Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 29-05-2017 1 652,56 SEK 19,87 % 9,70 % 12,63 %
SKAGEN Kon-Tiki A 29-05-2017 871,57 SEK 32,52 % 7,05 % 8,18 %
SKAGEN m2 A 29-05-2017 182,51 SEK 21,96 % 12,60 % -
SKAGEN Focus A 29-05-2017 118,64 SEK 23,40 % - -
SKAGEN Vekst A * 29-05-2017 2 367,73 SEK 24,59 % 7,12 % 10,12 %
SKAGEN Tellus A 29-05-2017 123,52 SEK 7,18 % 5,85 % 5,65 %
SKAGEN Credit SEK 29-05-2017 98,13 SEK 4,78 % - -
SKAGEN Krona 29-05-2017 100,16 SEK 0,19 % 0,34 % 1,21 %

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

1 652,56 SEK

Hittills i år

8,04 %

Senaste året

19,87 %

Senaste 3 åren

9,70 %

Senaste 5 åren

12,63 %

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

871,57 SEK

Hittills i år

13,15 %

Senaste året

32,52 %

Senaste 3 åren

7,05 %

Senaste 5 åren

8,18 %

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

182,51 SEK

Hittills i år

6,73 %

Senaste året

21,96 %

Senaste 3 åren

12,60 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

118,64 SEK

Hittills i år

4,35 %

Senaste året

23,40 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

2 367,73 SEK

Hittills i år

7,98 %

Senaste året

24,59 %

Senaste 3 åren

7,12 %

Senaste 5 åren

10,12 %

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

123,52 SEK

Hittills i år

0,42 %

Senaste året

7,18 %

Senaste 3 åren

5,85 %

Senaste 5 åren

5,65 %

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

98,13 SEK

Hittills i år

1,10 %

Senaste året

4,78 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

29-05-2017

Kurs

100,16 SEK

Hittills i år

0,07 %

Senaste året

0,19 %

Senaste 3 åren

0,34 %

Senaste 5 åren

1,21 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Investera i tillväxt-marknaderna

Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki är en av marknadens bredaste tillväxtmarknadsfonder med mandat att leta efter lågt värderade aktier i tillväxtmarknaderna och globalt.

Michael Ancher, Vil han klare pynten?, ca. 1880. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.