Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Tredje kvartalet var glädjande – 10 av 11 av våra fonder genererade bättre avkastning än index. Dessutom slog tillväxtmarknader utvecklade marknader under tredje kvartalet.

Marknadsrapportens framsida
Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Investera i tillväxt-marknaderna

Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki är en av marknadens bredaste tillväxtmarknadsfonder med mandat att leta efter lågt värderade aktier i tillväxtmarknaderna och globalt.

Vil han klare pynten?, Ca. 1880. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren/manipulerad).

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Att göra skillnad genom att investera hållbart

Ökat fokus och aktivitet under första halvåret

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Målning från 1902 av Skagenmålaren Julius Paulsen, som föreställer mrkt klässa män siitande vid ett bord.
Portrætgruppe. Udstillingskomité, 1902. Af Julius Paulsen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren).

Varför välja SKAGEN?

Väljer du SKAGEN får du en aktiv och oberoende förvaltare och ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält och en stark tro på sunt förnuft, söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.