Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Din e-postadress

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 16-05-2019 2 094,06 SEK 16,02 % 16,48 % 11,39 %
SKAGEN Kon-Tiki A 16-05-2019 915,89 SEK -5,19 % 12,63 % 6,03 %
SKAGEN m2 A 16-05-2019 239,24 SEK 10,82 % 17,13 % 13,88 %
SKAGEN Focus A 16-05-2019 130,97 SEK -6,05 % 12,43 % -
SKAGEN Insight A 16-05-2019 110,52 SEK -5,90 % - -
SKAGEN Vekst A * 16-05-2019 2 673,58 SEK 1,56 % 13,11 % 7,47 %
SKAGEN Tellus A 20-05-2019 129,09 SEK 9,05 % 6,75 % 6,53 %

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

2 094,06 SEK

Hittills i år

24,99 %

Senaste 12 månader

16,02 %

Senaste 3 åren

16,48 %

Senaste 5 åren

11,39 %

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

915,89 SEK

Hittills i år

15,98 %

Senaste 12 månader

-5,19 %

Senaste 3 åren

12,63 %

Senaste 5 åren

6,03 %

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

239,24 SEK

Hittills i år

19,91 %

Senaste 12 månader

10,82 %

Senaste 3 åren

17,13 %

Senaste 5 åren

13,88 %

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

130,97 SEK

Hittills i år

19,97 %

Senaste 12 månader

-6,05 %

Senaste 3 åren

12,43 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

110,52 SEK

Hittills i år

24,36 %

Senaste 12 månader

-5,90 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

16-05-2019

Kurs

2 673,58 SEK

Hittills i år

21,03 %

Senaste 12 månader

1,56 %

Senaste 3 åren

13,11 %

Senaste 5 åren

7,47 %

Uppdaterat

20-05-2019

Kurs

129,09 SEK

Hittills i år

10,69 %

Senaste 12 månader

9,05 %

Senaste 3 åren

6,75 %

Senaste 5 åren

6,53 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

SKAGEN Fonder fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.