Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se vi...

Tidigare nyheter

Din e-postadress

Vi bjuder regelbundet in till möten i olika delar av landet, där vi bland annat berättar om vår syn på marknadsläget, vår investeringsfilosofi och våra fonder.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.