Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

SKAGEN Fonders Nyårskonferens

Möt bland andra SKAGENs portföljförvaltare och den geopolitiska strategen Marko Papic. På förmiddagen är Kenneth Rogoff, en av världens mest kända ekonomer, huvudtalare.

Peder Severin Krøyer, Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Målningen är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Laurits Tuxen, Hjemvendende skagensjægere, 1905. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Att göra skillnad genom att investera hållbart

Ökat fokus och aktivitet under första halvåret

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Målning från 1902 av Skagenmålaren Julius Paulsen, som föreställer mrkt klässa män siitande vid ett bord.
Portrætgruppe. Udstillingskomité, 1902. Af Julius Paulsen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren).
Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Nollränta på bankkontot?

Häng inte med huvudet för det! Vår unika räntefond SKAGEN Credit passar dig som vill ha lite bättre avkastning.

Michael Ancher, To gamle med deres høns, 1902. Målningen är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.