Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 13-12-2017 1 730,04 SEK 11,40 % 11,19 % 11,96 %
SKAGEN Kon-Tiki A 13-12-2017 913,04 SEK 18,19 % 10,17 % 8,15 %
SKAGEN m2 A 13-12-2017 196,93 SEK 14,73 % 10,95 % 10,52 %
SKAGEN Focus A 13-12-2017 126,12 SEK 9,25 % - -
SKAGEN Insight 13-12-2017 118,52 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 13-12-2017 2 461,70 SEK 12,06 % 10,04 % 10,31 %
SKAGEN Tellus A 13-12-2017 126,07 SEK 0,59 % 4,03 % 5,25 %
SKAGEN Credit SEK 13-12-2017 98,10 SEK 1,32 % 1,53 % -
SKAGEN Krona 13-12-2017 100,16 SEK 0,04 % 0,15 % 0,82 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

1 730,04 SEK

Hittills i år

13,10 %

Senaste året

11,40 %

Senaste 3 åren

11,19 %

Senaste 5 åren

11,96 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

913,04 SEK

Hittills i år

18,54 %

Senaste året

18,19 %

Senaste 3 åren

10,17 %

Senaste 5 åren

8,15 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

196,93 SEK

Hittills i år

15,15 %

Senaste året

14,73 %

Senaste 3 åren

10,95 %

Senaste 5 åren

10,52 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

126,12 SEK

Hittills i år

10,93 %

Senaste året

9,25 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

118,52 SEK

Hittills i år

15,88 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

2 461,70 SEK

Hittills i år

12,27 %

Senaste året

12,06 %

Senaste 3 åren

10,04 %

Senaste 5 åren

10,31 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

126,07 SEK

Hittills i år

2,49 %

Senaste året

0,59 %

Senaste 3 åren

4,03 %

Senaste 5 åren

5,25 %

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

98,10 SEK

Hittills i år

1,07 %

Senaste året

1,32 %

Senaste 3 åren

1,53 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

13-12-2017

Kurs

100,16 SEK

Hittills i år

0,06 %

Senaste året

0,04 %

Senaste 3 åren

0,15 %

Senaste 5 åren

0,82 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Ny aktiefond!

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

SKAGEN Dagen 2018

Eventet för dig som är intresserad av aktier och privatekonomi.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.