Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Gemensam koncernpolicy för hållbara investeringar

den 18 januari 2019

Storebrandkoncernen, där SKAGEN, Delphi och SPP ingår, är en stor investerare och ska använda sitt inflytande för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Från den 1 januari 2019 har Storebrandkoncernen en gemensam policy för hållbara investeringar. Alla koncernens kunder ska vara trygga i att deras pengar investeras i linje med koncernens krav på hållbara investeringar, både när det gäller exkluderingar och aktivt ägarskap.

Den reviderade koncernpolicyn kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor. Storebrand har över 20 års erfarenhet av hållbarhetsanalys, integrering och exkludering av bolag i investeringsportföljen. Som en aktiv ägare har SKAGEN å sin sida lång och god erfarenhet av att rösta vid bolagsstämmor och direkt dialog med ledning och styrelser.

Den viktigaste förändringen i och med en gemensam hållbarhetspolicy  är att vi ytterligare stärker arbetet med aktivt ägarskap. Genom att kombinera Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande får koncernen tillgång till fler hållbarhetsspecialister och stärker kapaciteten inom aktivt ägande. Detta gör oss starkare i vår dialog med portföljbolagen.

Förutom en lista med bolag som vi exkluderar från vårt investeringsunivers, har vi nu skapat en observationslista. Storebrand har sedan tidigare formulerat en standard för hållbara investeringar, Storebrandstandarden, där kriterierna för att utesluta bolag beskrivs.

Det viktigaste med observationslistan är att vi kan behålla existerande ägarandelar samtidigt som vi aktivt arbetar för att få igenom förändringar i bolagen. Det finns köprestriktioner för bolagen på denna lista och de involverade portföljförvaltarna tillsammans med vårt hållbarhetsteam kommer att utöva påtryckningar på bolagen för att uppnå konkreta förbättringar.  

Storebrandkoncernen menar att de bolag som inför en hållbar verksamhetsstrategi är de mest lönsamma långsiktigt – och därmed de bästa bolagen att investera i. Vi tror på att investera i bolag som kan ge den bästa riskjusterade avkastningen för våra kunder utan att förstöra framtiden för kommande generationer.

Läs mer: vår nya hållbarhetspolicy (på eng.)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up