Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Hållbarhetsrapport första kvartalet: Snöbollseffekten

Läs hållbarhetsrapporten för första kvartalet

Vi har alla någon gång försökt rulla en snöboll nerför en kulle för att se hur den snabbt växer sig större och ökar farten. För varje rullning samlas det mer och mer snö, och så småningom när den blivit tillräckligt stor rullar den helt av sig själv.

Samma utveckling kan användas för att beskriva den situation vi nu ser, där människors förståelse för allvarliga klimatförändringar och växande ekonomiska klyftor ökar i rask takt. Det finns ett grundläggande behov av att detta tas på allvar även av våra portföljbolag.

SKAGEN är en av många "snöbollar" som nu deltar aktivt i arbetet med att förbättra hållbarheten i alla de bolag som vi har investerat i. Vårt mål är möjligen inte så stort ur ett globalt perspektiv, då våra fonder endast äger en liten del av företagen i världen. Men vi kommer att använda vår röst för att belysa de frågor, utmaningar och lösningar som vi tror kommer att flytta oss i rätt riktning.

Tillsammans med FN, konsumentorganisationer, investerarallianser, olika klimatinitiativ, globala hållbarhetsstandarder, regler och inte minst teknikutveckling är SKAGEN fast beslutna att göra vår del av jobbet. Vi fokuserar på hållbara affärsmöjligheter och företagens verksamhet.

Hållbarhetsrapporten för första kvartalet beskriver mer i detalj hur vi har engagerat oss på sistone, i sociala frågor, miljö- och ägarstyrningsfrågor. Vi fortsätter att engagera oss och väljer de matchningar av investeringar och bolag som leder till en positiv utveckling, och vi lovar att fortsätta rapportera fortlöpande till dig som andelsägare i våra fonder. Inte bara vad gäller viktiga framsteg som görs, men även det som berör svåra utmaningar inom hållbarhet.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up