Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 23-03-2018 1 675,47 SEK 6,29 % 4,10 % 10,55 %
SKAGEN Kon-Tiki A 23-03-2018 915,14 SEK 8,43 % 5,40 % 8,48 %
SKAGEN m2 A 23-03-2018 197,99 SEK 15,20 % 4,73 % 9,52 %
SKAGEN Focus A 23-03-2018 126,28 SEK 10,49 % - -
SKAGEN Insight A 23-03-2018 110,36 SEK - - -
SKAGEN Vekst A * 23-03-2018 2 413,07 SEK 5,12 % 5,46 % 10,11 %
SKAGEN Tellus A 23-03-2018 122,32 SEK 4,76 % 0,73 % 5,97 %
SKAGEN Credit SEK 23-03-2018 89,76 SEK -0,04 % 1,36 % -
SKAGEN Krona 23-03-2018 100,02 SEK -0,08 % 0,07 % 0,66 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

1 675,47 SEK

Hittills i år

-0,84 %

Senaste året

6,29 %

Senaste 3 åren

4,10 %

Senaste 5 åren

10,55 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

915,14 SEK

Hittills i år

-0,43 %

Senaste året

8,43 %

Senaste 3 åren

5,40 %

Senaste 5 åren

8,48 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

197,99 SEK

Hittills i år

-0,11 %

Senaste året

15,20 %

Senaste 3 åren

4,73 %

Senaste 5 åren

9,52 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

126,28 SEK

Hittills i år

0,31 %

Senaste året

10,49 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

110,36 SEK

Hittills i år

-4,60 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

2 413,07 SEK

Hittills i år

-1,60 %

Senaste året

5,12 %

Senaste 3 åren

5,46 %

Senaste 5 åren

10,11 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

122,32 SEK

Hittills i år

2,74 %

Senaste året

4,76 %

Senaste 3 åren

0,73 %

Senaste 5 åren

5,97 %

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

89,76 SEK

Hittills i år

-0,06 %

Senaste året

-0,04 %

Senaste 3 åren

1,36 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23-03-2018

Kurs

100,02 SEK

Hittills i år

-0,04 %

Senaste året

-0,08 %

Senaste 3 åren

0,07 %

Senaste 5 åren

0,66 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Ett bra år absolut sett

2017 var ett år att glädja sig åt absolut sett, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris i S...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.