Till innehåll på sidan
Ian Bremmer är grundare och VD för Eurasia Group, ett rådgivningsföretag inom politisk risk, och professor i Global Research vid New York University. Han är en av talarna vid SKAGENs Nyårskonferens i Stockholm den 14 januari 2016.

För närvarande upplever vi en aldrig tidigare skådad kris i EU. När skuldkrisen verkar ha lagt sig har en flyktingkris blåst upp. Tror du att det finns en EU-lösning på flyktingkrisen?

– Om frågan är om Europa självt kan hejda flyktingströmmen från Syrien, är svaret nej. Syrien är en enda röra just nu, och kommer att fortsätta att vara så under överskådlig framtid. Frankrike är naturligtvis mer motiverat än någonsin att ta kampen med ISIS efter Paris-attackerna. Men för att besegra ISIS kommer det att krävas trupper och en enighet för uppdraget som hittills visat sig vara svår att finna för västalliansen. Det underliggande problemet kvarstår: alla aktörer som är inblandade i striderna har sina egna prioriteringar och sina egna uppsättningar av överlappande allierade och fiender.

Kommer EU att kunna komma fram till en gemensam lösning på migrationskrisen?

– Det är en mycket mer intressant fråga. Den nuvarande migrationskrisen är det största hotet EU någonsin har stått inför, mycket större än finanskrisen. Människor har talat om "två Europa" i flera år nu. Det har varit en fixering vid klyftan mellan "kärnan" och "periferin" i EU. Migrationskrisen har dock visat att den verkliga klyftan som hotar Europa är den mellan de etablerade pro-Europapartierna och de euroskeptiska populistpartierna. De senaste händelserna i Paris kommer att fördjupa denna klyfta.

Vad tror du att EU (och dess medlemsstater) kommer att göra för att försöka lösa flyktingkrisen?

– De kommer förmodligen att göra så mycket som deras nationella politik gör det möjligt för dem att göra. EU är bra på att sammanblanda problem, skjuta dem framför sig och hoppas att det löser sig. Detta har fungerat för det mesta, särskilt i ett fall som Grekland. Av olika skäl är det dock inte ett alternativ med denna migrationskris. Tyskland har redan försökt  ta ledningen i frågan och förklarat sig öppet för flyktingar, medan resten av Europa har drivit tillbaka flyktingarna. EU-länderna måste gå tillbaka till ritbordet. Ju längre de väntar, desto mer ökar problemet, vilket gör det svårare att lösa. Vi får inte glömma att vintern är på väg. Trycket för att finna en lösning på flyktingproblemet kommer att bli mer intensivt ju mer temperaturen sjunker i hela Europa.

Efter att ha varit i kylan ett tag verkar det som att mer auktoritära politiska ledare i demokratier som Ungern och Israel och i mindre demokratiska länder som Turkiet, Ryssland och Vitryssland  har kommit i ropet igen. Varför? Tror du att vi ser en ny gryning för mer auktoritära ledare?

– Eftersom världen har blivit allt mer kaotisk. Auktoritära ledare ger ett visst sken av struktur och ordning. Individuella personligheter spelar uppenbarligen en roll här. Men ser vi en ny trend av kvasi-demokratiska auktoritära ledare? Antagligen inte. Den verkligt oroande trenden just nu är ökningen av extremistpolitiker. Både till höger och vänster. Framför allt i Europa – och terrorattacken i Paris kommer att lägga mer bränsle på denna eld.

När du kommer att delta på SKAGENs nyårskonferens som talare i Stockholm i januari 2016 kommer du att utveckla din syn på de främsta globala riskerna för investerare. Nu, ungefär en månad före jul, vad ser du som de största globala riskerna investerare möter?

– Den största risken är naturligtvis den fortsatta syriska migrationskrisen och dess spridningseffekter till den europeiska politiken. En annan stor risk är fragmenteringen av det sunnimuslimska blocket i Mellanöstern. I synnerhet Saudiarabiens minskade inflytande. En del av detta har att göra med fallande oljepriser, vilket innebär att Saudiarabien har långt ifrån det inflytande landet hade för bara ett par år sedan. Rivalen Iran har flyttat fram positionerna. Det kärnavtal landet tecknat har gjort Iran mer offensivt i de olika konflikter som präglar regionen. Detta har ökat den rivalitet som länge funnits mellan  Saudiarabien och Iran, vilket är destabiliserande.

– En tredje risk är Kina. Efter år då man sagt att Kina håller på utvecklas är det nu säkert att säga att Kina har utvecklats. Kineserna har insett att de måste övergå från en exportdriven ekonomi till en konsumentdriven ekonomi. Detta skapar mer volatilitet för hela världsekonomin – vi har redan sett hur detta drabbat råvaruexportörer. Investerare kommer att behöva förbereda sig inför fler förändringar på horisonten.

SKAGENs Nyårskonferens 2016

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.