Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Fjärde kvartalet: En god avslutning på ett hektiskt år

Hög inflation, kriser, geopolitiska hot och räntor som steg kraftigt blev en giftig cocktail som gjorde 2022 till det värsta aktieåret sedan finanskrisen. Det slog extra hårt efter tre år med tvåsiffrig avkastning. Ändå hämtade de globala aktiemarknaderna och våra fonder faktiskt upp sig en hel del mot slutet av året. Spekulationerna om amerikansk inflation hade nått sin topp, tillsammans med både en markant uppgång för dollarn, och inte minst Kinas lättnader av coronarestriktionerna, gjorde sitt till att lätta upp stämningen något.

Fyra av fem av SKAGENs aktiefonder levererade god avkastning, både absolut och mätt mot sina index. Det var bara fastighetsfonden SKAGEN m2 som inte riktigt nådde målet för årets sista kvartal.

Läs samtliga kvartalsrapporterna här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus investerar i små och medelstora bolag och avslutade kvartalet långt före index. Under fjärde kvartalet gav fonden en avkastning på 10,8 procent jämfört med indexets 3,1 procent. För fler avkastningssiffror, se den fullständiga kvartalsrapporten via länken nedan.

Det goda kvartalsresultatet berodde till stor del på att de japanska portföljbolagen fick en betydande värdering uppåt efter att den japanska centralbanken aviserade en justering av landets penningpolitik mot slutet av året. Det var alltså flera av de japanska positionerna som ökade markant under kvartalet, inklusive de tre regionala bankerna Keiyo Bank, Shiga Bank och Resona Holdings.

Flera europeiska industriföretag bidrog också positivt, däribland Befesa, som återvinner metalldamm från stålproduktion, och den spanska koppargruvan Atalya Mining.

Under perioden sålde SKAGEN Focus ut Resona Holdings efter att bolaget nått förvaltarnas kursmål. Istället har fonden köpt in sig i Japan Post Holdings, som ligger bakom en rad japanska aktiviteter inom drift av postdiskar, banker och försäkringsbolag. Merparten av holdingbolagets verksamhet är börsnoterad och holdingbolaget självt handlas i jämförelse med underliggande värde med en betydande rabatt.

En annan nyhet i portföljen är den schweiziska turboladdartillverkaren Accelleron, som såldes ut av ABB och föll en del innan förvaltarna köpte in sig.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki levererade klart över index under fjärde kvartalet. Fonden uppnådde en avkastning på 8,1 procent mot indexets 3,0 procent. För fler avkastningssiffror, se den fullständiga kvartalsrapporten via länken nedan.

Det bästa regionala bidraget kom från Kina på grund av lättnaden av coronarestriktionerna. Det var det kinesiska finanskonglomeratet Ping An som stod för det bästa bidraget under kvartalet. Aktiekursen steg rejält med förväntningar om att bolaget kommer att dra stor nytta av återöppningen. Koreanska LG Electronics och Samsung Electronics gynnades också av den stigande optimismen. Båda bolagen gjorde goda framsteg under kvartalet efter en relativt oförändrad utveckling under årets första nio månader.

Kinesiska WH Group, världens största leverantör av griskött, stod för periodens största negativa bidrag, trots att de under tredje kvartalet levererade som förväntat. Överdödlighet i laxpopulationen orsakade också ett fall för den landbaserade laxuppfödaren Atlantic Sapphire, men detta förväntas inte ha någon större påverkan på produktionen framöver.

Det har skett vissa förändringar i portföljen under kvartalet. Nya poster inkluderar Banco do Brasil och den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC. Förvaltarna gick också in i ett tidigare portföljbolag, Vietnam Opportunity Fund. Genom bolagets positioner ger det SKAGEN Kon-Tiki tillgång till ett antal vietnamesiska företag utan de restriktioner som gäller för utländskt ägande i Vietnam. Den indiska bil- och traktortillverkaren Mahindra & Mahindra såldes ut ur portföljen när aktien nådde sin uppskattning av verkligt värde. Även kopparproducenten Turquise Hill Resources såldes ut efter att Rio Tinto lagt sitt bud på bolaget.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global slog sitt jämförelseindex under fjärde kvartalet. Fonden uppnådde en avkastning på 5,6 procent under perioden mot index 3,1 procent. För fler avkastningssiffror, se den fullständiga kvartalsrapporten via länk nedan.

De tre bästa bidragsgivarna var den amerikanska storbanken JP Morgan, det danska logistikbolaget DSV och sportjätten Nike.

