Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

När kommer aktiemarknaderna återhämta sig?

Efter en svår mars månad steg globala aktiemarknader med 13% under den sista veckan, för att slutligen landa på en nedgång med 20% för årets första kvartal. Den amerikanska senaten levererade ett stimulanspaket på 2000 miljarder dollar, och det kom tecken på att de värst drabbade europeiska länderna har börjat nå toppen av infektionskurvan. Detta gör att riskaptiten återvänder, även om börsrallyt kan visa sig vara kortlivat.

Trots att det är omöjligt att förutsäga när aktiemarknaden kommer att nå botten så kan det ändå hjälpa att titta på tidigare kriser för att uppskatta hur snabbt återhämtningen efter coronaviruset kan ske, och utvärdera hur våra fonder kan förväntas prestera när momentum byggts upp.

Historien upprepas

Globala aktier, baserat på MSCI World Index (mätt i euro), tappade en tredjedel från toppen i mitten av februari och fram till botten i mars. Detta index har fallit till liknande björnmarknader (över 20%) tre gånger de senaste tjugo åren. Den första gången var 2002 till följd av dot-com-bubblan, 9/11-attackerna och redovisningsskandalerna i USA, då indexet föll med 44% under en tolvmånadersperiod. Från sin bottennotering i mars 2003 tog det 35 månader tills förlusterna återhämtades (se graf 1).
Fig. 1 Previous market recoveries.png

Marknaden fortsatte då att stiga fram till dess att finanskrisen ledde till en massförsäljning som resulterade i att mer än halva värdet av den globala aktiemarknaden gick förlorat mellan juli 2007 och mars 2009. Därefter skedde en ökning och dessa förluster återhämtades under den kommande fyraårsperioden, för att sedan fortsätta stiga. Senast var det orosmoln över Kinas överhettade ekonomi som fick det globala indexet att falla med en fjärdedel under 2015, för att sedan återhämta sig relativt fort och fortsätta uppåt fram till coronavirusets utbrott.

Medan var och en av dessa korrektioner skedde av olika anledningar – och ingen av dem är lik coronakrisen – så inträffade de alla hastigt när paniken startade, och de efterföljande återhämtningsperioderna tog betydligt längre tid. En annan observation är att även om raset kan vara väldigt ojämnt och innebära hög volatilitet, vilket minst sagt stämmer denna gång, så är vägen tillbaka när momentum väl vänder upp, relativt lugn.

Tillväxtmarknaderna visar i stort sett samma bild med rörelser av liknande storlek, även om de tenderat att nå toppnoteringen något senare före korrektionen – och sedan både falla och återhämta sig snabbare. Den nuvarande försäljningen av tillväxtmarknadsaktier har lett till att de fallit i linje med de utvecklade marknaderna. Detta speglar också det globala läget i coronavirusets spår (se graf 2).

Fig. 2 EM market drops and recoveries.png

För SKAGENs kunder kan det vara en tröst att våra fonder tenderat att överprestera under återhämtningsfasen (den perioden då förlusterna från korrektionen vunnits tillbaka), särskilt efter perioder med stora försäljningar. Man kan med andra ord se det som att de generellt återhämtat sig snabbare än sina respektive jämförelseindex.

God stockpicking

SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki slog sina jämförelseindex med råge efter de senaste stora korrektionerna – 9/11 och finanskrisen 2007. Det var tack vare god stockpicking i fonderna och att värde överpresterade tillväxt när lågt prissatta aktier ökade i popularitet (se figur 3).

Fig. 3 Global and Kon-Tiki recoveries.png

Hur kommer återhämtningen se ut denna gång?

Vägen till ekonomisk återhämtning efter coronavirusets framfart är självklart omöjlig att förutspå helt. Vi har inte varit med om ett jämförbart scenario tidigare och vi är i en föränderlig situation. Vad vi vet hittills är att det haft en förödande inverkan på ekonomin med kraftigt fallande PMI-data (särskilt tjänstesektorn) och arbetslöshet som skjutit i höjden. Desto bättre nyheter är att Kinas PMI återhämtade sig kraftigt så fort karantänreglerna lättades, vilket tyder på att en V-formad återhämtning är möjlig. Centralbankerna har också agerat snabbare och kraftigare än någonsin tidigare.

Vi vet också från tidigare krascher att aktiemarknaderna vanligtvis vänder upp tidigare än ekonomier. Men prognoser om när och hur snabbt återhämtningen kan ske är lika svåra att göra denna gång. Som visat ovan, tenderar björnmarknader att inträffa i flera steg - vilket innebär att långsiktiga uppgångar är ovanliga efter endast en nedgång. Aktier behåller generellt en hög värdering, särskilt i USA, medan bolgens prognoser och intjäningar ofrånkomligt faller tills ekonomin börjar klarna.

Genom att blicka ännu längre tillbaka i tiden, till början av förra århundradet, går det att se hur marknaderna mestadels klättrar långsamt uppåt, och sedan punkteras av en skarp korrektion av olika magnitud Baserat på över hundra år av data är det tydligt att det förr eller senare kommer att vända och marknadernas uppåtgående trend kommer att fortsätta – även om den senaste nedgången onekligen är smärtsam, inte minst för förlusten av liv.

 

Not: Alla siffror är beräknade i euro efter avgifter.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up