Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

Hållbarhetsrapport för 2019

Under de senaste 12-18 månaderna har vi sett ett gigantiskt skifte – inte bara när det kommer till finansiella produkter utan också i kapitalflöden. I bolagshierarkier världen över har hållbarhet tagit plats vid sidan av förmågan att generera vinst.  Det tycker vi är bra. Att impulserna kommer från den kommande generation Z, är ännu bättre. Och att Skandinavien är ledande på området är något att vara stolta över.

Hållbarhet och vinstskapande

SKAGENs mission är att på ett hållbart sätt bistå våra kunder i att nå sina investeringsmål och på så sätt uppnå finansiell trygghet. Hållbarhet är ingen trend, utan en nödvändighet för att agera och investera på ett sätt som ger våra kunder bästa möjliga avkastning - långsiktigt.

Nya regleringar kommer att accelerera övergången till en hållbar finansmarknad. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en ledstjärna för att åstadkomma detta, men det är också sunt förnuft att finansbranschen ska leva upp till de krav som kommande generationers sparare och pensionärer ställer på oss.

Aktivt engagemang

För SKAGEN är det främst via våra investeringar som vi kan göra konkret skillnad och bidra till att förverkliga FN:s hållbarhetsmål. Vi engagerar oss aktivt i våra portföljbolag för att säkerställa att de tar sitt ansvar för planeten liksom sina medarbetare och aktieägare. Vi är också själva starkt engagerade i att vara ett hållbart företag. Detta uppskattas av våra medarbetare och speglar de principer som styr vårt tankesätt och våra handlingar.

Samhället förväntar sig mer av finansbranschen. En ny form av kapitalism med samhällsansvar kommer bäst att kunna skapa värde för ekonomin, människor och miljön. Det är en framtid vi alla kan tro på och som vi i SKAGEN är glada att vara en del av.

Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av vår hållbarhetsrapport för 2019 (på eng.). Trevlig läsning!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up