Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Peder Severin Krøyer, Hjemvendende skagensjægere, 1905. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Tidigare artiklar

Utdelning i SKAGEN Tellus

Utdelning till andelsägare i SKAGEN Tellus per den 30 december 2016 ges i form av fler andelar.

Öppettider i jul

Behöver du nå oss under jul och nyår? Här hittar du våra öppettider under de kommande helgerna.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.