Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 20-07-2018 1 861,93 SEK 16,06 % 7,90 % 12,02 %
SKAGEN Kon-Tiki A 20-07-2018 890,00 SEK 4,53 % 5,95 % 8,36 %
SKAGEN m2 A 20-07-2018 216,15 SEK 18,33 % 9,92 % 12,32 %
SKAGEN Focus A 20-07-2018 133,83 SEK 15,71 % 9,71 % -
SKAGEN Insight A 20-07-2018 116,17 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 20-07-2018 2 533,93 SEK 9,50 % 7,12 % 10,46 %
SKAGEN Tellus A 20-07-2018 125,55 SEK 7,91 % 3,35 % 6,30 %

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

1 861,93 SEK

Hittills i år

10,20 %

Senaste året

16,06 %

Senaste 3 åren

7,90 %

Senaste 5 åren

12,02 %

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

890,00 SEK

Hittills i år

-3,16 %

Senaste året

4,53 %

Senaste 3 åren

5,95 %

Senaste 5 åren

8,36 %

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

216,15 SEK

Hittills i år

9,05 %

Senaste året

18,33 %

Senaste 3 åren

9,92 %

Senaste 5 åren

12,32 %

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

133,83 SEK

Hittills i år

6,30 %

Senaste året

15,71 %

Senaste 3 åren

9,71 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

116,17 SEK

Hittills i år

0,43 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

2 533,93 SEK

Hittills i år

3,33 %

Senaste året

9,50 %

Senaste 3 åren

7,12 %

Senaste 5 åren

10,46 %

Uppdaterat

20-07-2018

Kurs

125,55 SEK

Hittills i år

5,45 %

Senaste året

7,91 %

Senaste 3 åren

3,35 %

Senaste 5 åren

6,30 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Nya möjligheter med SKAGEN

SKAGEN kommer fortsatt vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer framöver att få tillg ...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.