Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Välj valuta:

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Video: En ljus månad

April var en god månad för SKAGENs fonder. Samtliga levererade avkastning i linje med eller bättre än sina...

Tidigare nyheter
Tidigare artiklar

Varför välja SKAGEN?

Väljer du SKAGEN får du en aktiv och oberoende förvaltare och ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält och en stark tro på sunt förnuft, söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.