Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Teknologi- och hälsosektorerna har varit de främsta vinnarna hittills i 2024, medan råvaror och fastigheter har visat svagare resultat. För tillväxtmarknaderna har oro för en inbromsning i den kinesiska ekonomin och fastighetsmarknaden fortsatt att påverka investerarnas sentiment. Men indikationer på ökad politisk intervention kan tyda på att en vändpunkt på tillväxtmarknaderna med Kina som draglok är nära.

Läs samtliga fondrapporter för januari här.

SKAGEN Global

Vår största globalfond överträffade sitt referensindex i januari med en avkastning på 4,99 procent jämfört med indexets 3,13 procent. Vid månadens slut hade fonden bättre avkastning än sitt referensindex, mätt över perioderna sedan årsskiftet, de senaste tre åren, de senaste fem åren och sedan fondens start.

Marknaden börjar erkänna det undervärderade värdet i SKAGEN Globals portfölj, vilket återspeglas i positiva reaktioner på aktiekurserna i flera av bolagen efter de senaste kvartals- och helårsrapporterna.

Fondens bästa bidragsgivare i absoluta termer var ASML, den nederländska tillverkaren av litografimaskiner för produktion av avancerade mikrokretsar inom halvledarindustrin. Företaget rapporterade ett betydligt högre orderintag än vad marknaden förväntade sig.

På andra sidan hittar vi Estee Lauder, det kända bolaget inom skönhetsprodukter, som den svagaste bidragsgivaren i absoluta termer. Förvaltarna är av uppfattningen att bolaget är i behov av en förnyelse på ledningsnivå, som kan ge bolaget den nystart det behöver. Vi hoppas att Lauder-familjen, som sitter på en majoritet av rösterna, också vill se en förbättring i aktiekursen efter en utmanande period.

Läs hela rapporten från SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki backade -1,73 procent i januari, medan indexet föll -2,24 procent. Sentimentet kring Korea har förbättrats i år, drivet av ökade förväntningar på förbättringar inom bolagsstyrning och högre utdelningar. Denna miljön i marknaden är gynnsam för SKAGEN Kon-Tiki, som har investerat mer än hälften av fonden i dessa marknader.

Fondens bästa bidragsgivare i januari inkluderade CNOOC, Gree Electric och Taiwan Semiconductor (TSMC), som alla rapporterade om positiv utveckling av verksamheterna. CNOOC imponerade med sina operativa resultat och utdelningspolitik, medan Gree Electric och TSMC båda visade styrka, den senare med förväntningar om betydande omsättningstillväxt drivet av investeringar inom AI.

Dock hade inte alla investeringar samma framgång. LG Electronics och Simpar upplevde motgång under januari, den senare på grund av oro kring dotterbolaget Movida. Alibaba påverkades också av den allmänna kinesiska marknaden, trots positiv respons på aktieköp från högsta bolagsledningen.

SKAGEN Kon-Tiki har gjort en strategisk investering i det chilenska holdingbolaget Vapores, som handlas till en betydande rabatt i förhållande till sitt innehav i Hapag-Lloyd. Portföljen består nu av 45 positioner, som sammantaget handlas till ett betydligt lägre pris än EM-indexet, trots motsvarande avkastning på eget kapital, vilket indikerar ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning (risk/reward).

Läs hela rapporten från SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN m2

Vår globala fastighetsfond SKAGEN m2 hade en relativt positiv start på året och slog sitt referensindex. Fonden backade -1,60 procent medan indexet föll -2,13 procent.

Efter en stark avslutning på förra året för den globala fastighetssektorn upplevde sektorn en nedgång i januari. Detta berodde huvudsakligen på centralbankernas tvekan att påbörja räntesänkningarna, och det råder inga tvivel om att makroekonomiska nyheter fortfarande spelar en stor roll för sektorn.

De bästa investeringarna för SKAGEN m2 i januari var den amerikanska investeringsplattformen för digital infrastrukturför, Digital Bridge, det amerikanska och globala datacenterföretaget Equinix och det japanska fastighetsföretaget Tokyo Fudosan. Digital Bridge meddelade att de har slutfört den sista fasen av sin omstruktureringsprocess och avyttrat det sista datacentret de hade på balansräkningen. Detta var också en väsentligt del av förvaltarnas investeringsstrategi när man gick in i bolaget.

