Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Vad händer med tillväxten i tillväxtmarknaderna?

Efter en stark start på 2019 har volatiliteten återvänt till tillväxtmarknaderna eftersom den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, som intensifierades till en teknikstrid under andra kvartalet, fortsätter att sätta sina spår.

Med förhandlingar som inte bryter dödläget, har investerare sökt säkerhet i tillgångar som uppfattas som mindre riskabla. Vissa kommentatorer har ifrågasatt om den fortsatta spänningen är en ytterligare signal om att tillväxten i tillväxtmarknaderna är på upphällningen.

Tillväxtmarknaderna växer dubbelt så snabbt

Ekonomiska data berättar dock en annan historia. I maj sänkte OECD sina tillväxtprognoser för utvecklingsländernas BNP från 4,7 procent 2019 och 2020, till 4,3 procent respektive 4,6 procent.[1] Trots det förväntas utvecklingsländerna fortfarande växa mer än dubbelt så snabbt som utvecklade länder. OECD-ländernas BNP-expansion förväntas endast bli 1,8 procent per år.

Trots det förväntas utvecklingsländerna fortfarande växa mer än dubbelt så snabbt som utvecklade länder. OECD-ländernas BNP-expansion förväntas endast bli 1,8 procent per år.

En nyligen publicerad IMF-rapport förutspår också att Kina och resten av Asien kommer att generera nästan två tredjedelar (63 procent) av världens BNP-tillväxt i år jämfört med 11 procent för USA, 4 procent för Europa och endast 1 procent för Storbritannien.[2]

Oavsett om USA och Kina kan sluta ett handelsavtal är det uppenbart att den globala ekonomiska tillväxten saktar in, trots stöd genom monetära lättnader och finanspolitiska stimulanser.

Den politiska miljön förblir osäker, och minskad skuldsättning och starkare saldo i bytesbalansen innebär att tillväxtmarknaderna i allmänhet ser ut att kunna stå emot ekonomiska chocker och en global nedgång bättre än under tidigare cykler. Tillväxtmarknaderna handlas för närvarande 22-33 procent lägre än utvecklade marknader på en framtida P/E - eller P/B-basis.[3]

Stark strukturell tillväxt

Än viktigare är att de starka drivkrafter för strukturell tillväxt som fått Asiens andel av världens BNP att växa från 8 procent 1980 till 34 procent idag (se diagram), fortfarande är på plats. Inkomster, hälso- och sjukvård liksom utbildning har förbättrats, och tekniska framsteg har gjort det möjligt för många utvecklingsländer att komma ikapp mer avancerade länder. Dessa är nu viktiga länkar i globala leveranskedjor, snarare än traditionella råvarubaserade ekonomier.

Kopplingen mellan BNP-tillväxt och resultat på aktiemarknaden är dock inte uppenbar, särskilt i tillväxtmarknader. När den ekonomiska expansionen är väntad och det finns tillräckligt med kapital för att stödja den, kommer avkastningen vanligtvis att vara liten. De bästa möjligheterna uppstår ofta när tillväxten är oväntad eller underfinansierad.

Ett brett investeringsmandat som SKAGENs erbjuder det bästa sättet att utnyttja sådana felprissatta möjligheter eftersom vi har flexibilitet att investera där balansen mellan tillgång och efterfrågan mellan kapitalflöden och sektor eller land kan gynna oss.

20190808_Global Share (%) of GDP PPP.jpg

Det som tydligast avgör avkastningen för aktieinvesterare är värderingar. Indien till exempel, har många starka bolag med stark vinsttillväxt tack vare en gynnsam demografi och statlig politik. Detta återspeglas dock i höga värderingar, och indiska aktier handlas till nästan 18x framtida vinster.[4] Det är 15 procent över deras tioåriga medelvärde och nära den nivå som historiskt har inneburit förluster de följande 12 månaderna.[5]

Detta visar fördelarna med att vara selektiv och välja felprissatta aktier i en övervärderad marknad.

Välja rätt aktier är A och O

De stora skillnaderna mellan (och ofta även inom) tillväxtmarknaderna innebär att noggrann stock picking, baserad på detaljerad företagsanalys är det bästa sättet att utnyttja marknadseffektivitet – som ofta är mer uttalad i utvecklingsländer.

Denna bottom-up-strategi skapar en attraktivt värderad portfölj. Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki handlas för närvarande 33 procent under MSCI EM-indexet på framtida P/E-tal – vilket innebär att fonden kan slå indexet.

