Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Ge ditt sparande extra dragkraft

Nya aktiefonden SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.