Till innehåll på sidan
För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets. Detta index fanns inte när fonden startade, och före 1 jan 2004 var MSCI World AC jämförelseindex. Detta återspeglas inte i tabellen/grafen här ovanför som visar MSCI Emerging Markets sedan fondens start. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
05-04-2002 26 430 milj. SEK 500,00 SEK MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Knut Harald Nilsson

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki
Här investerar fonden

21,62 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

19,33 %

Bank och finans

17,67 %

Defensiva konsumtionsvaror

12,92 %

IT

11,51 %

Kapitalvaror, service och transport

4,90 %

Energi

3,83 %

Läkemedel

3,58 %

Telekom

2,84 %

Råvaror

1,08 %

Nyttotjänster

0,72 %

Kontanter

Per 28-03-2018 - 42,83 % av den totala portföljen

Hyundai

6,93 %

Samsung

6,71 %

Naspers

4,62 %

Mahindra

4,26 %

SA Banci

3,86 %

LG

3,68 %

3,50 %

2,96 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.