande rabatt i förhållande till de underliggande värdena. Energi och finans är sektorer som förvaltarna fokuserar på och som kan komma att klara sig bra i en period av högre inflation och högre räntor.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Global

SKAGEN Global hamnade efter index i april. Med en nedgång på -4,9 procent för fonden i april hamnade index framför med en nedgång på -3,3 procent. De senaste tio åren har SKAGEN Global gett 11,5 procent i genomsnittlig årlig avkastning, jämfört med indexets 13,4 procent.


Fondens bästa bidragsgivare var Waste Management, Nordamerikas största leverantör av avfalls- och miljötjänster. Den sämsta bidragsgivaren var den amerikanska teknikjätten Alphabet (Google). Vi tror att båda bolagen är på rätt väg och att båda är på topp-10-listan. Om vi ​​gör ändringar i portföljen kommer vi att kommentera det i slutet av kvartalet.
 
Inledningen av året har varit utmanande avkastningsmässigt, men kvartalsrapporterna från de flesta portföljbolagen har varit uppmuntrande. På en investeringshorisont på 3-5 år och längre, tror förvaltarna att utsikterna för fondens positioner ser ljusa ut. Många av dem kommer sannolikt att bli ännu mer dominerande inom sina områden. Efter den senaste tidens nedgång är SKAGEN Global mycket attraktivt prissatt, med en betydande uppsida i hela portföljen för den långsiktiga investeraren.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slog sitt jämförelseindex i april, med hjälp av fondens energiexponering. Fonden backade dock något i absoluta tal, ned -0,2 procent, mot index som var ner -0,8 procent. De senaste tio åren har SKAGEN Kon-Tiki gett 4,5 procent årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 6,9 procent under samma period.

Det kinesiska energibolaget CNOOC hade en framgångsrik börsintroduktion på Shanghai-börsen och levererade bra kvartalsresultat och en extraordinär utdelning för 2021. Hyundai Motor redovisade också starka resultat trots att de brottades med problem med leveranskedjan. Efterfrågan på premium- och xEV-modeller är fortsatt hög. Även det indiska agribolaget UPL gick bra, tack vare god utveckling i branschen som sådan och det pågående återköpsprogrammet av egna aktier.

Sämst bidrog det landbaserade fiskodlingsföretaget Atlantic Sapphire som redovisade ekonomiska förluster för 2021. Även massaproducenten Suzano föll, i linje med den brasilianska marknaden. Försäkringsbolaget Ping An föll på grund av den negativa effekten av den kinesiska nedstängningen.

Förvaltarna diversifierade sin energiexponering genom att lägga till Shell och TotalEnergies till portföljen, delvis finansierat genom att minska sin position i CNOOC. Innehavet i det ungerska medicinföretaget Richter Gedeon såldes för att hitta bättre möjligheter på andra platser på den globala aktiemarknaden.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus fortsätter att gå bra med sina investeringar i små och medelstora bolag på börserna över hela världen. I april uppnådde fonden en liten nedgång på -1,7 procent medan indexet föll -3,3 procent för månaden. De senaste fem åren har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 9,8 procent, mot index på 11,7 procent. De flesta utvecklade marknader har märkt effekterna av kriget i Ukraina och inflation och stigande räntor.

Månadens bästa bidragsgivare var speltillverkaren Ubisoft. Strategiska förvärvare har cirkulerat runt bolaget under en tid och aktiekursen är nu på en nivå där vi ser en betydande uppsida och katalysatorer för en omvärdering på medellång sikt. Dessutom var de två massaproducenterna Ence och Canfor Pulp goda bidragsgivare i april. Den hållbara gruvjätten Ivanhoe Mines föll något på grund av fallande kopparpriser. Förvaltarna sålde ut sig ur nickelproducenten Vale Indonesia, då aktien nådde förvaltarnas kursmål under månaden som gick.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 håller fast vid sin strategi och investerar i motståndskraftiga börsnoterade fastighetsbolag som är väl positionerade för högre inflation och högre räntor. I april föll fonden -2,1 procent medan index steg 0,1 procent. De senaste fem åren har SKAGEN m2 gett andelsägarna 9,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index gett 5,8 procent i årlig genomsnittlig avkastning under samma period.

Månadens bästa bidragsgivare var det Singapore-noterade managementbolaget CapitaLand. Upplyftande nog var den amerikanska hotellkoncernen Sunstone Hotel Investors månadens näst bästa bidragsgivare. På minussidan hittar vi den brasilianska logistikoperatören LOG, följt av svenska Catena.

Under månaden gick förvaltarna in i CBRE – ett amerikanskt fastighetsservicebolag. I en turbulent makromiljö ger CBREs solida balansräkning möjlighet till nya initiativ och konsolideringar.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up