Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Hopp om fred på Koreahalvön lyfter cementproducenter

Hoppet om fred på Koreahalvön har åter börjat spira efter förra veckans möte, då Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och Sydkoreas president Moon Jae-In möttes i den demilitariserade zonen. Mötet ägde rum bara fyra månader sedan de båda länderna stod på gränsen till väpnad konflikt.

Boost för bygg och transport

I och med det historiska mötet har parterna skrivit under ett gemensamt uttalande om att försöka uppnå fullständig fred mellan länderna och sträva efter total kärnvapennedrustning. Även om vägen till fred fortfarande är lång och flera svåra frågor återstår, kan utfallet av mötet också få långtgående konsekvenser för de båda ländernas ekonomi.

Om Syd- och Nordkorea bestämmer sig för att samarbeta kan det innebära ett uppsving, inte minst för bygg- och transportindustrin i Sydkorea. Det kan också visa sig betydelsefullt för närliggande regioner som har påverkats negativt av den tidigare geopolitiska oron.

Dynamisk duo i Sydkorea

Inför det historiska mötet steg aktiefonden SKAGEN Focus innehav i sydkoreanska Hanil Cement och Asia Cement (2,5 % resp 1,5 % av fonden) med 35 respektive 34 procent. I Nordkorea råder en kronisk brist på cement, med en produktion som motsvarar cirka en tiondel av grannlandets. Få investeringar har gjorts i Nordkoreas cementindustri sedan 00-talet och i dagsläget försvåras den befintliga produktionen av brist på el och utrustning.

– Vi äger en dynamisk duo genom två av de ledande cementproducenterna i Sydkorea som båda handlas med omfattande rabatt till våra fundamentalt motiverade målkurser och liknande globala bolag. De befinner sig i en bransch som nyligen konsoliderats genom sammanslagningar, vilket vi tror skapar en bättre operationell miljö för de kvarvarande aktörerna och en mer rationell prisnivå, säger Jonas Edholm från SKAGEN Focus-teamet.

Gratis option

Kollegan David Harris tillägger:

– Både Hanil och Asia Cement handlas till stor rabatt på sin nuvarande intjäning. Eventuella infrastrukturprojekt mellan Nord- och Sydkorea skulle kunna leda till en större efterfrågan på cement, vilket skulle gynna industrin. Men det är en gratis option vi erhåller genom dessa investeringar, och är inte något vi ursprungligen byggt vår investeringstes på.

I Sydkorea har cementbranschen gått igenom en period med omstrukturering och antalet aktörer har minskat. När SKAGEN Focus förvaltare började köpa in sig i Asia Cement och Hanil Cement under hösten 2017, var priset nedtryckt och båda handlades med kraftig rabatt jämfört med den globala cementsektorn.

Fonden har reducerat sitt innehav i både Hanil- och Asia Cement sedan den kraftiga uppgången i aktiepriserna.

Not: De senaste mötena mellan Syd- och Nordkoreas ledare ägde rum i Pyongyang 2007 och 2000. Dessa möten ledde till en rad ekonomiska och militära överenskommelser men fick få konsekvenser i praktiken.

 

Sydkorea

Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Efter en lång tids målinriktat hållbarhetsarbete och aktivt engagemang i Samsung, har bolaget ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Sydkorea

Vad händer med tillväxten i tillväxtmarknaderna?

Trots handelsspänningar ter sig tillväxten i utvecklingsländerna fortsatt attraktiv. Men den som ...

SKAGEN Focus fynd i cementsektorn

Aktiefonden SKAGEN Focus har gjort lysande affärer i några undervärderade cementbolag.

Fokus på Korea

Hittills under 2017 har de största politiska hoten kommit från Nordkorea. Det nuvarande avbrottet ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up