Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Nya kvartalsrapporter

Håll dig à jour med vad som händer i SKAGENs fonder. Våra nya kvartalsrapporter finns tillgängliga för såvä...

Tidigare nyheter

Din e-postadress

Vi bjuder regelbundet in till möten i olika delar av landet, där vi bland annat berättar om vår syn på marknadsläget, vår investeringsfilosofi och våra fonder.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.