Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Med sunt förnuft

Vi har haft ESG som en central del av vår investeringsprocess sedan 2002. Vi har en tillnärmning som bygger på sunt förnuft, samtidigt som vi erkänner komplexiteten inom ESG där utvecklingen sker i rask takt. Vi utvecklar oss hela tiden och förstärker kontinuerligt integrationen av hållbarhet i vår investeringsprocess.

Vårt arbete med att investera hållbart grundar sig på fyra pelare:

Vi exkluderar

Vi utesluter ett antal ohållbara produkter, bolag och aktiviteter.

Förstärkt screening

Förbättrad screening av bolag i branscher med stora utsläpp.

ESG-faktablad

ESG-faktablad är en del av analysen i varje enskild investering.

Direkt dialog

Direkt dialog med bolagen och rösträtt under bolagsstämmor innebär att vi kan påverka bolagen i en positiv och hållbar riktning på lång sikt.

Sedan 2020 rapporterar vi om vårt hållbarhetsarbete varje kvartal. 

I rapporten redovisar vi hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter – både hur vi integrerar ESG (miljö, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter) i fondernas investeringar och hur vi arbetar med hållbarhet som företag. Rapporten gör det möjligt för kunder och intressenter att värdera vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.

Här nedanför hittar du rapporterna i pdf-form, på engelska.

Läs vår senaste rapport
Hållbarhetsrapport

Förutom vårt avtryck som investerare, vill vi också bidra positivt i egenskap av arbetsgivare, beställare och samhällsaktör.

Vi vill vara ett hållbart fondbolag, som främjar mångfald och jämställdhet och minskar klimatpåfrestningarna.

Läs mer om hållbarhet i SKAGEN
Man som håller i en växt
Christian Krohg, Georg Brandes, 1879. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

ESG i investeringsprocessen

Vårt mål är att leverera bästa möjliga långsiktiga, riskjusterade avkastning till våra kunder.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i investeringsprocessen i fonderna.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). 

 

Vad är hållbarhet?

Vi reder ut begreppen hållbar utveckling och reliens - och vad det innebär i investerings- och fondsammanhang.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up