Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 18-01-2019 1 784,10 SEK 4,55 % 11,53 % 9,07 %
SKAGEN Kon-Tiki A 18-01-2019 854,70 SEK -9,11 % 13,83 % 5,77 %
SKAGEN m2 A 18-01-2019 212,61 SEK 6,06 % 15,94 % 13,56 %
SKAGEN Focus A 18-01-2019 120,51 SEK -7,08 % 13,75 % -
SKAGEN Insight A 18-01-2019 98,87 SEK -16,10 % - -
SKAGEN Vekst A * 18-01-2019 2 396,26 SEK -4,82 % 12,34 % 6,77 %
SKAGEN Tellus A 18-01-2019 119,72 SEK 4,98 % 5,06 % 6,45 %

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

1 784,10 SEK

Hittills i år

6,48 %

Senaste 12 månader

4,55 %

Senaste 3 åren

11,53 %

Senaste 5 åren

9,07 %

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

854,70 SEK

Hittills i år

8,23 %

Senaste 12 månader

-9,11 %

Senaste 3 åren

13,83 %

Senaste 5 åren

5,77 %

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

212,61 SEK

Hittills i år

6,56 %

Senaste 12 månader

6,06 %

Senaste 3 åren

15,94 %

Senaste 5 åren

13,56 %

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

120,51 SEK

Hittills i år

10,39 %

Senaste 12 månader

-7,08 %

Senaste 3 åren

13,75 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

98,87 SEK

Hittills i år

11,24 %

Senaste 12 månader

-16,10 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

2 396,26 SEK

Hittills i år

8,47 %

Senaste 12 månader

-4,82 %

Senaste 3 åren

12,34 %

Senaste 5 åren

6,77 %

Uppdaterat

18-01-2019

Kurs

119,72 SEK

Hittills i år

2,66 %

Senaste 12 månader

4,98 %

Senaste 3 åren

5,06 %

Senaste 5 åren

6,45 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Välj världens bästa globala fastighetsfond

Den oberoende fondanalysfirman Citywire rankar SKAGENs  fastighetsfond som nummer ett av 225 globala fastighetsfonder i världen sett över tre år. Mer om rankingen här.

Tidigare artiklar

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Tidigare nyheter

Nyårskonferensen 2019

Se talarnas presentationer.

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.