Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 17-11-2017 1 707,08 SEK 11,55 % 10,03 % 12,75 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17-11-2017 914,94 SEK 21,04 % 9,21 % 9,07 %
SKAGEN m2 A 17-11-2017 195,48 SEK 17,28 % 11,11 % 11,08 %
SKAGEN Focus A 17-11-2017 121,14 SEK 9,63 % - -
SKAGEN Vekst A * 17-11-2017 2 461,46 SEK 17,84 % 9,29 % 11,92 %
SKAGEN Tellus A 17-11-2017 124,92 SEK -0,10 % 3,90 % 5,35 %
SKAGEN Credit SEK 17-11-2017 98,14 SEK 2,03 % 0,83 % -
SKAGEN Krona 17-11-2017 100,17 SEK 0,07 % 0,17 % 0,85 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

1 707,08 SEK

Hittills i år

11,60 %

Senaste året

11,55 %

Senaste 3 åren

10,03 %

Senaste 5 åren

12,75 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

914,94 SEK

Hittills i år

18,78 %

Senaste året

21,04 %

Senaste 3 åren

9,21 %

Senaste 5 åren

9,07 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

195,48 SEK

Hittills i år

14,31 %

Senaste året

17,28 %

Senaste 3 åren

11,11 %

Senaste 5 åren

11,08 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

121,14 SEK

Hittills i år

6,54 %

Senaste året

9,63 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

2 461,46 SEK

Hittills i år

12,26 %

Senaste året

17,84 %

Senaste 3 åren

9,29 %

Senaste 5 åren

11,92 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

124,92 SEK

Hittills i år

1,56 %

Senaste året

-0,10 %

Senaste 3 åren

3,90 %

Senaste 5 åren

5,35 %

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

98,14 SEK

Hittills i år

1,12 %

Senaste året

2,03 %

Senaste 3 åren

0,83 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-11-2017

Kurs

100,17 SEK

Hittills i år

0,08 %

Senaste året

0,07 %

Senaste 3 åren

0,17 %

Senaste 5 åren

0,85 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Ett spännande komplement till aktier och räntor

Aktiefonden SKAGEN m2 ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden. 

Tidigare artiklar

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se vi...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.