Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 21-03-2019 1 922,90 SEK 13,02 % 13,51 % 11,15 %
SKAGEN Kon-Tiki A 21-03-2019 922,99 SEK -1,02 % 12,29 % 8,43 %
SKAGEN m2 A 21-03-2019 231,84 SEK 16,51 % 17,07 % 15,25 %
SKAGEN Focus A 21-03-2019 127,94 SEK 0,11 % 12,74 % -
SKAGEN Insight A 21-03-2019 109,94 SEK -1,97 % - -
SKAGEN Vekst A * 21-03-2019 2 563,34 SEK 4,40 % 11,62 % 7,81 %
SKAGEN Tellus A 21-03-2019 124,43 SEK 7,31 % 6,33 % 6,88 %

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

1 922,90 SEK

Hittills i år

14,77 %

Senaste 12 månader

13,02 %

Senaste 3 åren

13,51 %

Senaste 5 åren

11,15 %

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

922,99 SEK

Hittills i år

16,88 %

Senaste 12 månader

-1,02 %

Senaste 3 åren

12,29 %

Senaste 5 åren

8,43 %

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

231,84 SEK

Hittills i år

16,20 %

Senaste 12 månader

16,51 %

Senaste 3 åren

17,07 %

Senaste 5 åren

15,25 %

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

127,94 SEK

Hittills i år

17,19 %

Senaste 12 månader

0,11 %

Senaste 3 åren

12,74 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

109,94 SEK

Hittills i år

23,70 %

Senaste 12 månader

-1,97 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

2 563,34 SEK

Hittills i år

16,04 %

Senaste 12 månader

4,40 %

Senaste 3 åren

11,62 %

Senaste 5 åren

7,81 %

Uppdaterat

21-03-2019

Kurs

124,43 SEK

Hittills i år

6,70 %

Senaste 12 månader

7,31 %

Senaste 3 åren

6,33 %

Senaste 5 åren

6,88 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Din e-postadress

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.