Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Fonden ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden. SKAGEN m2 investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj med finansiella instrument utställda av företag eller andra utställare med verksamhet kopplad till fastigheter.

Fonden passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD. Mellan 11.07.2017 och 30.09.2019 var index MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
31-10-2012 1 697 milj. SEK 500,00 SEK MSCI ACWI Real Estate IMI NO0010657356
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Michael Gobitschek

Portföljförvaltare
SKAGEN m2
Här investerar fonden

85,30 %

Real Estate

8,40 %

Kapitalvaror, service och transport

3,27 %

IT

2,01 %

Kontanter

1,02 %

Bank och finans

Per 30-09-2020 - 48,39 % av den totala portföljen

Catena

6,04 %

5,36 %

5,07 %

5,01 %

4,34 %

4,31 %

Mitsui Fudosan

4,18 %

Alla investeringar i fonden
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.