Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 21-06-2018 1 828,75 SEK 9,25 % 8,71 % 12,37 %
SKAGEN Kon-Tiki A 21-06-2018 905,70 SEK 3,90 % 7,02 % 9,44 %
SKAGEN m2 A 20-06-2018 215,14 SEK 13,93 % 11,93 % 12,53 %
SKAGEN Focus A 21-06-2018 136,37 SEK 14,25 % 10,04 % -
SKAGEN Insight A 20-06-2018 118,74 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 21-06-2018 2 558,97 SEK 7,84 % 8,37 % 11,40 %
SKAGEN Tellus A 21-06-2018 124,88 SEK 3,83 % 4,50 % 5,82 %
SKAGEN Credit SEK 21-06-2018 89,16 SEK -0,78 % 0,58 % -
SKAGEN Krona 21-06-2018 99,99 SEK -0,12 % 0,04 % 0,54 %

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

1 828,75 SEK

Hittills i år

8,24 %

Senaste året

9,25 %

Senaste 3 åren

8,71 %

Senaste 5 åren

12,37 %

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

905,70 SEK

Hittills i år

-1,45 %

Senaste året

3,90 %

Senaste 3 åren

7,02 %

Senaste 5 åren

9,44 %

Uppdaterat

20-06-2018

Kurs

215,14 SEK

Hittills i år

8,54 %

Senaste året

13,93 %

Senaste 3 åren

11,93 %

Senaste 5 åren

12,53 %

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

136,37 SEK

Hittills i år

8,32 %

Senaste året

14,25 %

Senaste 3 åren

10,04 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

20-06-2018

Kurs

118,74 SEK

Hittills i år

2,65 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

2 558,97 SEK

Hittills i år

4,35 %

Senaste året

7,84 %

Senaste 3 åren

8,37 %

Senaste 5 åren

11,40 %

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

124,88 SEK

Hittills i år

4,89 %

Senaste året

3,83 %

Senaste 3 åren

4,50 %

Senaste 5 åren

5,82 %

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

89,16 SEK

Hittills i år

-0,72 %

Senaste året

-0,78 %

Senaste 3 åren

0,58 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-06-2018

Kurs

99,99 SEK

Hittills i år

-0,07 %

Senaste året

-0,12 %

Senaste 3 åren

0,04 %

Senaste 5 åren

0,54 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Möt oss i Almedalen 2 juli

Hur kan premiepensionen, PPM, utvecklas i stället för att avvecklas? Tillsammans med Spiltan Fonder ...

Øyvind Schanke lämnar SKAGEN

Øyvind G. Schanke avgår som vd för SKAGEN Fonder. Vice vd Tim Warrington har utsetts till tillförord ...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.