Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 29-04-2016 1 317,00 -5,61 % -11,12 % 8,34 % 6,98 %
SKAGEN Kon-Tiki A 29-04-2016 652,85 0,06 % -19,50 % 1,70 % 0,07 %
SKAGEN m2 A 29-04-2016 146,82 -0,27 % -11,66 % 3,42 % -
SKAGEN Focus A 29-04-2016 90,40 -1,65 % - - -
SKAGEN Vekst A * 29-04-2016 1 865,86 -1,38 % -12,53 % 7,56 % 2,20 %
SKAGEN Tellus A 29-04-2016 120,11 1,43 % -7,67 % 4,85 % 5,92 %
SKAGEN Credit SEK 29-04-2016 94,76 2,41 % -3,46 % - -
SKAGEN Krona 29-04-2016 100,25 0,02 % 0,01 % 0,97 % 1,90 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Kvartalsräkenskaper

Ta del av SKAGEN Fonders räkenskaper för första kvartalet 2016.

Tidigare nyheter


Tidigare artiklar

Varför välja SKAGEN?

Väljer du SKAGEN får du en aktiv och oberoende förvaltare och ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält och en stark tro på sunt förnuft, söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.