Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

2020 – en riktig berg- och dalbana

Året började ganska bra när marknaderna skakade av sig den välbekanta oron över spänningarna både i Mellanöstern och mellan USA och Kina. Men så kom coronaviruset och därmed det första av många tvära marknadskast som därefter följde. I februari tilltog marknadsoron och i mars var kollapsen ett faktum då den snabba ökningen av antalet virusfall fick många länder runtom i världen att stänga ned.

På drygt en månad tappade globala aktier en tredjedel av sitt värde. Och det enda som var mer överraskande än hur snabbt investerarna sålde av sina aktier var kraften i den återhämtning som därefter följde. Tack vare det snabba gensvaret från regeringar och centralbanker började aktiemarknaderna snart repa sig, och i början av september var de tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Detta trots att många länder och sektorer fortfarande hölls nedstängda. Sällan har skillnaden mellan ekonomisk aktivitet och aktiemarknaden varit så skarp. Trots att den globala BNP-tillväxten backade med 4,3 procent avslutade MSCI All Country World Index året hela 12 procent bättre än det började[1].

Volatiliteten i sig slog nya rekord i samband med paniken i mars då VIX-indexet, eller ”skräckkurvan” som det också kallas, steg till över 80 innan omfattande penning- och finanspolitiska stimulanser infördes och dämpade turbulensen till mer normala nivåer (se figur 1). De finansiella effekterna av dessa massiva insatser kommer vara med oss länge. Ekonomiska bedömare räknar med att den globala skulden kommer landa på 277 biljoner US-dollar, eller 365 procent av världens BNP[2], innan året är slut. Frågan är hur länge aktier kan fortsätta trotsa den ekonomiska tyngdkraften. Det var teknik- och kvalitetsbolag som tog täten under uppgången, medan värdeaktier hade sitt svagaste år hittills. Dock återvände hoppet i slutet av året i och med positiva vaccinbesked och det amerikanska valresultatet som tillsammans gav ny kraft åt återhämtningen för nedslagna cykliska aktier. Efter ett decennium av relativt svagare utveckling för värdeaktier inleddes en efterlängtad återhämtning som också har fortsatt in i det nya året.

Solid avkastning 

Våra aktiefonder hade även de ett turbulent år, men glädjande nog avslutade alla utom en med positiv absolutavkastning. Samtliga fonder bjöd också på nya högstanoteringar under året. Både SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus överträffade sina respektive jämförelseindex – en tydlig belöning för att ha hållit fast vid värdeförvaltning trots de ofta så tuffa marknadsförhållandena. Nedan kan du läsa mer om fondernas höjdpunkter under fjärde kvartalet.

SKAGEN Kon-Tiki hittade formen igen och överträffade sitt jämförelseindex under fjärde kvartalet tack vare en solid comeback för värde och medvind för våra koreanska trotjänare Samsung Electronics och LG Electronics. Kon-Tiki avslutade året med det största försprånget gentemot tillväxtmarknadsindexet sedan 2013 och ser nu ut till att ha goda möjligheter att fortsätta glänsa.  

SKAGEN Global, däremot, släpade efter sitt jämförelseindex för första gången på tre år. Trots en stark utveckling för många innehav som Microsoft och Adobe tyngdes resultatet av fondens finansföretag. Hit hörde framför allt försäkringsbolagen Beazley och Hiscox, som ställdes inför coronarelaterade ersättningskrav.

SKAGEN Vekst hade också ett tufft 2020, men hämtade in en hel del under fjärde kvartalet både i absoluta och relativa tal. Mycket av äran kan tillskrivas en stark uppvisning från fondens cykliska innehav. Under perioden gjordes en hel del justeringar i portföljen som nu är väl rustad för ett fortsatt rally, särskilt om energi-, finans- och råvarusektorerna fortsätter blomstra.

Bland våra mindre fonder avslutade SKAGEN m² året något efter index för första gången på fem år. Förklaringen är att fastighetsrelaterade aktier gått klart sämre än den bredare aktiemarknaden under nedstängningarna. Särskilt hårt drabbade var kontor, köpcenter och hotell. Pandemin har dock accelererat flera långsiktiga fastighetstrender som fonden har goda chanser att dra nytta av framöver. SKAGEN Focus var ett tydligt exempel på den berg- och dalbana som präglade året. Fonden repade sig starkt från marknadssvackan i mars och slog sitt jämförelseindex under sista kvartalet när fundamneta i fondens underliggade bolag återigen hamnade i fokus.

Våra räntefonder SKAGEN Tellus och SKAGEN Avkasting fick också en fin avslutning på året under ledning av Sondre Solvoll Bakketun som tillträdde som portföljförvaltare i september. 

Bubbeltrubbel?

Mycket talar för att den till synes nästan ostoppbara uppgången nu har försatt marknaden i bubbelterritorium. Efterfrågan på bitcoins och tomma skalbolag, så kallade Spacs, är ytterligare tecken på de irrationella spekulationer och risker som följer med marknadseuforin. Fler företag än någonsin värderas nu till mer än hundra gånger vinsten vilket är 50 procent fler än under internetbubblan vid millennieskiftet. Och Buffett-indikatorn, som mäter totalt börsvärde i förhållande till BNP, har aldrig blinkat så rött som nu (se figur 2).

Som tur är för våra kunder investerar vi inte i marknaden i stort. Genom att i stället selektivt välja ut enskilda företag kan vi fortfarande hitta sådana som är undervärderade. Skillnaden i avkastning mellan tillväxt- och värdeaktier visar att de viktigaste multiplarna är missvisande. Till exempel handlas det globala värdeindexet (p/e-tal 20,1) mer än 50 procent lägre än motsvarigheten för tillväxt (p/e 42,6)[3]. Intressanta möjligheter uppstår nu bland annat på tillväxtmarknaderna, som handlas till en attraktiv rabatt, dels i förhållande till sitt historiska genomsnitt, dels jämfört med utvecklade marknader. Även i de ekonomiskt känsliga sektorer som drabbats hårdast av pandemin finns en hel del att hämta. Dessa delar av marknaden lär gynnas av starkare tillväxt och stöttande penningpolitik.

Det stora gapet i avkastning mellan olika branscher och aktier bör skapa goda möjligheter för aktiva förvaltare som SKAGEN framöver. Nog så upplyftande är det allt starkare momentum vi nu ser i värdeåterhämtningen. Båda dessa faktorer utgör kärnan i vår investeringsfilosofi. Volatiliteten lär vi behöva leva med ett tag, åtminstone tills en kritisk massa har vaccinerats. Men förhoppningsvis är förra årets extrema turbulens nu ett avslutat kapitel, och vi ser verkligen fram emot ett mer normalt 2021.


[1] Källor: Världsbanken, MSCI (avkastning i lokal valuta)
[2] Källa: Världsekonomiskt forum
[3] Källa: MSCI, den 31/12 2020

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up