I den motsatta änden drog Alphabet (Google), Edward Lifesciences, specialister på konstgjorda hjärtklaffar och försäkringsbolaget Brown & Brown ner under kvartalet. Alphabet kunde inte stå emot fallet i Nasdaq-indexet, även om de operativa resultaten faktiskt var ganska hyggliga. Edward Lifesciences påverkades negativt av att antalet hjärtoperationer ännu inte nått pre-pandemiska nivåer på grund av brist på sjukvårdspersonal. Enligt förvaltarna kan det ta ytterligare ett par kvartal innan det finns tecken på normalisering.

Fonden varken köpte in eller sålde ut några positioner under kvartalet, men det finns flera attraktiva kandidater på listan.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 har haft motvind under 2022, så även under fjärde kvartalet. Fonden föll med -1,3 procent under kvartalet medan index gick upp 1,2 procent. För fler avkastningssiffror, se den fullständiga kvartalsrapporten via länken nedan.

Samtliga större fastighetsmarknader avslutade året negativt, speciellt Skandinavien. Här tappade tillgångsklassen i genomsnitt nära hälften av sina värden. Ändå var det ett svenskt innehav som stod för det bästa bidraget under perioden. Logistikoperatören Catena tog tillbaka det förlorade på grund av en efterlängtad positiv utveckling på den svenska fastighetsmarknaden, förutom en vettig redovisning. Vi talar om ett välfungerande bolag som är väl positionerat för att utnyttja alla möjligheter som gör sig till känna på denna svåra marknad.

Det var den brasilianska logistikoperatören och utvecklaren LOG som drog ner mest under fjärde kvartalet. Ett i övrigt ganska positivt år för Brasilien slutade med massiv turbulens efter regeringsskiftet. Här straffades även fastighetsmarknaden hårt på grund av växande osäkerhet kring vilket håll räntorna skulle ta efter valet.

SKAGEN m2 sålde ut sig från två tyska privata bostadsbolag under perioden, LEG och Vonovia, för att de ville minska risken i fonden. Att valet föll på dessa två bolag beror till stor del på bristande transparens i kommunikationen om bolagens verkliga verksamhet. Det väckte oro i en situation där värdet förväntas falla. Det blev också ett farväl till den amerikanska kontorsoperatören Hudson Pacific Properties, också det för att minska exponeringen mot lågkonjunkturbenägna bolag. Värdet på kontorsbyggnader utvecklas parallellt med makrosituationen.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN m2.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst slog sitt index under kvartalet. Fonden uppnådde en avkastning på 10,8 procent under fjärde kvartalet, mot indexets 8,7 procent. För fler avkastningssiffror, se den fullständiga kvartalsrapporten via länken nedan.

Det var Ping An som också var den bästa bidragsgivaren i SKAGEN Vekst. Bolaget har arbetat hårt för att öka omsättningen under den strikta kinesiska coronaregimen. Lättnader i restriktionerna förväntas ge bolaget framsteg. Den norska konstgödselproducenten Yara var en annan bra bidragsgivare under kvartalet. Med solida resultat och stark avkastning handlas aktien fortfarande till en mycket attraktiv värdering. Förvaltarna förväntar sig goda resultat även de kommande åren, baserat på bolagets starka balansräkning. Slutligen har rederiet Wilh. Wilhelmsen avslutat kvartalet med bra fart. Trots lysande resultat handlas bolaget till en rabatt på 55 procent jämfört med underliggande värden.

Bonheur-konglomeratet är ett holdingbolag för en rad verksamheter i flera länder, och var kvartalets sämsta bidragsgivare. Bolaget märkte en höjning av grundränteskatten på energiproduktion, men förvaltarna har liten anledning till oro eftersom utmaningarna är väl diskonterade i aktiekursen.

Förvaltarna köpte in sig i två nya bolag under kvartalet. Den norska laxproducenten Salmar blev plötsligt mer attraktivt prissatt efter införandet av den så kallade laxskatten i Norge. Dessutom kom danska ISS in i portföljen. Bolaget har ägnat de senaste tio åren åt att sälja av delar av verksamheten och de befinner sig nu vid en intressant vändpunkt efter att ha ersatt högsta bolagsledningen. Den nya ledningen har presenterat en trovärdig plan för att förbättra marginalerna, och med mindre skuldpress kan bolaget skala upp igen genom förvärv.

SKAGEN Vekst sålde ut rederiet Flex LNG efter en ökning med nästan 1 000 procent sedan botten i mars 2020. Både Flex LNG och Høegh Autoliners, som också såldes ut, nådde förvaltarnas prismål under perioden. Även den snabbväxande matjätten Orkla såldes ut. Här saknade förvaltarna genomförandet av den aviserade omstruktureringsplanen, som var den viktigaste katalysatorn bakom själva investeringscaset.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up