Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 07-12-2018 1 787,57 SEK 3,80 % 7,91 % 9,32 %
SKAGEN Kon-Tiki A 07-12-2018 820,99 SEK -8,55 % 6,88 % 4,65 %
SKAGEN m2 A 07-12-2018 207,50 SEK 5,89 % 11,86 % 12,63 %
SKAGEN Focus A 07-12-2018 121,58 SEK -2,83 % 8,58 % -
SKAGEN Insight A 07-12-2018 98,79 SEK -15,96 % - -
SKAGEN Vekst A * 07-12-2018 2 360,03 SEK -3,15 % 6,77 % 7,02 %
SKAGEN Tellus A 10-12-2018 123,90 SEK 1,80 % 4,69 % 5,94 %

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

1 787,57 SEK

Hittills i år

5,80 %

Senaste 12 månader

3,80 %

Senaste 3 åren

7,91 %

Senaste 5 åren

9,32 %

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

820,99 SEK

Hittills i år

-10,67 %

Senaste 12 månader

-8,55 %

Senaste 3 åren

6,88 %

Senaste 5 åren

4,65 %

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

207,50 SEK

Hittills i år

4,68 %

Senaste 12 månader

5,89 %

Senaste 3 åren

11,86 %

Senaste 5 åren

12,63 %

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

121,58 SEK

Hittills i år

-3,43 %

Senaste 12 månader

-2,83 %

Senaste 3 åren

8,58 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

98,79 SEK

Hittills i år

-14,60 %

Senaste 12 månader

-15,96 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

07-12-2018

Kurs

2 360,03 SEK

Hittills i år

-3,76 %

Senaste 12 månader

-3,15 %

Senaste 3 åren

6,77 %

Senaste 5 åren

7,02 %

Uppdaterat

10-12-2018

Kurs

123,90 SEK

Hittills i år

4,06 %

Senaste 12 månader

1,80 %

Senaste 3 åren

4,69 %

Senaste 5 åren

5,94 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Nyårskonferensen och SKAGEN Dagen 2019

Vinterns stora investerarkonferens med John H Cochrane, Anne Applebaum m fl.

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.