Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 21-09-2018 1 901,76 SEK 21,01 % 13,28 % 11,74 %
SKAGEN Kon-Tiki A 21-09-2018 840,75 SEK -0,34 % 9,36 % 6,00 %
SKAGEN m2 A 21-09-2018 216,11 SEK 17,45 % 14,82 % 13,01 %
SKAGEN Focus A 21-09-2018 137,06 SEK 22,30 % 14,42 % -
SKAGEN Insight A 21-09-2018 118,77 SEK 12,90 % - -
SKAGEN Vekst A * 21-09-2018 2 626,17 SEK 13,15 % 12,63 % 10,33 %
SKAGEN Tellus A 21-09-2018 123,17 SEK 6,63 % 4,37 % 6,27 %

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

1 901,76 SEK

Hittills i år

12,56 %

Senaste året

21,01 %

Senaste 3 åren

13,28 %

Senaste 5 åren

11,74 %

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

840,75 SEK

Hittills i år

-8,52 %

Senaste året

-0,34 %

Senaste 3 åren

9,36 %

Senaste 5 åren

6,00 %

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

216,11 SEK

Hittills i år

9,03 %

Senaste året

17,45 %

Senaste 3 åren

14,82 %

Senaste 5 åren

13,01 %

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

137,06 SEK

Hittills i år

8,87 %

Senaste året

22,30 %

Senaste 3 åren

14,42 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

118,77 SEK

Hittills i år

2,68 %

Senaste året

12,90 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

2 626,17 SEK

Hittills i år

7,09 %

Senaste året

13,15 %

Senaste 3 åren

12,63 %

Senaste 5 åren

10,33 %

Uppdaterat

21-09-2018

Kurs

123,17 SEK

Hittills i år

3,46 %

Senaste året

6,63 %

Senaste 3 åren

4,37 %

Senaste 5 åren

6,27 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Ge ditt sparande extra dragkraft

Nya aktiefonden SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Ändringar i SKAGENs styrelse

Jan Erik Saugestad utsågs till ordförande för SKAGENs styrelse vid en extra bolagsstämma den 18 sept ...

Halvårsrapport 2018

I vår halvårsrapport hittar du SKAGENs räkenskaper för första halvåret samt fondernas fullständiga p ...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.