Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Fokus på tillväxtmarknaderna

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar om höjdpunkterna under det gångna kvar...

Möt oss i Almedalen

Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling och Så kan PPM utvecklas - två viktiga seminarier den 3 j...

Tidigare nyheter

Din e-postadress

Vi bjuder regelbundet in till möten i olika delar av landet, där vi bland annat berättar om vår syn på marknadsläget, vår investeringsfilosofi och våra fonder.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.