Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Marknadsuppdatering: Stark öppning av börsåret

2023 har tagit en helt annan riktning från början än vad det allmänna intrycket av 2022 skulle antyda. De globala börserna fick en flygande start på året och steg kraftigt under hela januari. Marknaden verkar ana att de snabba räntehöjningarna närmar sig sin topp, och det ger viss optimism inför framtiden. För tillväxtmarknaderna gick det ännu bättre. Återöppningen i Kina, i kombination med en svagare dollar, hjälpte tillväxtmarknaderna att slå de utvecklade marknaderna i januari.

Den ökade optimismen på marknaden ledde i sin tur till att räntorna sjönk rejält på de flesta löptider. Det gjorde att sektorer som hade ett tufft år 2022, som teknik och fastigheter, kom tillbaka relativt starkt.

Läs samtliga månadsrapporter här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki fortsatte den starka utvecklingen från förra året och avslutade januari med en avkastning på starka 10,3 procent. Indexet kom in på 8,4 procent.

Det var framför allt återöppningen i Kina och en svagare dollar som bidrog till den goda avkastningen på tillväxtmarknaderna. Förvaltarna upplever marknaden som mer gynnsam för aktiv aktieplockning. Tillväxt väntas i den kinesiska ekonomin och det finns också tecken på att myndigheternas hårdhänta reglering av olika sektorer nått sin topp, åtminstone för denna gången. Detta har varit fördelaktigt för våra internet- och teknikrelaterade innehav. Bland de bästa bidragsgivarna i januari var Alibaba, som bland annat fick omstruktureringen av Ant Consumer Finance godkänd. Prosus och Naspers fortsatte sina omfattande aktieåterköp, medan den gradvisa försäljningen i Tencent fortsatte. Uppfattningen om ett bättre fundament i Kina har redan påverkat värderingen av den kinesiska marknaden positivt, och förvaltarna ompositionerar därför gradvis portföljen mot nästa undervärderade bolag på tillväxtmarknaderna.

Vi besökte nyligen våra brasilianska innehav, inklusive Raizen. Det är ett bioenergibolag som var en negativ bidragsgivare under månaden på grund av osäkerhet kring Lulas politiska agenda.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Global

I absoluta tal hade globalfonden SKAGEN Global en bra månad, men hamnade ändå något efter index med en avkastning på 7,2 procent, mot index på 7,7 procent.

Fondens främsta bidragsgivare var det franska lyxkonglomeratet LVMH, som kontrolleras av den berömda familjen Arnault. LVMH har funnits i portföljen i flera år och kunde publicera en imponerande intäktstillväxt. De har också visat hur de marknadsför de attraktiva varumärkena i portföljen de senaste åren. Den sämsta bidragsgivaren var Intuitive Surgical, världsledande inom robotassisterad kirurgi. Många sjukhus brottas med underbemanning efter pandemin, men vi tror att dessa flaskhalsar gradvis kommer att förbättras under de kommande kvartalen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Focus

Den globala aktiefonden med tonvikt på små och medelstora bolag, SKAGEN Focus, hade också en stark månad i januari, främst driven av bra aktieplockning. Fonden fick även sätta ett nytt kursrekord under månaden, och gav en meravkastning mot index på 3,9 procentpoäng. Det skedde genom en avkastning för månaden på 11,6 procent, mot index på 7,7 procent.

Fondens bästa bidragsgivare för månaden var metanolproducenten Methanex. Metanolpriserna har fortsatt vara höga och företaget håller på att bygga upp en större produktionskapacitet. En annan bra bidragsgivare var halvledartillverkaren STM, som levererade en solid resultatrapport och framtidsutsikter, trots oro över mörkare utsikter för branschen. Focus-förvaltarna sålde innehavet i Ubisoft, som var en av de svagare bidragsgivarna för månaden. Investeringscaset har försvagats ytterligare på grund av allvarliga bolagsstyrningsfrågor.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN m2

Även den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 fick en rekordstark start på året. Marknaden börjar prisa in mindre aggressiva räntehöjningar framöver, och något mer positiva framtidsutsikter. Fonden uppnådde en avkastning på 8,4 procent i januari medan index steg 9,3 procent.

I oktober skrev vi att investerare bör överväga en försiktig återinvestering i börsnoterade fastighetsbolag innan konjunkturen vänder. Det är fortfarande viktigt att vara selektiv i vilka bolag vi investerar i, men värderingen på marknaden är på väg att stiga.

De bästa bidragsgivarna under månaden var logistikoperatörerna CTP och Catena. Båda gynnades av bättre fundament i segmentet, förutom en stark återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden. Den sämsta bidragsgivaren i portföljen under månaden var Self-Storage Group.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Vekst

SKAGENs äldsta fond, den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst, satte även den kursrekord i januari. Med en avkastning på 7,1 procent låg de nära ett procentpoäng före index som slutade på 6,2 procent för januari månad.

Utöver de generellt goda marknadsförutsättningarna var det framför allt tillväxtmarknadsbolagen i portföljen som bidrog till avkastningen. Det kinesiska finanskonglomeratet Ping An var den bästa bidragsgivaren, som har fått vind i seglen efter att Kina lättat på Covid-restriktionerna. På den negativa sidan hittar vi norska Bonheur som haft en tung månad, trots att det inte fanns några bolagsspecifika nyheter att koppla kursutvecklingen till. Förvaltarna sålde ut sig i rederiet Golden Ocean efter att aktien nått kursmålet. Kapitalet användes istället för att investera i danska ISS. Förvaltarna fortsätter att fokusera på attraktivt prissatta bolag inom finans, industri och energi.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up