Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Nya möjligheter med SKAGEN

SKAGEN kommer fortsatt vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer framöver att få tillg ...

Tidigare nyheter

2017 var ett år att glädja sig åt absolut sett, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris i SKAGEN Fonders årsrapport.

2017 var på många sätt en milstolpe för SKAGEN och dess kunder. Tre av fonderna jubilerade; SKAGEN Global firade 20 år, SKAGEN Kon-Tiki 15 år och SKAGEN m2 fem år med goda resultat.

Sällan har ett år sett så många svängningar på de globala aktiemarknaderna, och för första gången på flera år kunde tillväxtmarknaderna visa bättra resultat än de utvecklade marknaderna. SKAGENs fonder gav en god absolutavkastning, och samtliga räntefonder slog sina jämförelseindex.

Årsrapport 2017

Ge ditt sparande extra dragkraft

Nya aktiefonden SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.