Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

En händelselös aktiemånad – med ett undantag

Det var inte mycket spänning på marknaderna i maj. Aktierna stod nästan stilla och det var mest fokus på artificiell intelligens (AI) – till exempel inom industri och tech – som verkligen kunde se framsteg. Flera av våra förvaltare konstaterar också att den nuvarande entusiasmen för AI är på gränsen till en nästan överdriven sådan.

Om stämningen på de utvecklade marknaderna förra månaden var mindre händelserik, närmade den sig sömnig på tillväxtmarknaderna. Här innebar ny ekonomisk statistik från Kina en besvikelse, och det blev tydligt att en stramare ekonomisk politik också påverkar konsumenternas förtroende och efterfrågan. Detta ledde till att risken justerades ned över ett brett spektrum, vilket avspeglades i svag avkastning, framför allt bland de mer ekonomiskt sårbara råvarubolagen (till exempel järnmalm och råolja). Tillväxtmarknaderna räddades dock av mer hårdvaruexponerade teknikmarknader som Taiwan och Sydkorea, som med den fortsatta AI-besattheten överpresterande gentemot andra tillväxtmarknader.

SKAGEN Kon-Tiki

Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki levererade en avkastning i maj om 3,32 procent mot 4,32 procent i MSCI Emerging Markets-indexet. Under en femårsperiod är den genomsnittliga årliga avkastningen 3,35 procent, jämfört med index på 3,95 procent.

Det var särskilt fondens kinesiska positioner som föll under månaden – direkt via försäkringsbolaget Ping An och indirekt i mediekonglomeratet Tencent via ägande i bolagen Prosus och Naspers. Sydafrikanska Sibanye Stillwater, som tillverkar metallerna platina och palladium minskade också i ett klimat med lägre råvarupriser.

På den positiva sidan var det särskilt SKAGEN Kon-Tikis teknikexponering som bidrog positivt. Här låg koreanska Samsung Electronics och halvledartillverkaren Taiwan Semiconductor i topp. I båda fallen handlar det om ledande leverantörer för mikrochipstillverkning som inte går att ignorera i en framtid med allt kraftfullare datorer och ökad digitalisering. Efter ett besök nyligen i regionen bedömer förvaltarna för SKAGEN Kon-Tiki att särskilt de koreanska bolagen har positionerat sig väl i leveranskedjan för en ökning av den globala efterfrågan på eldrivna fordon.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global hamnade något efter sitt index under månaden med en avkastning på 4,02 procent i maj mot index på 4,97 procent. Men på en femårshorisont slår fonden sitt index. Här har SKAGEN Global presterat genomsnittlig årlig avkastning om 12,26 procent per år jämfört med index på 11,89 procent.

Det var den amerikanska jätten Alphabet (Google) som drev upp avkastningen i maj. Här utnyttjades den kollektiva AI-hypen världen över.

I den motsatta änden drog kosmetikaföretaget Estee Lauder ner. Här kunde man redovisa sämre kvartalssiffror än väntat, då omsättningen i Kina och Korea inte var så bra som man kunde önska. Detta var tredje kvartalet i rad med dåliga nyheter för bolaget. Detta är högst atypiskt för Estee Lauder, och ledningen själva har svårt att sätta fingret på förklaringen. SKAGEN Globals förvaltare är dock inte oroliga på lång sikt, eftersom riskpremien i bolaget fortfarande ser bra ut – och det bolaget fortfarande är ett oerhört starkt varumärke med ökat fokus på att förbättra verksamheten.

SKAGEN Focus

För vår koncentrerade globalfond för små och medelstora bolag, SKAGEN Focus, var det en svår månad. Fonden levererade en avkastning om 1,34 procent mot en avkastning på 4,97 procent i referensindexet MSCI World AC. På tre år har fonden levererat en årlig genomsnittlig avkastning på 21,67 procent, mot index på 15,54 procent. På fem år slår dock indexet fortfarande fonden. Här har SKAGEN Focus presterat genomsnittlig årlig avkastning om 8,78 procent jämfört med index på 11,89 procent.

Trots sämre resultat i maj har SKAGEN Focus sitt långsiktiga fokus på underprissatta kvalitetsbolag gett resultat. En värdeinvestering i små och medelstora bolag har över tid visat sig vara en vinnande strategi. Förvaltarna bakom SKAGEN Focus är fortsatt helt dedikerade till denna strategi, något som även uppmärksammats av Lipper Funds där de nyligen mottog ett prestigefyllt pris.

SKAGEN m2

Börsnoterade globala fastighetsbolag kämpar fortfarande i motvind men för SKAGEN m2 fanns det trots allt ljuspunkter. Fonden gav en avkastning för maj månad på 1,99 procent, medan index MSCI All Country World Index Real Estate IMI gav 0,69 procent. Under en femårshorisont har vår fastighetsfond en genomsnittlig årlig avkastning om 3,15 procent, jämfört mot index på 0,66 procent, en genomsnittlig årlig överavkastning om 2,49 procentpoäng.

Ovanpå en bra april månad var den europeiska, och i synnerhet den nordiska, fastighetssektorn pressad i maj, då flera bolag fick sänkta rekommendationer, och utsikterna förändrades på grund av höga räntor och lägre lönsamhet i de mest skuldsatta fastighetsbolagen.

Det var det brasilianska logistikföretaget LOG, det japanska holdingbolaget Tokyo Fudosan och amerikanska Equilinx, som driver datacenter, som lockade mest under perioden. LOG gick imponerande strax under 43 procent tills efter att de kunde annonsera två enorma fastighetsförsäljningar som understryker hur attraktiva bolagets tillgångar är – här kan man verkligen se hur tillgångarna förvaltas.

Den största negativa bidragsgivaren var norska Self Storage Group, tillsammans med det europeiska sjukvårdsfastighetsbolaget Aedifica och amerikanska Marcus Corp, som driver hotell, resorter och biografer.

SKAGEN Vekst

Vår nordisk-globala fond SKAGEN Vekst underpresterade något sitt jämförelseindex i maj. Här nådde fonden 1,87 procent i avkastning mot index på 1,97 procent. Sett över de senaste fem åren har fonden gett genomsnittlig årlig avkastning om 10,13 procent per år, och ligger därmed också något efter sitt index som gett 11,46 procent per år.

Det var teknikbolaget Broadcom, som är marknadsledande inom specialiserade mikrochips, som bidrog mest till fonden under maj månad. De ökade satsningarna på artificiell intelligens från ett antal av de mycket stora bolagen väntas ha en positiv effekt på Broadcom. SKAGEN Veksts förvaltare utnyttjade uppgången för att minska positionen något, men bolaget är fortfarande en mycket central del av fondens portfölj.

I den motsatta änden drog Telenor neråt utan specifika nyheter för att förklara nedgången. En förklaring kan vara att vissa investerare tagit hem vinster efter flera fina månader i telecombolaget.

SKAGEN Vekst minskade positionen i den norska laxproducenten SalMar efter att en majoritet i det norska parlamentet till slut röstade för att införa en ny skatt för laxodlare. Det var goda nyheter för laxproducenterna som hade befarat att skattesatsen skulle hamna på 35 procent. Fonden har nu bara en liten position kvar i bolaget.

En ny fena letade sig också in i portföljen i maj. Nämligen telekombolaget Nokia, som gått dåligt de senaste åren men nyligen lyckats ta marknadsandelar inom 5G. Dessutom har bolaget ökat fokus på avkastning till aktieägarna och marknaden har ännu inte upptäckt den möjlighet som den aktuella värderingen vittnar om. Med andra ord: En klassisk SKAGEN värdeinvestering.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up