Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 15-01-2019 1 735,63 SEK 2,04 % 10,50 % 8,34 %
SKAGEN Kon-Tiki A 15-01-2019 835,72 SEK -10,87 % 12,89 % 5,18 %
SKAGEN m2 A 15-01-2019 209,39 SEK 3,90 % 15,04 % 13,04 %
SKAGEN Focus A 15-01-2019 117,48 SEK -10,23 % 12,77 % -
SKAGEN Insight A 15-01-2019 97,16 SEK -17,95 % - -
SKAGEN Vekst A * 15-01-2019 2 341,12 SEK -6,46 % 11,19 % 6,17 %
SKAGEN Tellus A 15-01-2019 118,88 SEK 4,22 % 4,74 % 6,22 %

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

1 735,63 SEK

Hittills i år

3,59 %

Senaste 12 månader

2,04 %

Senaste 3 åren

10,50 %

Senaste 5 åren

8,34 %

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

835,72 SEK

Hittills i år

5,82 %

Senaste 12 månader

-10,87 %

Senaste 3 åren

12,89 %

Senaste 5 åren

5,18 %

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

209,39 SEK

Hittills i år

4,95 %

Senaste 12 månader

3,90 %

Senaste 3 åren

15,04 %

Senaste 5 åren

13,04 %

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

117,48 SEK

Hittills i år

7,61 %

Senaste 12 månader

-10,23 %

Senaste 3 åren

12,77 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

97,16 SEK

Hittills i år

9,32 %

Senaste 12 månader

-17,95 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

2 341,12 SEK

Hittills i år

5,98 %

Senaste 12 månader

-6,46 %

Senaste 3 åren

11,19 %

Senaste 5 åren

6,17 %

Uppdaterat

15-01-2019

Kurs

118,88 SEK

Hittills i år

1,94 %

Senaste 12 månader

4,22 %

Senaste 3 åren

4,74 %

Senaste 5 åren

6,22 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyårskonferensen 2019

Se talarnas presentationer.

Tidigare artiklar

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Tidigare nyheter

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.