Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Världens bästa globala fastighetsfond heter SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire rankar SKAGENs fastighetsfond som nummer ett av 225 globala fastighetsfonder i världen sett över tre år.* Även analysföretaget Morningstar topprankar SKAGEN m2 och ger den fyra av fem stjärnor överlag, och fem av fem stjärnor på tre års sikt.**

Fondens förvaltare, Michael Gobitschek är AA-ratad av Citywire och rankas som nummer ett av 140 portföljförvaltare sett över tre år i kategorin Fastigheter – Globala aktier. På Citywires femårslista placerar sig Michael Gobitschek som nummer 29 av 140.

Hittar felprissättningar

SKAGEN m2 investerar i noterade fastighetsbolag med potential över hela världen, och har i skrivande stund sina tio största innehav i Sverige, Japan, Tyskland, Spanien, Singapore, Finland och Norge.

– Fondens stora edge är att vi har hela den globala fastighetsmarknaden och alla fastighetssegment som spelplan. Fastigheter är till stor del lokalt betingat och utvecklingen i städer, länder och regioner spiller inte nödvändigtvis direkt över till andra platser. Detta gör att vi kan hitta felprissättningar eller värde i olika delar av världen tid efter annan, säger Michael Gobitschek.

Framgångsrecept

Typiskt sett väljer han ut bolag som kan påverka sin lönsamhet genom ett aktivt förhållningssätt till sina fastigheter och som tänker hållbart. Genom bland annat renoveringar och annan utveckling kan dessa bolag påverka utvecklingen utöver den normala tillväxten i hyresintäkter, plus att de stöttas av de löpande hyresgenererande tillgångarna. De fastigheter som kommit längst med hållbarhet eller har certifierade byggnader, är också de som kan ta ut den högsta hyran och har lägst omkostnader – och som därmed blir vinnare över tid.

Sett över det senaste kvartalet, har de bästa bidragsgivarna i SKAGEN m2 varit två svenska bolag; miljonprogramsoperatören D Carnegie (nu Hembla) och Catena, specialiserad på logistikfastigheter.

Varför är det intressant att placera i en fastighetsfond tycker du?

– Fastigheter är något man över tiden bör ha som ett komplement till andra tillgångsslag i sin sparportfölj. Det är en sektor som å ena sidan drivs av globala megatrender som exempelvis urbanisering och ökat välstånd. Å andra sidan råder stora lokala skillnader i utbud och efterfrågan som driver fastighetsvärden. Stavanger drivs exempelvis av andra faktorer än Stockholm eller San Francisco, säger Michael Gobitschek.

Per sista september 2018 har SKAGEN m2 överträffat sitt jämförelseindex både över de senaste fem och tre åren. Hittills i år har den slagit index med över 7 procentenheter, det senaste året med över 9 procentenheter. Den rekommenderade sparhorisonten i SKAGEN m2 är fem år.

Citywires ranking av SKAGEN m2

Mer om SKAGEN m2

*Per 31 augusti 2018. Över fem år placerar sig SKAGEN m2 som nummer 68 av 196, och tillhör därmed de 35 procent bästa fastighetsfonderna i världen över denna tidsperiod.

** Morningstar per 28 sep 2018. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up