Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Investera i tillväxtmarknaderna

Efter några års stiltje har vinden börjat vända på tillväxtmarknaderna. 

Vil han klare pynten?, Ca. 1880. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren/manipulerad).
Tidigare artiklar

Erik Bergöö lämnar SKAGEN

Efter två år i bolaget lämnar Erik Bergöö sin tjänst som portföljförvaltare i SKAGEN Vekst.

Tidigare nyheter

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Ökat fokus och aktivitet under första halvåret

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Målning från 1902 av Skagenmålaren Julius Paulsen, som föreställer mrkt klässa män siitande vid ett bord.
Portrætgruppe. Udstillingskomité, 1902. Af Julius Paulsen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren).

Så kan Europas skilsmässa skapa möjligheter

Portföljförvaltarna berättar om fondernas utveckling under andra kvartalet, effekten av Brexit och hur vi tagit chansen under oroligheterna att öka exponeringen mot utvalda bolag.

Marknadsrapportens framsida

Varför välja SKAGEN?

Väljer du SKAGEN får du en aktiv och oberoende förvaltare och ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält och en stark tro på sunt förnuft, söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.