Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Focus gräver efter rabatter inom metaller och gruvdrift

För SKAGEN Focus är cykler ett marknadsfenomen som kan ge löpande möjligheter. I vår investeringsfilosofi är ett långsiktigt och konsekvent cykelperspektiv helt centralt när man bedömer ett företags intjäningspotential. Många investerare överser detta, men det har varit en viktig bidragsgivare för fondens starka utveckling under senare tid.

Många av oss tar gruvdrift lite för givet. I en värld av masskonsumtion glömmer vi de värdekedjor som faktisk krävs för att leverera många av komponenterna i våra mobiltelefoner och elbilar, samt till den infrastruktur som behövs för att transportera produkterna.

Gruvföretag värderas i allmänhet efter den råvaran de producerar. Verksamheten kräver stora investeringar i fysiska produktionsmedel som tar lång tid att utveckla (inte sällan i komplicerade jurisdiktioner), medan tillgången till kapital ofta bestäms av den ekonomiska cykeln.

Det faktum att investerarnas tidshorisonter blir allt kortare, gör det svårare för bolagsledningar i gruvbolag att genomföra strategier som maximerar det långsiktiga värdet. För aktiva och tålmodiga investerare som oss skapar detta en möjlighet att kunna identifiera de nödvändiga komponenterna för långsiktig framgång, samt dra nytta av de tillfälliga störningar på marknaden som orsakas av cyklernas natur.

Öppnar möjligheter

Som investerare finns det många sätt att få råvaruexponering. Exempelvis genom att köpa råvaran fysiska materialet direkt genom stora gruvföretag, eller genom mindre kända små och medelstora aktörer. Vårt globala mandat, med fokus på mindre företag, gör det möjligt för oss att gräva efter möjligheter i detta lukrativa segment. Här tenderar bolag att skapa det största aktieägarvärdet när de växer från små till medelstora producenter.

Dynamiken mellan utbud och efterfrågan på en underliggande råvara spelar en viktig roll i våra analyser. Vi använder oss av den dynamiken för att bättre kunna avgöra var i cykeln vi befinner oss, snarare än att bygga investeringscaset på en speciell prishöjning. Istället fokuserar vi på områden som kontinuerligt resultatpotential, förvaltning, en stark balansräkning, tillgångarnas kvalitet och positionering för att avslöja felaktig prissättning på marknaden.

Råvaror som en tillgångsklass tenderar att fungera bra i tider med ekonomisk uppgång, när industriproduktionen stiger och utsikterna till stigande inflation ligger i framkant av investerarnas medvetenhet. Detta är vad vi har bevittnat de senaste månaderna, till viss del.

Vår totala råvaruexponering är för närvarande cirka 30 procent. Vid första anblicken kan det verka högt, men de underliggande företagen utsätts för mycket olika drivkrafter som inte påverkas av varandra. Om vi tar gruvdrift som ett exempel, har de olika metaller som bryts mycket olika underliggande drivkrafter. Ädla metaller, som guld och silver, anses vara säkra tillgångar för att lagra värde och tenderar att klara sig bra i tider med makroekonomisk osäkerhet. Efterfrågan på industriella metaller kommer i slutändan att drivas av ekonomisk aktivitet. Enligt vår uppfattning bidrar diversifiering av dessa exponeringar till en välbalanserad portfölj.

Stort tillväxtpotential

Den största positionen i fonden är Ivanhoe Mines, med 6,1 procent av fonden. Detta är ett kanadensiskt gruvbolag som äger en av de största och grönaste koppargruvorna i världen. Vi ser en enorm tillväxtpotential efter att kopparproduktionen startar senare i år. Ivanhoe kommer att vara en stor bidragsgivare till den framtida globala koppartillförseln, särskilt eftersom världen står inför en betydande brist på metall. Det är utan tvekan viktigt för global ekonomisk utveckling.

Trots den senaste tidens höjning av kopparpriserna hävdar många att vi kanske går in i en ny supercykel. Metallen är en viktig ingrediens i det gröna skiftet som behövs för att bekämpa klimatförändringarna. Ivanhoe har några unika intressenter, alla med starka incitament att lyckas. Vi tror att detta minskar den omotiverade risken som är förknippad med företaget. Aktiekursen handlas med 40 procent rabatt på substansvärdet (NAV), betydligt lägre än jämförbara producenter, särskilt om man tar hänsyn till Ivanhoes mineralreserver och tillgångar av hög kvalitet.

Betydande värde

En annan viktig position är ädelmetallföretaget Roxgold, som står för 4,9 procent av portföljen. Roxgold är ett betydligt undervärderat guldbrytningsföretag med produktion i Västafrika. Roxgold är en lågkostnadstillverkare som genererar betydande fria kassaflöden. Detta gör det möjligt för företaget att finansiera sin egen transformation trots ett betydande fall i guldpriserna. Vi förväntar oss att Roxgold kommer att kunna fördubbla produktionen inom tre år, eftersom det går från att vara enstaka till fleroperatörer. Det är imponerande och ovanligt bland små gruvföretag - åtminstone utan tillgång på nytt kapital.

Under den ekonomiska nedgången 2019 utnyttjade vi pressen på aktiva fonder och köpte en betydande andel i företaget till en attraktiv värdering. Roxgolds aktiekurs handlas fortfarande med en betydande rabatt till NAV och mindre än fyra gånger bolagets nuvarande kassaflöde.

Metaller och gruvdrift är ett bra exempel på hur cykliska krafter påverkar upplevelsen av värde och hur vårt långsiktiga cykelperspektiv kontinuerligt avslöjar möjligheter som fonden kan investera i. Med det obegränsade men ändå starkt fokuserade mandatet kan vi ge kunderna exponering för en av de mest lukrativa delarna av denna sektor genom en ansvarsfull och aktiv strategi. Vi tror att om man är villig att se under ytan betyder cykelns natur och för korta tidshorisonter att det ofta finns betydande värde att hitta.

Portföljdata från 22 april 2021.

 

Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som är bäst på att anpassa sig vinner

Början av året är tiden för att bli aktiv både fysiskt och ekonomiskt. Bra aktieurval säkerställer ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Investeringsfilosofi

Att hitta värde i tider av osäkerhet

Vi tittar närmare på fördelarna med en aktiv, prisdriven, konträr och långsiktig investeringsstrateg ...

Konsten att se ljuset i mörkret

Det är dystra tider på börserna, men ser man långsiktigt så ser möjligheterna helt annorlunda ut.

Vad bör du tänka på i tider med inflation och oro?

Efter ett oroligt första halvår 2022 tittar vi närmare på vad en kris består av, men inte minst de ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up