Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

11 min lästid

Första kvartalet: En virvelvind av kris och optimism

Det är svårt att beskriva börsens utveckling under det första kvartalet i en enda mening... om inte man använder orden: 'En blandad kompott'.

Aktieåret började ovanligt bra, mycket tack vare återöppningen i Kina. Sedan vände det snabbt nedåt när amerikanska Silicon Valley Banks konkurs fick marknaderna att skaka, men där nedgången resolut hejdades av centralbankernas snabbverkande motgift. Samtidigt möttes åter starka makroekonomiska siffror och hög inflation med räntehöjningar och hård retorik från den amerikanska centralbanken. Tillväxtmarknaderna presterade sämre än utvecklade marknader, och optimism efter Kinas återöppning övergick snart till pessimism i en finanssektor under hårt tryck.

Ändå var det just tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki som var en av kvartalets vinnare. SKAGENs aktiva förvaltning gjorde att det var möjligt att undvika de största förlorarna på tillväxtmarknaderna. Både SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus levererade överavkastning under kvartalet.

Läs samtliga kvartalsrapporter för våra aktiefonder här.

SKAGEN Focus

Aktiefonden SKAGEN Focus, som primärt är inriktad mot små och medelstora bolag, fick en bra start på året och levererade bra under första kvartalet - både i absoluta och relativa tal. Fonden gav en avkastning på 11,1 procent under årets tre första månader medan jämförelseindex MSCI World AC gav en avkastning på 6,8 procent.

Ett av kvartalets bästa bidrag till den starka avkastningen kom från den italienska lastbilstillverkaren Iveco som redovisade betydligt bättre resultat än väntat. Franska halvledarproducenten STMicroelectronics presenterade också en bra kvartalsrapport, något som investerare belönade med ytterligare köp. Fondens enda kinesiska position, China Communication Services, förbättrade också marginalerna, vilket är en viktig del av portföljteamets investeringsstrategi, och bolaget levererade bra under kvartalet.

Däremot drog Canfor Corp, en ny position i fonden, avkastningen nedåt – men positionen byggs fortfarande upp. Förvaltarna har fortfarande förväntningar på en positiv utveckling i aktiepriset. Under kvartalet sålde SKAGEN Focus ut Gen Digital och det blev också ett farväl till fondens mindre position i den amerikanska regionalbanken Synovus Financial, omedelbart efter de första indikationerna på oro inom banksektorn. Efter denna försäljning har fonden inga innehav i amerikanska finansbolag.

Fonden stängde även sin position i den kanadensiska ståltillverkaren Stelco, då bolaget nu har nått vad förvaltarna anser vara en rimlig värdering efter att ha lanserat ett omfattande återköpsprogram. På samma sätt såldes tyska Commerzbank, då den nådde sitt kursmål efter en avkastning på över 50 procent under den tid aktien varit en del av portföljen.

Under första kvartalet köpte SKAGEN Focus in sig i den koreanska leverantören till bilindustrin, Hyundai Mobis, som levererar delar till bland andra Kia och Hyundai. Förvaltarna menar att detta är en ledande aktör i leveranskedjan för elbilar och att det finns goda möjligheter för bolaget att utöka leveranserna till flera stora kunder.

Konglomeratet Japan Post Holding, som äger delar av Japan Post Bank och Japan Post Insurance, bygger fortfarande upp sin portfölj. Aktien har en mycket attraktiv värdering med en omfattande rabatt, inte bara i själva holdingbolaget utan även i de underliggande bolagen.

Förvaltarna har också börjat köpa in sig i den kanadensiska timmerproducenten Interfor. Priset på timmer är fortfarande lågt och aktien handlas till ett betydligt lägre pris än bolagets verkliga intjäningspotential.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki levererade stabilt under första kvartalet, både absolut och relativt. Fondens avkastning var 5,2 procent, mot jämförelseindex MSCI Emerging Markets på 3,5 procent.

Det kinesiska energibolaget CNOOC överpresterade kraftigt inom sektorn under perioden. Bolaget levererade imponerande resultat och genererade betydande fritt kassaflöde, vilket tyder på att det borde handlas till en högre värdering än nuvarande multippel på 4xP/E.

Foxconn är ett bra exempel på vad som händer när ett rabatterat bolag utsätts för rätt trender på marknaden. Elektronikkonglomeratet nästan fördubblade sin aktiekurs under första kvartalet, då bolaget är väl positionerat för att leverera på de nya kraven från artificiell intelligens, som verkligen tagit fart de senaste månaderna.

Efter återkomsten av Alibaba-grundaren Jack Ma, har den kinesiska e-handelsplattformen haft några bra månader, efter en period av hårt tryck på grund av ökad reglering av sektorn. Två andra bolag inom samma sektor, Naspers och Prosus, levererade också bra under kvartalet.

LG Electronics-aktien återhämtade sig bra under perioden efter en dålig utveckling förra året, och Hyundai gynnades av en långsam men stadig återhämtning i sektorn, i kombination med en förbättrad produktmix.

