Till innehåll på sidan
För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets. Detta index fanns inte när fonden startade, och före 1 jan 2004 var MSCI World AC jämförelseindex. Detta återspeglas inte i tabellen/grafen här ovanför som visar MSCI Emerging Markets sedan fondens start. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
05-04-2002 13 053 milj. SEK 500,00 SEK MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki
Här investerar fonden

22,98 %

Bank och finans

20,67 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

16,28 %

Råvaror

15,00 %

IT

9,49 %

Defensiva konsumtionsvaror

6,64 %

Kontanter

3,24 %

Läkemedel

2,53 %

Kapitalvaror, service och transport

1,75 %

Communication Services

0,79 %

Nyttotjänster

0,62 %

Energi

Per 31-07-2020 - 50,11 % av den totala portföljen

Samsung

7,93 %

7,41 %

Naspers

7,19 %

4,69 %

4,67 %

Hyundai

4,30 %

LG

3,85 %

3,30 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.