Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Huvudsyftet med SFDR är att öka transparensen relaterad till hållbarhet, och att göra det lättare för dig som kund att förstå, jämföra och utvärdera hållbarhetsrelaterade egenskaper och påståenden från olika fonder.

Som privat investerare finns det flera överväganden att ta hänsyn till när du väljer var du ska placera ditt kapital. Avkastning på kapital är för de flesta huvudkriteriet när man investerar i fonder snarare än på ett sparkonto. Men har du funderat på vilken roll hållbarhet spelar i ditt sparande?

Privata investerares individuella hållbarhetspreferenser varierar enormt. Därför finns det ingen "one-size fits all" lösning, och varje investerare bör utvärdera hur pass bekväma de är med hur hållbarhet betraktas i sin personliga portfölj. Oavsett om du tycker att hållbarhetsaspekter är mycket viktiga eller inte bryr dig alls, hjälper SFDR dig att navigera mellan de två punkterna och allt däremellan.

Nivå på ESG-ambition

När du navigerar i hållbarhetsvärlden är det användbart att veta att SFDR använder ett klassificeringssystem för att skilja mellan nivåerna av ESG-ambitioner i en fond. Alla fonder tilldelas ett upplysningskrav inom sitt område beroende på deras nivå av engagemang för ESG och hållbarhet:

  • Artikel 6

Som minimum kommer alla fonder att vara artikel 6, det vill säga fonder som inte har någon ESG-ambition men som ändå behöver uppge hur hållbarhetsrisker beaktas – eller inte beaktas.

  • Artikel 8

Artikel 8-fonder, ofta beskrivna som "ljusgröna", är fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper på något sätt.

  • Artikel 9

Artikel 9-fonder är så kallade "mörkgröna" fonder som har ett hållbart investeringsmål, vilket innebär att investeringens huvudmål är att främja hållbara investeringar. Effektfonder eller tematiska fonder med ett fastställt mål är typiska exempel på artikel 9-fonder.

Vi är stolta över att kunna säga att alla SKAGENs aktiefonder är klassificerade enligt artikel 8, så kallade "ljusgröna". Detta innebär att ingen av SKAGENs aktiefonder har ett hållbart investeringsmål i sig. Alla SKAGENs aktiefonder gör investeringar med huvudmålet att ge kunderna bästa möjliga riskjusterade avkastning. Ändå främjar vi miljömässiga och sociala egenskaper genom att ha ESG och hållbarhet som en integrerad del av vår investeringsstrategi eftersom vi tror att ESG-faktorer är nyckeln till att generera långsiktig riskjusterad avkastning.

En integrerad del av investeringsprocessen

ESG är integrerat i alla delar av SKAGENs investeringsprocess. Före investering är alla potentiella investeringar föremål för ESG-screening och måste bli godkänd innan någon investering görs. När vi väl har investerat i ett bolag, spåras och analyseras väsentliga ESG-faktorer kontinuerligt. Som en aktiv värdebaserad fondförvaltare har vi fördelen av att ha ett hanterbart antal bolag i våra portföljer som gör att vi kan göra bolagsspecifika analyser av alla våra innehav. Detta ger oss en gedigen kunskap om de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som finns i våra fonder. Som aktiv ägare utgör förståelsen av dessa risker och möjligheter grunden för ESG-relaterade bolagsdialoger och engagemang.

SKAGEN har inkorporerat ESG hänsyn ända sedan vi offentliggjorde våra ESG-riktlinjer 2002 och kommer att fortsätta göra det i framtiden. En aspekt av SFDR är skyldigheten att offentliggöra en ökande mängd information om produkternas ESG-integration. Vår syn är att denna ökade krav på rapportering är ett användbart verktyg för att hjälpa investerare att fatta bättre informerade beslut när de väljer vilka fonder de ska investera i.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up