Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 17-10-2018 1 823,29 SEK 11,55 % 10,46 % 10,28 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17-10-2018 818,39 SEK -6,29 % 6,76 % 4,83 %
SKAGEN m2 A 17-10-2018 204,82 SEK 7,96 % 11,42 % 11,35 %
SKAGEN Focus A 17-10-2018 129,85 SEK 10,22 % 11,18 % -
SKAGEN Insight A 17-10-2018 109,87 SEK 0,02 % - -
SKAGEN Vekst A * 17-10-2018 2 506,82 SEK 4,52 % 9,46 % 8,92 %
SKAGEN Tellus A 17-10-2018 124,65 SEK 6,98 % 4,88 % 6,29 %

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

1 823,29 SEK

Hittills i år

7,91 %

Senaste året

11,55 %

Senaste 3 åren

10,46 %

Senaste 5 åren

10,28 %

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

818,39 SEK

Hittills i år

-10,96 %

Senaste året

-6,29 %

Senaste 3 åren

6,76 %

Senaste 5 åren

4,83 %

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

204,82 SEK

Hittills i år

3,34 %

Senaste året

7,96 %

Senaste 3 åren

11,42 %

Senaste 5 åren

11,35 %

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

129,85 SEK

Hittills i år

3,14 %

Senaste året

10,22 %

Senaste 3 åren

11,18 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

109,87 SEK

Hittills i år

-5,02 %

Senaste året

0,02 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

2 506,82 SEK

Hittills i år

2,23 %

Senaste året

4,52 %

Senaste 3 åren

9,46 %

Senaste 5 åren

8,92 %

Uppdaterat

17-10-2018

Kurs

124,65 SEK

Hittills i år

4,69 %

Senaste året

6,98 %

Senaste 3 åren

4,88 %

Senaste 5 åren

6,29 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Världens bästa globala fastighetsfond

Den oberoende fondanalysfirman Citywire rankar SKAGENs  fastighetsfond som nummer ett av 225 globala fastighetsfonder i världen sett över tre år. Mer om rankingen här.

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.