Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

För några veckor sedan gick globala aktier in i påskhelgen med den bästa avkastningen för första kvartalet på fem år, med en ökning på 8 procent sedan årsskiftet. Denna uppgång förlänger den uppåtgående trend som startade i slutet av oktober, med en total ökning på 24 procent. Drivkraften bakom denna uppgång fortsatte att vara amerikanska aktier, som avslutade kvartalet på rekordhöga nivåer. S&P 500-indexet klättrade 10 procent sedan nyår och 25 procent sedan början av november – för att sätta detta i perspektiv är den genomsnittliga årliga ökningen för indexet 10 procent.

En egenskap av marknadens starka start på året är att avkastningen har varit jämn. Sedan försäljningen i oktober har inte S&P 500 fallit så mycket som 2 procent - detta är den längsta perioden på sex år utan en sådan nedgång. Under de första tre månaderna av 2024 registrerade indexet 22 nya rekord. Ett annat kännetecken är att marknaden har blivit allt bredare. Runt 70 procent av företagen handlades över sitt 200-dagars genomsnitt under första kvartalet, och den breda indexet överträffade det tekniktunga Nasdaq 100 för första gången sedan fjärde kvartalet 2022.

Detta är goda nyheter för aktieplockare som SKAGEN, särskilt eftersom marknadens bredd har utvidgats bortom USA. Flera landsindex nådde rekordhöjder under kvartalet, inklusive Japan, Tyskland och Frankrike, medan Kina också har upplevt en uppgång i år med en ökning på 3 procent, vilket är viktigt för tillväxtmarknaderna. På sektorsbasis är bilden också övervägande positiv, med undantag för fastigheter som föll med 0,5 procent och inte lyckades generera positiva avkastningar under första kvartalet.

Rallyt utvidgade sig också till andra tillgångsklasser, med guld – ansedd som en säkring mot inflationsosäkerhet – och Bitcoin, som båda nådde rekordhöjder under 2024. Marknadsvärdet för kryptovalutan nådde 1,4 miljarder dollar under kvartalet och överträffade därmed silver som världens åttonde mest värdefulla tillgång.

Flera av de teman vi såg under 2023 fortsatte in i 2024, där stora teknik- och AI-relaterade aktier fortsatte att prestera väl, medan förnybar energi och regionala banker hade svårigheter. Dessa hjälpte de utvecklade marknaderna att överträffa de framväxande marknaderna med 7 procent, stora företag att slå små företag med 5 procent, och tillväxtaktier att överträffa värdeaktier med 3 procent under första kvartalet.

Bakom uppsvinget ligger förbättrade ekonomiska och inkomstutsikter. Det förväntas tillväxt i BNP i de flesta regioner, och arbetsmarknaderna världen över håller sig starka. Inflationen fortsätter generellt att falla, även om långsammare än väntat i många länder, och räntesänkningar ligger i korten som ett resultat. Med investerare som blir allt mer övertygade om att vi kommer att uppnå en mjuk ekonomisk landning och undvika en recession, förväntas tillväxt i företagsinkomster i alla stora marknader.

image0hrw.png

Solid avkastning - positiva utsikter

Våra fonder har haft en tillfredsställande start på året, där alla utom SKAGEN m2 har genererat positiv absolutavkastning under första kvartalet. Du kan läsa mer om vad som har drivit avkastningen och den senaste portföljaktiviteten i rapporterna för första kvartalet.

Från ett längre och viktigare perspektiv fortsätter våra fonder att leverera för kunderna. Det är också glädjande att vår långsiktiga framgång har blivit internationellt erkänd. I Tyskland vann SKAGEN Global bästa fond i sin kategori över 20 år, och i Nederländerna blev SKAGEN tilldelad den prestigefyllda Gyllene Tjuren (Gouden Stier), där juryn speciellt lyfte fram vår konträra investeringsfilosofi och hur den praktiskt används i förvaltningen.

Framåt har marknadens starka avkastning under första kvartalet tryckt värderingarna över historiska genomsnitt, även om detta är skevt mot USA – utgör nu över 70 procent av MSCI World Index – där aktier handlas nära toppen av sitt 30-åriga P/E-intervall. Lyckligtvis investerar vi selektivt snarare än generellt, och det finns områden där prissättningen fortfarande är attraktiv.

Värderingsrabatten på små företag jämfört med stora företag globalt har fortsatt att växa och nått nivåer vi inte sett tidigare. Detta blir särskilt intressant när man beaktar att många små företag sannolikt kommer att vara bland de största vinnarna med lägre inflation, bättre räntevillkor och en starkare ekonomi.

Kinesiska aktier kan köpas för 60 procent lägre priser än i USA – en annan rekordrabatt – och 30 procent under deras eget 30-års P/E-genomsnitt. Återigen blir detta ännu mer spännande i ljuset av Kinas förbättrade ekonomi och myndigheternas initiativ för att stödja det inhemska aktiemarknaden.

Jag har nyligen kommit tillbaka från Korea där myndigheterna i år lanserade sitt ‘Value Up’-program för att ta itu med den långvariga svagheten i företagsstyrningen. Planerna, som pressar företagsdirektörer att ta itu med bristande värdering – ofta känd som ‘Korea-rabatten’ – följer liknande åtgärder i Japan som har gett betydande framgång för investerare.

Öppen och dold risk

Ett annat kännetecken för stigande marknader är att riskerna tenderar att växa i takt med investerarnas entusiasm. De senaste stämningundersökningarna visar att investerare – både professionella och detaljhandlare – är mer optimistiska än de har varit på flera år, medan nyligen höjder i kryptovaluta och återupplivningen av meme-mania också indikerar en ökad riskaptit.

Även om många faror är dolda – Bloomberg rapporterade nyligen hur traders köper optioner mot en marknadskorrektion – är andra tecken mer synliga. Globala marknader har redan dragit sig tillbaka i april – MSCI ACWI är ner runt 4 procent i USD – eftersom geopolitiska spänningar har ökat i Mellanöstern och räntesänkningar verkar vara ytterligare försenade på grund av fortsatt hög inflation i USA och Europa.

Farten och styrkan i marknadsrallyt sedan oktober var tydligtvis inte hållbart, och en korrektion verkar sannolik vid någon tidpunkt, särskilt eftersom inkomstförväntningarna starkt beror på en handfull amerikanska teknologiföretag och ger lite utrymme för besvikelser.

Dessa jättar har fortsatt att expandera och representerar nu en oproportionerligt stor del av aktiemarknaderna både nationellt och internationellt. Det är nog att säga att med Mag 7-insiders som säljer aktier i snabbaste takt sedan 2021, är det sannolikt att det är deras minoritetsaktieägare – både aktiva investerare och de i passiva fonder – som kommer att känna en oproportionerligt stor del av smärtan när musiken oundvikligen stannar.

Historien visar att aktier som har stigit mest har längst väg att falla. Om detta upprepar sig, kommer frågan för investerare sannsynligen att vara hur mycket av marknaden som dras ner med amerikanska teknologi- och AI-relaterade namn och hur långt det faller?

Erfarenhet understryker också vikten av diversifiering, aktiv stock picking och värdering för att minimera nedsiderisk. Den potentiella kostnaden för att ge upp vissa kortsiktiga vinster om det nuvarande rallyt fortsätter är ett pris värt att betala på lång sikt för att kunna förbli investerad och sova gott.

Notera: Alla siffror är i USD per den 31.03.2024 om inget annat anges. Marknadsdata baseras på MSCI-index om inget annat anges.

Börsen

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ...

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up