Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 25-04-2018 1 743,42 SEK 8,71 % 4,04 % 10,67 %
SKAGEN Kon-Tiki A 25-04-2018 946,02 SEK 9,97 % 3,77 % 8,44 %
SKAGEN m2 A 25-04-2018 208,21 SEK 17,02 % 6,09 % 9,25 %
SKAGEN Focus A 25-04-2018 135,62 SEK 16,26 % - -
SKAGEN Insight A 25-04-2018 117,97 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 25-04-2018 2 492,77 SEK 7,00 % 4,46 % 10,63 %
SKAGEN Tellus A 25-04-2018 125,84 SEK 6,54 % 1,40 % 5,69 %
SKAGEN Credit SEK 25-04-2018 89,76 SEK -0,29 % 0,74 % -
SKAGEN Krona 25-04-2018 100,00 SEK -0,11 % 0,05 % 0,62 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

1 743,42 SEK

Hittills i år

3,19 %

Senaste året

8,71 %

Senaste 3 åren

4,04 %

Senaste 5 åren

10,67 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

946,02 SEK

Hittills i år

2,93 %

Senaste året

9,97 %

Senaste 3 åren

3,77 %

Senaste 5 åren

8,44 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

208,21 SEK

Hittills i år

5,05 %

Senaste året

17,02 %

Senaste 3 åren

6,09 %

Senaste 5 åren

9,25 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

135,62 SEK

Hittills i år

7,73 %

Senaste året

16,26 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

117,97 SEK

Hittills i år

1,98 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

2 492,77 SEK

Hittills i år

1,65 %

Senaste året

7,00 %

Senaste 3 åren

4,46 %

Senaste 5 åren

10,63 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

125,84 SEK

Hittills i år

5,70 %

Senaste året

6,54 %

Senaste 3 åren

1,40 %

Senaste 5 åren

5,69 %

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

89,76 SEK

Hittills i år

-0,06 %

Senaste året

-0,29 %

Senaste 3 åren

0,74 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

25-04-2018

Kurs

100,00 SEK

Hittills i år

-0,06 %

Senaste året

-0,11 %

Senaste 3 åren

0,05 %

Senaste 5 åren

0,62 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.