Till innehåll på sidan

Nyårskonferensen och SKAGEN Dagen 2019

Vinterns stora investerarkonferens med John H Cochrane, Anne Applebaum m fl.

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.