Till innehåll på sidan

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Spara med sunt förnuft!

Tidigare artiklar

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Tidigare nyheter

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Vinnare av Lipper Fund Awards 2019 för bästa globala fastighetsond över 3 år. Även Citywire rankar SKAGEN m2 som en av världens bästa globala fastighetsfonder över 3 år.

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 16-08-2019 2 160,15 SEK 13,24 % 14,64 % 10,95 %
SKAGEN Kon-Tiki A 16-08-2019 867,40 SEK 0,93 % 5,63 % 3,43 %
SKAGEN m2 A 16-08-2019 240,18 SEK 10,27 % 13,09 % 12,15 %
SKAGEN Focus A 16-08-2019 126,18 SEK -7,25 % 6,50 % -
SKAGEN Insight A 16-08-2019 98,75 SEK -15,44 % 0,00 % -
SKAGEN Vekst A * 16-08-2019 2 569,11 SEK -0,33 % 8,24 % 5,95 %
SKAGEN Tellus A 15-08-2019 131,89 SEK 7,80 % 5,95 % -

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

2 160,15 SEK

Hittills i år

28,93 %

Senaste 12 månader

13,24 %

Senaste 3 åren

14,64 %

Senaste 5 åren

10,95 %

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

867,40 SEK

Hittills i år

9,84 %

Senaste 12 månader

0,93 %

Senaste 3 åren

5,63 %

Senaste 5 åren

3,43 %

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

240,18 SEK

Hittills i år

20,38 %

Senaste 12 månader

10,27 %

Senaste 3 åren

13,09 %

Senaste 5 åren

12,15 %

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

126,18 SEK

Hittills i år

15,58 %

Senaste 12 månader

-7,25 %

Senaste 3 åren

6,50 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

98,75 SEK

Hittills i år

11,11 %

Senaste 12 månader

-15,44 %

Senaste 3 åren

0,00 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

16-08-2019

Kurs

2 569,11 SEK

Hittills i år

16,30 %

Senaste 12 månader

-0,33 %

Senaste 3 åren

8,24 %

Senaste 5 åren

5,95 %

Uppdaterat

15-08-2019

Kurs

131,89 SEK

Hittills i år

12,56 %

Senaste 12 månader

7,80 %

Senaste 3 åren

5,95 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.