Pref share discount to ordinary shares.jpg

Den största skillnaden i SKAGEN Kon-Tiki för närvarande är dess övervikt i sydkoreanska bolag (24 procent av fonden mot 12 procent av MSCI EM). Det visar hur felprissatta aktier kan ge en attraktiv avkastning.

Vårt största innehav är Samsung Electronics (8,4 procent), som fortsätter att skapa imponerande resultat och avkastning åt sina aktieägare, men förblir värderat långt under globala konkurrenter. Trots att de tillverkar produkter i världsklass är Sydkorea ofta undervärderat på grund av uppfattningen om svag bolagsstyrning och dålig kapitalallokering. Aktieägarna behandlas dock allt bättre.

Ett annat exempel är Hyundai Motor (4,5 procent) som har nya riktlinjer för bolagsstyrning och vidtar åtgärder för att öka utdelningen och förenkla sin chaebol-struktur.

Investerare kan också få åtkomst till sydkoreanska bolag via preferensaktier, som vanligtvis handlas 20-60 procent under vanliga aktier (se diagram). Den mest attraktiva rabatten bjuder för närvarande LG Electronics (3,7 procent av fonden) på, där vi ser potential till en 140-procentig ökning av aktiekursen.

Bolag som kan påverka sin utveckling

Utöver felprissättningar är aktieplockning ett sätt för investerare att välja bolag som har kontroll över sina egna öden. Detta är viktigt eftersom många bolag i tillväxtmarknaderna har utvecklats från att rida på globaliseringsvågen och exportera billigare varor, till att rikta sig till allt mer välmående konsumenter hemmavid.

När länder utvecklas ekonomiskt och blir rikare, sker den första kontakten med kvalitetsprodukter i första hand genom utländska varumärken. När inhemska tillverkare kommer ikapp, växlar konsumenterna ofta till att köpa liknande produkter billigare av lokala företag. Dessa kan skapa ytterligare varumärkeslojalitet genom en bättre förståelse av kundbeteende och värderingar.

Kina illustrerar denna utveckling och SKAGEN Kon-Tiki passade under investerarflykten ifjol på att selektivt investera i bolag som skapar värde genom inhemsk tillväxt, och därmed har mindre exponering mot externa risker utanför deras kontroll. Vi anser att detta är förnuftigt med tanke på att spänningarna mellan USA och Kina verkar vara en strukturell trend snarare än bara handelsrelaterad.

Några exempel är dryckesproducenten Wuliangye Yibin och vitvarutillverkaren Hangzhou Robam, som har sålts sedan dess. Fondens nuvarande tio största innehav har en liknande positionering; Bank of China (4,2 procent av fonden), China Unicom (2,8 procent) och Ping An Insurance (5,3 procent).

Rätt positionerade

Vår slutsats är att handelsspänningarna som bromsar den globala ekonomiska tillväxten oundvikligen påverkar utvecklingsländerna – men att de strukturella fördelarna i tillväxtmarknaderna fortfarande är attraktiva. I det nuvarande sena stadiet av konjunkturcykeln måste investerare vara alltmer selektiva. Våra breda mandat ger flexibiliteten att hitta de bästa möjligheterna och vår portfölj innehåller starka bolag som är attraktivt värderade och som allmänt sett kontrollerar sina egna öden.

Om de nuvarande handelsspänningarna fortsätter bör dessa bolag vara rätt placerade för att stå emot effekterna, och vi lika väl positionerade för att hitta ytterligare möjligheter.

 

Noter:

All data är per 30 juni 2019 om inte annat anges.

[1] OECD Economic Outlook, november 2018 och maj 2019
[2] Källa: IMF/Standard Chartered, mars 2019
[3] MSCI EM Index (P/E 12.1x, P/B 1.6x) vs. MSCI World Index (P/E 15.6x vs. P/B 2.4x), 30 juni 2019
[4] MSCI India, per 30 juni 2019
[5] Källa: Goldman Sachs
[6] per 31 juli 2019

Tillväxtmarknader

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunt förnuft och solid avkastning

Det blåser medvind för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Tack vare bra aktieurval och en ...

Tillväxtmarknader erbjuder ett snabbt värdeskapande

Tillväxtmarknader är spännande områden för investerare som vågar ta risker och har modet att ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up