En relativt ny position i fonden, den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC, fick också en bra start på grund av ett måttligt lager och en allmän utsikt att vi förhoppningsvis har lagt den första halvan av en nedgång bakom oss.

Merparten av fondens negativa bidrag under första kvartalet kommer från relativt nya positioner, där förvaltarna faktiskt har kunnat dra fördel av nedgångarna för att köpa upp sig på rimliga nivåer. Ett exempel är den brasilianska socker- och etanolproducenten Raizen, där man under en period av oro kunde fördubbla positionen. En annan brasiliansk stormarknadskedja Assai föll också - som ett resultat av en aktieförsäljning av majoritetsägaren Casino. Förvaltarna ser dock Casinos minskade andel som en fördel på lång sikt, eftersom det kan minska oron över själva bolagsstyrningen.

Under första kvartalet köpte förvaltarna in sig i det sydkoreanska finansiella holdingbolaget KB Financial, som liksom hela sektorn drabbades av bankkrisen. Förvaltarna ser dock begränsad risk på lång sikt, då bolaget inte har så stor exponering mot USA (eller Schweiz) och dessutom har en solid balansräkning.

Två andra bolag togs också in i portföljen under årets första tre månader, båda två brasilianska: logistikjätten Simpar, som är optimalt positionerad inom logistiktjänstesektorn, och Tres Tentos, som är en helintegrerad jordbrukskoncern som handlar med jordbruksvaror och har egna produktionsanläggningar. Båda bolagen handlas till mycket attraktiva värderingar. Under kvartalet tog fonden farväl av ett enskilt bolag, nämligen försäkringsbolaget China Life som har återhämtat sig väl och där förvaltarna nu anser att det är dags att utforska andra intressanta investeringsmöjligheter.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 levererade en negativ avkastning på minus 0,7 procent för kvartalet, vilket var något sämre än jämförelseindexet MSCI All Country World Index Real Estate IMI på -0,4 procent.

Det största positiva bidraget till fastighetsfonden kom från den amerikanska hotell- och teateroperatören Marcus Corporation, som kunde redovisa bra siffror. Bolaget är på god väg att leverera samma goda resultat som före pandemin, särskilt inom hotellbranschen. Logistikföretaget CTP gav också en god avkastning under kvartalet – återigen tack vare en solida siffror. I den motsatta änden gick framför allt det panasiatiska förvaltningsbolaget ESR Cayman ned, och detta trots bra resultat.

Under första kvartalet köpte SKAGEN m2 tillbaka aktier i den spanska telemastoperatören Cellnex, som har en intressant kassaflödesprofil. Förvaltarna anser att det finns möjlighet till en konsolidering utifrån bolagets värdering och geografiska neslagsfällt. Cellnex har drabbats av höga räntor, men det har gett SKAGENs m2-förvaltarna möjlighet att köpa in sig till ett rimligt pris. 5G-nätverket rullas fortfarande ut i Europa med stor efterfrågan som följd, något en aktör som Cellnex kan dra nytta av.

En annan ny position från samma segment är American Digital Bridge. Här sålde fonden ursprungligen ut sig i början av pandemin på grund av ökad risk, men idag är det ett väl vadderat bolag med huvudfokus på så kallad digital egendom. Digital Bridge tog bland annat över fjolårets stora vinnare, det amerikanska datacenterföretaget Switch. Fonden har även köpt in sig i svenska Castellum, som handlas mycket fördelaktigt. Det är ett väldiversifierat bolag med fokus på kontorsbyggnader i Skandinavien, som även har ett betydande försprång inom hållbarhet. Castellum har lidit av en överdriven hävstång, men har nu vidtagit nödvändiga åtgärder.

SKAGEN m2 har sålt ut sig i två bolag, nämligen kontorsoperatörerna Hudson Pacific Properties och Paramount, för att minska exponeringen mot kontorsverksamheter i USA, där segmentet varit i motvind – framför allt i New York och San Francisco. Detta står i skarp kontrast till förhållandena i Skandinavien, där kontorssektorn upplever goda tider nu.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Vekst

Under första kvartalet levererade den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst en avkastning på 6,8 procent, jämför med indexet på 7,0 procent.

Det var återigen den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som bidrog mest positivt till fondens absoluta avkastning. Här kunde läkemedelsjätten presentera en gedigen resultatrapport för fjärde kvartalet 2022, inte minst på grund av den starka tillväxten i bolagets division för diabetes- och fetmamedicin. Marknaden har successivt fått upp ögonen för potentialen, men förvaltarna i SKAGEN Vekst anser fortfarande att den långsiktiga potentialen i bolaget är kraftigt undersskattad.

Norske Telenor var en annan bra bidragsgivare. Återigen beror detta på ett bra resultat under fjärde kvartalet förra året, kombinerat med bolagets förmåga att realisera goda synergier i Asia-divisionen med en framtida exit från regionen i åtanke. Förvaltarna ser fortfarande god potential i aktien.

