Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 21-07-2017 1 596,18 SEK 12,53 % 6,75 % 11,93 %
SKAGEN Kon-Tiki A 21-07-2017 851,62 SEK 18,77 % 4,99 % 7,90 %
SKAGEN m2 A 21-07-2017 182,79 SEK 11,66 % 10,21 % -
SKAGEN Focus A 21-07-2017 115,34 SEK 15,33 % - -
SKAGEN Vekst A * 21-07-2017 2 298,84 SEK 17,90 % 6,06 % 9,94 %
SKAGEN Tellus A 21-07-2017 121,55 SEK 0,94 % 4,09 % 5,07 %
SKAGEN Credit SEK 21-07-2017 98,08 SEK 2,93 % 0,74 % -
SKAGEN Krona 21-07-2017 100,16 SEK 0,13 % 0,27 % 1,13 %

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

1 596,18 SEK

Hittills i år

4,35 %

Senaste året

12,53 %

Senaste 3 åren

6,75 %

Senaste 5 åren

11,93 %

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

851,62 SEK

Hittills i år

10,56 %

Senaste året

18,77 %

Senaste 3 åren

4,99 %

Senaste 5 åren

7,90 %

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

182,79 SEK

Hittills i år

6,89 %

Senaste året

11,66 %

Senaste 3 åren

10,21 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

115,34 SEK

Hittills i år

1,44 %

Senaste året

15,33 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

2 298,84 SEK

Hittills i år

4,84 %

Senaste året

17,90 %

Senaste 3 åren

6,06 %

Senaste 5 åren

9,94 %

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

121,55 SEK

Hittills i år

-1,18 %

Senaste året

0,94 %

Senaste 3 åren

4,09 %

Senaste 5 åren

5,07 %

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

98,08 SEK

Hittills i år

1,05 %

Senaste året

2,93 %

Senaste 3 åren

0,74 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

21-07-2017

Kurs

100,16 SEK

Hittills i år

0,07 %

Senaste året

0,13 %

Senaste 3 åren

0,27 %

Senaste 5 åren

1,13 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Tidigare artiklar

Fokus på tillväxtmarknaderna

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar om höjdpunkterna under det gångna kvar...

Möt oss i Almedalen

Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling och Så kan PPM utvecklas - två viktiga seminarier den 3 j...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.