Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 22-05-2018 1 801,93 SEK 9,56 % 6,12 % 10,04 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22-05-2018 955,60 SEK 10,01 % 5,59 % 7,66 %
SKAGEN m2 A 22-05-2018 215,37 SEK 18,18 % 9,01 % 9,03 %
SKAGEN Focus A 22-05-2018 139,76 SEK 18,29 % - -
SKAGEN Insight A 22-05-2018 117,87 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 22-05-2018 2 630,10 SEK 10,55 % 7,14 % 10,55 %
SKAGEN Tellus A 22-05-2018 122,91 SEK 3,31 % 2,19 % 5,26 %
SKAGEN Credit SEK 22-05-2018 89,48 SEK -0,57 % 0,30 % -
SKAGEN Krona 22-05-2018 100,00 SEK -0,12 % 0,04 % 0,58 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

1 801,93 SEK

Hittills i år

6,65 %

Senaste året

9,56 %

Senaste 3 åren

6,12 %

Senaste 5 åren

10,04 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

955,60 SEK

Hittills i år

3,97 %

Senaste året

10,01 %

Senaste 3 åren

5,59 %

Senaste 5 åren

7,66 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

215,37 SEK

Hittills i år

8,65 %

Senaste året

18,18 %

Senaste 3 åren

9,01 %

Senaste 5 åren

9,03 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

139,76 SEK

Hittills i år

11,01 %

Senaste året

18,29 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

117,87 SEK

Hittills i år

1,90 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

2 630,10 SEK

Hittills i år

7,25 %

Senaste året

10,55 %

Senaste 3 åren

7,14 %

Senaste 5 åren

10,55 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

122,91 SEK

Hittills i år

3,24 %

Senaste året

3,31 %

Senaste 3 åren

2,19 %

Senaste 5 åren

5,26 %

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

89,48 SEK

Hittills i år

-0,37 %

Senaste året

-0,57 %

Senaste 3 åren

0,30 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

22-05-2018

Kurs

100,00 SEK

Hittills i år

-0,06 %

Senaste året

-0,12 %

Senaste 3 åren

0,04 %

Senaste 5 åren

0,58 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.