Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Global konferens ger perspektiv

Den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore var årets huvudtalare, vad var hans budskap till kapitalmarknaderna?

–  Al Gores budskap var att övergången till ett samhälle med mindre utsläpp måste gå snabbare. Kärnan i en sådan omställning är en finansbransch som tillhandahåller kapital till bolag som inte reducerar sina utsläpp. Det var kanske inte det föredrag som var mest faktatungt eller innehöll flest nya argument, men Al Gore är en framåtblickande talare och han satte tonen för resten av konferensen, säger Trygve Meyer.

Det är av förklarliga skäl stort fokus på fossila bränslen när det kommer till hållbarhetsfrågor. Vad är dina reflektioner kring det från konferensen?

–  Efter Paris-avtalet 2015, då världens länder enades om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader, och med FN:s hållbarhetsmål och kommande lagstiftning i både Europa och Kina, ligger fokus på fossila bränslen och global uppvärmning. De nya lagarna kommer att reglera rapportering och bidra till ökad öppenhet om vad som görs, hur det fossila fotavtrycket och andra former av utsläpp ser ut.

–  Konferensen hade många olika teman – allt från hur man ska undvika de största omvälvningarna i samband med övergången till en grönare ekonomi, till stora nya möjligheter när kapital ska flyttas till nya verksamheter. Historiskt har investerare fokuserat på klimatrisk kopplat till olja, gas och elproduktion. Detta är mest uppenbart, men även jordbrukssektorn står för en enormt stor påverkan globalt. Trots att hundratals bolag har förpliktigat sig att inte bidra till avskogning via sina leverantörskedjor, skövlas fortsatt stora områden med regnskog för att ge plats åt produktion av soja, biff, palmolja och andra råvaror. Detta är också en viktig del av att säkra en hållbar planet.

Vad kan en aktör som SKAGEN göra?

–  Vi är väl förankrade i vårt fokus på hållbarhet. För oss är det viktigt att bolag producerar varor och tjänster på ett sätt så att de inte förbrukar resurserna för framtida generationer. Som finansiell aktör och ägare i bolagen kan vi vara med och påverka vägvalen så att bolagen förhåller sig på rätt sätt inför den framtid vi står inför.

Hur kan vi konkret påverka ett bolag att bli mer hållbart?

–  Det gör vi främst genom dialog, inte bara när det gäller miljöfrågor utan också i frågor om hur anställda behandlas, hur bolagen leds och andra faktorer som påverkar ett bolags framgång. Det sagt, så är det vid vissa tillfällen inte möjligt att nå fram genom dialog och då är det bästa att sälja sig ut. Det finns industrier, sektorer eller produkter som inte har någon framtid, såsom exempelvis tobak.

Kalifornien, där konferensen hölls, är ju en föregångare inom miljökrav. Märktes det på konferensen?

–  Ja absolut. Väldigt många representanter för fondbolag och pensionskassor från Kalifornien var på plats. De var mycket öppna och tydliga med det arbete de lägger ner på hållbarhet och ”impact investing”.

– Och bara 100 meter från PRI in Person pågick samtidigt Global Climate Action Summit. Många var med på båda konferenserna och delade sina intryck med oss. Dessutom kom bra inlägg från lokala myndigheter som visade att de inte låtit sig påverkas av att USA som land har tagit en annan riktning sedan valet 2016.

Unilevers koncernchef Paul Polman var en av talarna och Unilever (som är en del av aktiefonden SKAGEN Globals portfölj) har gått i bräschen för social påverkan. Hur jobbar de med hållbarhet?

– Paul Polman häll ett intressant föredrag om hur Unilever tänker och arbetar med hållbarhet. Polman listade ett antal punkter som är viktiga för framtiden, bland annat om världsekonomins omställning för att bli koldioxidfri och en mer cirkulär ekonomi, bort från ”slit och släng”.

– Polman talade också om FN:s hållbarhetsmål som en vägledning för hur världen ska se ut framöver. Unilever arbetar hårt för att följa dessa mål i sin verksamhet. Polman menade att kapitalismen i sig inte är ett problem, men att bolag också behöver inrikta sig på att maximera avkastningen på miljö- och socialt kapital. Med andra ord är det inte bara maximering av finansiellt kapital som behövs. Och varför skulle det vara så?

Vilka är trenderna, hur ser utvecklingen inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar ut?

– Inriktningen på miljö kommer nog att finnas kvar under många år framöver. Särskilt på grund av den ovan nämnda kommande nya lagarna i Europa och Kina. Utvecklingen kommer att drivas utifrån FN:s klimatmål och europeisk lagstiftning för att leva upp till Parisavtalets mål och Kinas inriktning på grön tillväxt.


Se också: 

Därför investerar SKAGEN långsiktigt och hållbart

Ett bra kvartal för SKAGEN Global

Om PRI in Person:

Konferensen ordnas på olika platser varje år av den FN-stödda organisationen Principles for Responsible Investments och samlar institutionella investerare och kapitalförvaltare som har hållbarhet på agendan. Även politiker och representanter för näringslivet deltar. Fokus ligger på hur investerare kan påverka utvecklingen i positiv riktning.

 

Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up