Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Peder Severin Krøyer, Hjemvendende skagensjægere, 1905. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Tidigare artiklar

Resultat av valmötet

SKAGEN Fonders andelsägare välkomnades till valmöte i Stavanger den 8 mars 2017.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.