Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Samsung Electronics: En långsiktig framgång

  • Det koreanska elektronikbolaget har varit en del av SKAGENs portfölj sedan 1997
  • Bolaget har genererat 14,5 miljarder norska kronor under 26 år i tre av våra fonder
  • Under 2020 ledde vårt engagemang till att ledningen förstärktes

I 30 år har en viktig del i SKAGENs investeringsfilosofi varit vårt långsiktiga perspektiv. Trots att den genomsnittliga ägartiden bland förvaltare i branschen har sjunkit till ett halvår i genomsnitt behåller vi bolagen i våra portföljer i genomsnitt i 2-3 år. Många av "våra" bolag har levererat avkastning över ännu längre perioder, men ingen slår Samsung Electronics.

Samsung blev en del av vår portfölj redan när vår globala aktiefond SKAGEN Global lanserades 1997 och har varit en del av portföljen sedan dess. Bolaget har också varit en del av kärninnehaven i både SKAGEN Vekst och SKAGEN Kon-Tiki genom åren. Förutom tålamod är en viktig del av vår investeringsstrategi också att dela idéer mellan fonderna.

imagef21p.png

Under de 26 år vi har investerat i Samsung har bolagets aktiekurs ökat med över 1300 procent, vilket bokstavligen har skickat miljarder till våra kunder. Investerarna i SKAGEN Global har fått 6,3 miljarder NOK i avkastning sedan 1997. I SKAGEN Vekst, som investerade i Samsung året därpå har investerarna fått totalt 1,5 miljarder NOK, och investerarna i SKAGEN Kon-Tiki har fått totalt 6,7 miljarder NOK i avkastning sedan Samsung blev en del av portföljen, redan från starten av fonden 2002 (1).

Förutom den fantastiska avkastningen (som för övrigt, förutom reavinsten, också inkluderar stora utdelningar genom åren: Samsung har de senaste fem åren betalat ut mellan 18 procent och 78 procent av sina vinster som utdelningar – pengar som återinvesteras i fonderna till förmån för investerarna) (2) – vår roll som långsiktig aktieägare har också inneburit att vi har kunnat engagera oss i en rad viktiga utmaningar i bolaget. Under 2018 engagerade vi oss i vad som till slut blev en tvåårig ESG-dialog med Samsung. Denna dialog resulterade i att bolaget förbättrades på flera viktiga områden – inklusive till exempel riktlinjer för överföring av ägandeskap inom en familj och relationer med fackföreningar.

Fredrik Bjelland som är portföljförvaltare på SKAGEN Kon-Tiki, uttryckte bolagets ställning år 2020 på följande sätt:

"Som långsiktiga investerare i Samsung har vi upplevt en positiv utveckling i hur ledningen har engagerat sig med olika intressenter när det gäller olika ESG-utmaningar. Genom att lyssna på minoritetsaktieägare och genomföra trovärdiga förbättringar av rutiner, policys och andra ledningsmekanismer anser vi att bolaget är väl positionerat för att kunna leverera betydande värde till sina intressenter."

Together for tomorrow

Samsungs slogan, "Together for tomorrow", fångar väl hur bolaget har både visionen och förmågan att kontinuerligt förnya sig under många decennier framöver. Bolaget grundades 1969 och på 70-talet blev de kända för sin hemelektronik och har sedan dess vuxit till att bli en global ledare inom TV och smartphones med marknadsandelar på 30 procent respektive 22 procent.

Fredrik Bjelland förklarar att Samsung tidigt förstod vikten av att etablera sig på marknader, även internationellt:

"1997 upplevde Sydkorea ekonomiska utmaningar – höga räntor och låg tillväxt – vilket innebar att Internationella valutafonden (IMF) var tvungen att komma till deras undsättning. Lyckligtvis var Samsung redan vid det här laget ett globalt bolag, så majoriteten av försäljningen kom från export och från bolagens nio internationella forsknings- och utvecklingscenter."

Idag är 90 procent av omsättningen från export, och bolaget har växt avsevärt både vad som gäller omsättning, vinst, tillgångar och forskningsresurser.

imagegotm8.png

Samsung har uppnått detta genom att utöka sin produktportfölj så att det nu sträcker sig bortom det initiala fokuset på hemutrustning. Det inkluderar områden som minneschips, mjukvaruutveckling, fusioner och förvärv och strategiska partnerskap. En stor del av denna utveckling skedde under Lee Kun-hee, som spelade en central roll i att forma deras strategi och säkerhetsställa fokus på kvalitet innan han avgick 2014.

Fokus på hållbarhet har också spelat en viktig roll, förklarar Bjelland:

"Samsung har åtagit sig att använda hållbar energi och minska sina utsläpp, men den roll deras produkter spelar i den gröna omställningen förbises ofta. Till exempel producerar de solceller, batterier, komponenter till elbilar, LED-lampor, som alla behövs i stor skala för att säkerställa ren energi."

blobid5.png

Den viktiga halvledaren

En av nyckelfaktorerna bakom Samsungs tillväxt har varit halvledartillverkning. Med en marknadsandel på cirka 40 procent mätt i omsättning är Samsung världens största tillverkare av minneschips för smartphones, datorer och servrar, och de hjälper också andra bolag att bygga upp sin produktionskapacitet.

Halvledare har inte bara varit en central del av Samsungs historiska framgång, anser Fredrik Bjelland. För bolagets position inom halvledarproduktion bådar gott för Samsungs framtid:

"Bolagets kompromisslösa inställning till innovation och kapacitet i produktionen har gjort det möjligt för dem att dominera en mycket krävande och konkurrensutsatt marknad. Deras engagemang för omställningen och deras vision gör att Samsung har goda förutsättningar att forma framtidens tekniska landskap – även i framtiden."

 

Alla siffror är från 21/12/2022 om inget annat anges.

1: SKAGEN från 15/06/2023. I avkastningen ingår fonder som speglar detta. Växelkursen NOK/Euro är från 20/06/2023

2: Samsung, 2018-2022

3: Samsung årsrapport 1997

4: Samsung årsrapport 2022

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up