Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Michael Gobitschek
Fastighetsfonden SKAGEN m2:s svenske förvaltare Michael Gobitschek kan se tillbaka på fem händelserika år. Han har arbetat i SKAGEN sedan 2005 och var med och lanserade SKAGEN m2 2012.

Fondens första månader bjöd på en tvåsiffrig kurshöjning och stor optimism. När USA signalerade att penningpolitiken skulle stramas åt och att de så kallade kvantitativa lättnaderna skulle fasas ut under 2013, kom dock en tvär vändning. Detta ledde omedelbart till ökade räntor och valutaoro, som påverkade den globala fastighetsmarknaden med en stark nedgång som följd. Tillväxtmarknaderna, där SKAGEN m2 hade betydande exponering, drabbades särskilt hårt.

Det var en händelserik period i fastighetsmarknaden som krävde starka nerver:

– De första årens makroekonomiska händelser och efterföljande svängningar i aktiekurserna fick oss att mogna som portföljteam. Den korta krisen i den globala fastighetsmarknaden gav oss ovärderliga erfarenheter och inspiration att skräddarsy en ännu mer robust portfölj som ska stå emot yttre faktorer såsom räntehöjningar eller kriser , säger SKAGEN m2:s huvudförvaltare Michael Gobitschek.

En balanserad och koncentrerad portfölj

SKAGEN m2 består i dag av en global fastighetsportfölj med närmare 30 olika innehav med god spridning över olika geografiska regioner, fastighetstyper och fastighetsbolag. Det globala mandatet ger möjlighet att investera där det är mest intressant – och dra tillbaka kapitalet från områden med överhängande fastighetsbubblor.

Erfarenheterna från det första året har också fått Michael Gobitschek att välja de bolag som har ett proaktivt förhållningssätt till sina fastigheter och som tänker hållbart. Genom bland annat renoveringar och annan utveckling har dessa bolag kunnat påverka utvecklingen utöver den normala tillväxten i hyresintäkter, men stöttats av de löpande hyresgenererande tillgångarna. De fastigheter som kommit längst med hållbarhet eller har certifierade byggnader, är också de som kan ta ut den högsta hyran och har lägst omkostnader – och  som därmed blir vinnare över tid.

Europas bästa fastighetsfond 2016

Efter en utmanande första tid har SKAGEN m2 utmärkt sig under de senaste åren. År 2016 låg fonden i topp på Morningstars lista över samtliga 83 fastighetsfonder i Norge. Ser man till fondens resultat de senaste tre åren mätt från 1 oktober, placerar sig fonden bland de tre bästa bland alla fastighetsaktiefonder i Europa, enligt analysprogrammet Morningstar Direct.

Dagen före årsdagen dag 31 oktober 2017 ligger fonden mer än tre procentenheter över sitt jämförelseindex hittills i år och med en absolut avkastning på 11,70 procent. Enligt Michael Gobitschek finns det fortsatt goda förutsättningar för den globala fastighetsmarknaden de kommande åren.

– Det är en marknad som drivs av några mycket starka krafter som bidrar till att den globala fastighetsmarknaden har blivit en attraktiv investering långsiktigt. Befolkningen i världen växer stadigt. Samtidigt stiger det globala välståndet och fler och fler människor flyttar från landsbygden till städerna. Det är alla faktorer som ökar efterfrågan på bland annat köpcentrum, kontorsbyggnader och centralt belägna bostäder, säger Michael Gobitschek.

Se också: Så lyckas SKAGEN m2 överglänsa konkurrensen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up