Den sämsta bidragsgivaren var vindkraftsholdingbolaget Bonheur. Här var det visserligen bra resultat från de primära affärssegmenten, men aktiekursen har varit pressad sedan andra halvåret 2022, då både Norge och Storbritannien aviserade skattehöjningar inom energisektorn. Även om detta fortfarande är under förhandling har det ökat osäkerheten, vilket har pressat aktien nedåt. Det ändrar inte det faktum att aktien fortfarande är en attraktivt prissatt aktie, och förvaltarna i SKAGEN Vekst anser att så fort det kommer ett tydligt besked om den nya beskattningen kommer marknaden igen att märka bolagets rimliga grundvärde.

Även försäkringsbolaget AIG fick en svår start på året där bolaget drogs med av banksektorns fall. Lägg därtill att marknaden ökat fokus på marginalerna i försäkringssektorn eftersom återförsäkringspremien ryktas stiga kraftigt i år. Förvaltarna anser att denna turbulens är cyklisk till sin natur och att bolaget är på en tydlig väg mot bättre lönsamhet.

Under perioden sålde SKAGEN Vekst helt ut det norska rederiet Golden Ocean. Aktien har mer än fördubblats sedan fonden senast köpte upp sig i aktien under pandemin. Förvaltarna utökade positionen i det danska bolaget ISS, där det senaste bokslutet visade goda resultat i arbetet med marginalförbättringar – och inte minst god organisk tillväxt. Aktien handlas fortfarande med stor rabatt jämfört med sina internationella konkurrenter och förvaltarna har svårt att se varför detta inte kommer att förändras i positiv riktning inom kort.

Förvaltarna utnyttjade också möjligheten att köpa in sig i den koreanska banken KB Financial (som vi också hittar i SKAGEN Kon-Tiki). Här innebar bankkrisen och fallet i sektorn att bolagets uppenbara lönsamhet helt kopplades bort från aktiekursen. Även om denna skillnad mellan pris och reellt värde kan pågå ett tag, är katalysatorn för en omvärdering av aktien alltid en högre avkastning - speciellt om återköp av aktier sker. Och här kan man dra nytta av att vara en aktiv förvaltare: Förvaltarna i SKAGEN Vekst är redan i full gång med att påverka styrelsen till återköp – redan med viss framgång. En lokal aktivistinvesterare har engagerat sig, vilket har ökat chanserna till en förbättrad allokering av kapitalet i KB Financial.

Bara ett bolag försvann helt från portföljen under kvartalet. Här såldes A-aktierna i det danska läkemedelsbolaget Lundbeck för att istället köpa de mer omsatta B-aktierna i samma bolag, för att förbättra den totala likviditeten i fonden.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Global

Den globala fonden SKAGEN Global hade en bra mars månad, men kunde inte riktigt slå index totalt under första kvartalet. Fonden levererade en avkastning på 6,2 procent under kvartalet, medan index steg 6,8 procent.

De tre bästa bidragen kom från världskända varumärken: danska DSV, amerikanska Microsoft och franska LVMH, som äger lyxvarumärken som Louis Vuitton och Moët & Chandon. Marknaden har gradvis fått upp ögonen för potentialen i de tre aktierna, och SKAGEN Globals portföljteam anser att det fortfarande finns en betydande uppsida i samtliga tre bolag.

I andra änden av skalan var det tre amerikaner som föll mest: dagligvarukedjan Dollar General, börsoperatören Nasdaq och hälsoteknikbolaget Abbott Laboratories. I en annars entusiastisk uppgång på den amerikanska marknaden kan Dollar Store ha fallit för att man betraktas som en defensiv spelare. Förvaltarna anser å andra sidan att den långsiktiga historien håller, och ser dessa små tillfälliga motgångar som möjligheter att köpa ytterligare aktier. Varken fallet i Nasdaq eller Abbott kan förklaras av specifika händelser.

SKAGEN Global tog in ett nytt spännande bolag under första kvartalet, Mainfreight, ett medelstort och väletablerat logistikbolag från Nya Zeeland som är verksamt över hela världen, men främst på hemmamarknaden och i Australien. Här ser förvaltarna en väloljad verksamhet med tradition av metodisk expansion och ett starkt prisläge för den långsiktiga investeraren. Detta är också första gången ett nyzeeländskt bolag går in i SKAGEN Global-portföljen. Ett obegränsat, brett mandat ger just möjligheten att utforska världens alla hörn.

Fonden tog farväl av de sista resterna av det schweiziska kapitalbolaget Partners Group under kvartalet. Vidare trimmade fonden sin position i det franska lyxbolaget Hermes, när aktien nådde nya höjder och därmed sträckte värderingsbågen något.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global här.

 

Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Ett år av blandade känslor

Jag tror att året 2023 kommer att minnas med blandade känslor. Den globala ekonomin och marknaderna ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up