Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 17-04-2019 1 990,72 SEK 13,28 % 14,31 % 10,94 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17-04-2019 947,41 SEK 1,44 % 12,83 % 7,33 %
SKAGEN m2 A 17-04-2019 230,17 SEK 10,92 % 16,09 % 13,62 %
SKAGEN Focus A 17-04-2019 132,92 SEK -0,27 % 13,99 % -
SKAGEN Insight A 17-04-2019 111,07 SEK -4,31 % - -
SKAGEN Vekst A * 17-04-2019 2 668,32 SEK 6,85 % 12,64 % 7,98 %
SKAGEN Tellus A 17-04-2019 125,59 SEK 3,94 % 6,59 % 5,95 %

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

1 990,72 SEK

Hittills i år

18,82 %

Senaste 12 månader

13,28 %

Senaste 3 åren

14,31 %

Senaste 5 åren

10,94 %

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

947,41 SEK

Hittills i år

19,97 %

Senaste 12 månader

1,44 %

Senaste 3 åren

12,83 %

Senaste 5 åren

7,33 %

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

230,17 SEK

Hittills i år

15,36 %

Senaste 12 månader

10,92 %

Senaste 3 åren

16,09 %

Senaste 5 åren

13,62 %

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

132,92 SEK

Hittills i år

21,75 %

Senaste 12 månader

-0,27 %

Senaste 3 åren

13,99 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

111,07 SEK

Hittills i år

24,98 %

Senaste 12 månader

-4,31 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

2 668,32 SEK

Hittills i år

20,79 %

Senaste 12 månader

6,85 %

Senaste 3 åren

12,64 %

Senaste 5 åren

7,98 %

Uppdaterat

17-04-2019

Kurs

125,59 SEK

Hittills i år

7,70 %

Senaste 12 månader

3,94 %

Senaste 3 åren

6,59 %

Senaste 5 åren

5,95 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Din e-postadress

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

SKAGEN Fonder fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.