På andra sidan hittar vi American Tower inom antenner och trådlös kommunikationsinfrastruktur, så kallade "towers", men även den svenska logistikoperatören Catena och den brasilianska logistikoperatören LOG som alla hade en svag utveckling under januari. Även om både American Tower och Catena upplevde en nedgång nu i januar var de bland fondens starkaste bidragsgivare under förra kvartalet.

Läs hela rapporten från SKAGEN m2 här.

SKAGEN Focus

Vår globala fond inriktat primärt mot small- och midcaps, SKAGEN Focus, hade en positiv avkastning i januari med en uppgång på 0,61 procent, men hamnade ändå bakom sitt jämförelseindex med en uppgång på 3,13 procent.

Just nu är skillnaden i värdering mellan små och medelstora bolag och large caps större än någonsin. Investerare som är ute efter att hitta de riktigt goda investeringarna, bör därför rikta blicken mot detta betydande gap, snarare än mot de så kallade "Magnificent Seven".

Missa inte Jonas Edholms föredrag på just detta tema på Nyårskonferensen 2024 - inspelningen hittar du här.

Den största positiva bidragsgivaren i fonden under januari var italienska lastbilstillverkare Iveco. Marknaden har äntligen börjat erkänna bolagets exceptionellt låga värdering, tillsammans med flera kommande faktorer som kan leda till en ny värdering. Månaden såg också betydande bidrag från det kanadensiska förpackningsbolaget Cascades samt Japan Post Holdings. Båda bolagen har lyckats öka aktieägarvärdet genom betydande interna förbättringsåtgärder av driften. Vidare bidrog åtgärder från koreanska finansinspektionen, som fokuserade på bolag med lågt pris-till-bokfört värde (P/B), till en ökning av fondens bankinvesteringar i koreanska KB Financial och DGB Financial mot slutet av månaden.

På den negativa sidan hittar vi gruvbolaget Fortuna Silver Mines som inte levererade som förväntat för en av sina mindre gruvor.

Fonden ökade under månaden sin position i den koreanska tillverkaren av anläggningsmaskiner, Doosan Bobcat, samt i fjolårets svaga länk, den koreanska rabattbutiken E-mart, båda till attraktiva risk/reward-nivåer. Förvaltarna minskade innehavet i japanska konglomeratet Kyocera efter en stark kursuppgång mot prismålet.

Läs hela rapporten från SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Vår Norden-globala aktiefond SKAGEN Vekst levererade god avkastning i januari, men hamnade ändå något bakom referensindexet - huvudsakligen på grund av frånvaron av investeringar i stora amerikanska techbolag. Fonden gick upp 1,73 procent medan index steg 2,53 procent för månaden.

En viktig utveckling under månaden var ovan nämnda signaler från Korea om olika initiativ för att hantera den så kallade "Korea-rabatten" på aktiemarknaden, något SKAGEN Vekst är väl positionerat för att dra nytta av.

Danska NovoNordisk ledde an i den positiva avkastningen för fonden i januari, drivet av stark tillväxt inom diabetes- och fetmabehandling, även om aktien handlas till ett högt pris. Det amerikanska IT-bolaget Broadcom utmärkte sig också, särskilt inom AI. Det kinesiska energibolaget CNOOC imponerade med bra resultat och en fortsatt effektiv kapitaldisciplin.

Norska Bonheur och svenska Boliden upplevde motgångar i januari, medan Samsung Electronics stötte på utmaningar inom chipdelen av bolagets omfattande verksamhet. Ändå ser vi långsiktiga möjligheter i samtliga tre bolag. Förvaltarna ökade positionen i KB Financial och minskade innehavet något i NovoNordisk efter urstark kursutveckling.

Förvaltarna av SKAGEN Vekst, Søren Milo Christensen och Sondre Solvoll Bakketun, föredrar bolag med attraktiv prissättning inom branscher som finans, industri och energi, som står starka även i en marknad där inflationen inte återgår till tidigare nivåer. Förvaltarna förväntar sig en god avkastning för fonden under 2024, och detta trots att inflationen eventuellt inte sjunker så snabbt som marknaden hoppas på. Fonden är väl positionerad och erbjuder ett gott skydd mot den typen av överraskningar på aktiemarknaden.

Läs hela rapporten från SKAGEN Vekst här.

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up