Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Februari: Nedgång på marknaderna men fonderna levererar

De globala aktiemarknaderna föll tillbaka i februari efter en ovanligt stark start på året. Inflationen visar sig vara mer envis än väntat och det förstärkte rädslan för fortsatt stigande räntor. Dessutom är de geopolitiska oroligheterna fortfarande mycket närvarande, inte minst vad gäller spänningarna mellan Kina och USA.

Mot denna bakgrund lyckades ändå fyra av våra fem aktiefonder ge bättre avkastning än sina jämförelseindex under månaden.

SKAGEN Focus

Vår unika globalfond SKAGEN Focus, som till stor del investerar i små och medelstora bolag, gav i februari en avkastning på minus 0,3 procent, medan index backade -3,2 procent.

Det var i synnerhet den tyska underleverantören till fordonsindustrin Norma, som bidrog mest till avkastningen under månaden. Bolaget befinner sig i en övergångsfas med förbättrat momentum. Norma handlas fortfarande med en betydande rabatt, jämfört med bolagets normaliserade intjäningspotential. Intresset från finansbranschen har ökat den senaste tiden. Spanska bolaget Ence, som producerar massa och förnybar energi, steg rejält i februari. Bolaget redovisade starka siffror och även ett starkt kassaflöde. En annan viktig bidragsgivare under månaden var Methanex. Bolaget tillverkar metanol och har levererat solida resultat samtidigt som man arbetar med att utöka kapaciteten. Detta har gett bra kassaflöde, till glädje för bolagets aktieägare.

I den motsatta änden drog den koreanska banken KB Financial nedåt efter en period med goda resultat. Förvaltarna anser fortfarande att banken har goda möjligheter till betydande värdeskapande på medellång sikt, eftersom värderingen är låg jämfört med uppnådda resultat - och även jämfört med genomsnittet av bolagen i sektorn.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst avslutade månaden positivt, både absolut och relativt, med en avkastning på 0,1 procent mot index som backade med minus 1,0 procent.

Det var danska Novo Nordisk som blev fondens främsta bidragsgivare i februari. Bra resultat under fjärde kvartalet förra året, stora förväntningar inför 2023 och inte minst efterfrågan på det nyligen lanserade fetmapreparatet Wegovy, bidrog samlat sett till att lyfta aktien.

Den största negativa bidragsgivaren var en av förra månadens vinnare, nämligen det kinesiska försäkringsbolaget Ping An. Efter en stark januari föll den kinesiska börsen i februari i linje med globala investerares förväntningar och den politiska osäkerhetsbilden.

Förvaltarna köpte upp sig ytterligare i den koreanska banken KB Financial och reducerade positionen i Shell, eftersom den starka uppgången senaste tiden minskar uppsidan i aktien.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global föll tillbaka -4,3 procent i februari, jämfört med index som backade -3,2 procent under månaden.

Den bästa bidragsgivaren var danska befraktaren DSV, som hade goda framsteg, trots press på fraktpriserna i takt med att leveranskedjorna normaliseras. Aktien är fortfarande betydligt undervärderad och är bland fondens tre största innehav.

Den sämsta bidragsgivaren i februari var Estee Lauder. Stora lager och instabila marknadsförhållanden i Asien påverkade aktien negativt, men förvaltarna tror att bolaget kommer att stiga igen under året.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 sjönk -5,0 procent i februari, vilket fortfarande var mindre än jämförelseindex som sjönk -5,8 procent.

Månadens bästa bidragsgivare var Self-Storage Group, som återhämtade sig lite efter en dålig januari. En annan positiv bidragsgivare var spanska Arima, som köper, renoverar och hyr ut kontorsfastigheter, främst i Madrid.

I andra änden var det Hongkong-noterade ESR Group som backade till följd av en tuff start på året. ESR Group är ett fastighets- och investeringsbolag fokuserat på Asien.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknaderna föll tillbaka i februari, men tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki lyckades prestera något bättre än jämförelseindex under månaden. Fonden föll -6,8 procent mot index som föll -6,9 procent.

Bland de bästa bidragsgivarna hittar vi Hyundai, där framstegen bland annat beror på att halvledarbristen ser ut att gå mot sitt slut. Detta ger Hyundai möjlighet att öka sin produktion. En annan ljuspunkt var den brasilianska massaproducenten Suzano, som gynnades av en stark dollar. Den kinesiska hemelektroniktillverkaren Hisense hade ett bra uppsving från låga nivåer. Även Shell och China Mobile var bra bidragsgivare, som fick bra stöd av bolagets satsning på artificiell intelligens.

Även om vissa kinesiska internetbaserade bolag slog marknadens vinstförväntningar, drabbades sektorn, inklusive handelsplattformen Alibaba, av vinsthemtagningar.

Det var försäkrings- och finanskonglomeratet Ping An och det sydafrikanska guldgruvbolaget Sibanye-Stillwater som var månadens negativa bidragsgivare.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

 

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up